Mobil Aero HF

Oleje hydrauliczne do zastosowań lotniczych

Mobil Aero HFA oraz HF to oleje dla systemów lotniczych, w których wymagane są oleje hydrauliczne na bazie węglowodorów. Są to produkty o niskiej lepkości, wysokim VI (wskaźnik lepkości), doskonałych właściwościach niskotemperaturowych, oraz dobrych właściwościach chroniących przed zużyciem i dobrą stabilność chemiczną. Mobil Aero HFA oraz HF składają się z mineralnego oleju bazowego i zawierają odporny na ścinanie dodatek poprawiający wskaźnik VI.

 

Właściwości i zalety

Oleje hydrauliczne do zastosowań lotniczych serii Mobil Aero HF zaprojektowano, aby spełnić wysokie wymagania zastosowań w lotnictwie komercyjnym i wojskowych. Te wysokiej jakości receptury mają długą historię doskonałych osiągów i zapewniają długą i bezawaryjną pracę w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych.

 

Najważniejsze właściwości i potencjalne korzyści ze stosowania:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wysoki wskaźnik lepkości (VI)

Umożliwia pracę urządzeń w szerokim zakresie temperatur.

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach

Zapewnia wysoką jakość pracy w niskich temperaturach otoczenia.

Dobra stabilność chemiczna i odporność na utlenianie

Odporny na tworzenie się kwaśnych składników, osadów i nagarów

Spełnia wymagania "super czystości" wg Specyfikacji USA MIL-PRF-5606 (Aero HF)

Zapewnia niezawodną pracę pomp, serwozaworów i innych elementów układu hydraulicznego.

 

Zastosowania

Mobil Aero HFA jest olejem jakości premium, który spełnia wymogi jakościowe wojskowej specyfikacji USA MIL-H-5606A (już nieaktualnej). Ma bardzo wysoki wskaźnik VI i nadaje się do stosowania w temperaturach do -54ºC. Choć ten wysokiej jakości olej nie jest już używany przez Armię USA, nadal stosuje się go w niektórych starszych, małych samolotach prywatnych i komercyjnych. Jest również stosowany w urządzeniach przemysłowych i handlowych wymagających dobrej płynności w bardzo niskich temperaturach, w których Mobil Aero HFA zapewnia długą, bezawaryjną pracę w szerokim zakresie warunków eksploatacyjnych.

 

Mobil Aero HF jest olejem jakości premium, dopuszczonym wg najbardziej aktualnej wersji wojskowej specyfikacji USA MIL-PRF-5606. Jego właściwości fizyczne są bardzo podobne do właściwości Mobil Aero HFA i także spełnia wymagania "super czystości" obowiązujące w układach hydraulicznych nowoczesnych samolotów. Przeznaczony jest przede wszystkim dla samolotów wojskowych, ale jest również stosowany jako olej hydrauliczny w małych samolotach prywatnych i komercyjnych, a także w amortyzatorach podwozi dużych samolotów komercyjnych. Jest to olej stosowany w NATO, o numerze kodowym H-515.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

HF

HFA

Mil-H-5606A

 

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

HF

HFA

MIL-PRF-5606J

X

 

NATO H-515

X

 

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

HF

HFA

API Gravity, °API, ASTM D287

29

30

Liczba kwasowa, mgKOH/g, ASTM D664

 

0,03 (maks. 0,2)

Bar, mg/kg, ASTM D5185

‹1 (maks. 10)

 

Ciężar właściwy oleju bazowego, 15,6°C/15,6°C, ASTM D287

0,872

 

Współczynnik sprężystości objętościowej, sieczna izotermiczna w 40 C/4000 psi, psi, ASTM D6793

min. 200 000

min. 200 000

Barwa, wygląd

Czerwona

Czerwona

Korozja na miedzi, 72 godz. w 135ºC, ASTM D130

1B (maks. 2E)

1B (maks. 2E)

Odporność na korozję i utlenianie, 168 godz. w 135 ° C, Ocena, ASTM D4636

Spełnia

Spełnia

Ciężar wł. w 60 F, lb/gal, OBLICZONY

7,26

7,26

Strata odparowania, 6 godz. w 71C, % masy, ASTM D972

12 (maks. 20)

 

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

107

107 (min. 93)

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym metodą Pensky-Martens, [°C], ASTM D93

96 (min. 82)

92

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

 

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

 

36 (maks. 65)

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, mm, ASTM D4172

0,6 (maks. 1,0)

 

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, 40 kg, 1200 obr./min. 1 godz., 75C, mm, ASTM D4172

 

0,6 (maks. 1,0)

Lepkość kinematyczna w 40°F, cSt, ASTM D445

 

450 (maks. 500)

Lepkość kinematyczna w 130°F, cSt, ASTM D445

 

10,4 (min. 10,0)

Lepkość kinematyczna w - 40°C, mm2/s, ASTM D445

450 (maks. 600)

 

Lepkość kinematyczna w - 54°C, mm2/s, ASTM D445

2000 (maks. 2500)

1900

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

5,2 (min. 4,9)

5,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

14,0 (min. 13,2)

14,0

Stabilność w niskich temperaturach, 72 godz. w - 54 C, FTM 3459

 

Spełnia

Stabilność w niskich temperaturach, 72 godz. w - 54 C, FTM 791.3458

Spełnia

 

Zanieczyszczenia cząsteczkowe, mg/100ml, ASTM D4898

0,2 (maks. 0,3)

 

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-62 (maks. -60)

-64 (maks.-60 )

Wytrzymałość na ścinanie, % straty KV, ASTM D2603

maks. 15

 

Ciężar właściwy 60 F / 60 F, ASTM D1429

 

0,872

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

370

370

Zawartość wody, mg/kg, ASTM D6304

50 (maks. 100)

 

Woda, Karl-Fischer, ppm, ASTM D1744

 

50 (maks. 100)

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej:http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx