Mobil 1 Racing 2T

Najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej do silników dwusuwowych

Mobil 1 Racing 2T to najwyższej jakości, w pełni syntetyczny olej przeznaczony do smarowania silników dwusuwowych spełniający lub przekraczający wymogi producentów nowoczesnych motocykli, skuterów śnieżnych, oraz pił łańcuchowych, pracujących na mieszankach ubogich oraz w innych, podobnychaplikacjach. Zastosowana nowoczesna technologia umożliwia szybkie mieszanie oleju z paliwem.

 

Zalety

Mobil 1 Racing 2T zawiera najwyższej jakości syntetyczne oleje bazowe oraz specjalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających, ułatwiających utrzymanie czystości tłoka oraz okolic zaworów wylotowych co zapewnia doskonałą ochronę przeciwuzużyciową i wyjątkowe smarowanie w wysokich temperaturach, a także praktycznie eliminuje zjawisko dymienia spalin. Produkt ten został opracowany z myślą o optymalnej efektywności smarowania nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Główne jego właściwości i wynikające korzyści to:

WłasnościZalety
Wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej oraz skuteczna ochrona przed zjawiskami rdzy i korozjiPomaga wydłużyć żywotność silnika
Wyjątkowo dobre własności smarnePrzyczynia się do ochrony przed przedwczesnym zużyciem i zacieraniem silnika. Możliwa oszczędność paliwa.
Doskonała stabilność termiczna i wysoka odporność na utlenianiePomaga utrzymać wnętrze silnika w czystości, wydłużyć żywotność silnika i wyeliminować problemy z zapłonem.
Eliminuje możliwość wystąpienie zjawiska samozapłonuPrzyczynia się do zwiększenia oszczędności paliwa i wydłużenia żywotności tłoka.
Zmniejszenie zadymienia spalin gazów wydechowychOgraniczenie emisji spalin.

 

Zastosowanie

Mobil 1 Racing 2T jest zalecany do smarowania nawet najbardziej obciążonych dwusuwowych silników, znajdujących zastosowanie w nowoczesnych motocyklach, skuterach śnieżnych, oraz piłach łańcuchowych pracujących na mieszankach ubogich. Doskonale nadaje się do stosowania wszędzie tam, gdzie zalecane jest stosowanie środków smarnych spełniających wymagania specyfikacji: API TC lub JASO FD. Produkt ten przyczynia się do bezawaryjnej eksploatacji urządzenia nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych.

 

Specyfikacje

Mobil 1 Racing 2T spełnia wymagania poniższych specyfikacji: 
APITC
ISOE-GC, E-GD
JASOFC, FD
SAEKlasa 1
Klasa 2

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil 1 Racing 2T 
Lepkość kin. (ASTM D445) 
[cSt] w 40ºC83
[cSt] w 100ºC12.7
Pozostałość po spopieleniu, [wt%] (ASTM D874)0.15
Temp. płynięcia, [ºC] (ASTM D97)-42
Temp. zapłonu, [ºC] (ASTM D92)100
Ciężar właściwy w 15,6ºC [g/ml] (ASTM D4052)0.884

 

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.