Mobil Agri Extra 10W-40

Środek smarny klasy Super Tractor Oil Universal (STOU)

Mobil™ Agri Extra 10W-40 to bardzo wysokiej jakości, wielofunkcyjny syntetyczny środek smarny do stosowania w większości sprzętu rolniczego. Ten środek smarny klasy STOU zapewnia doskonałe osiągi w silnikach wysokoprężnych i benzynowych, przekładniach, układach hydraulicznych, napędach głównych i hamulcach olejowych maszyn rolniczych.  Przy jego projektowaniu zastosowano wysokiej jakości oleje bazowe oraz zoptymalizowany pakiet dodatków uszlachetniających.  Olej Mobil Agri Extra 10W-40 zalecany jest dla szerokiego zakresu zastosowań w ciężkich i wymagających warunkach eksploatacyjnych występujących w rolnictwie.

 

Właściwości i zalety

W gospodarstwach rolnych wykorzystuje się wiele różnych urządzeń wymagających stosowania wielofunkcyjnych środków smarnych. Zaawansowana technologia oleju Mobil Agri Extra 10W-40 spełnia różnorodne wymagania smarowania tego sprzętu, co zmniejsza liczbę wymaganych środków smarnych oraz eliminuje możliwość pomyłek w ich stosowaniu. Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Ograniczenie tworzenia się szlamu i osadów wysokotemperaturowych.

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Doskonała rezerwa TBN

Zmniejszenie gromadzenia się osadów

Dobra ochrona przed rdzewieniem i korozją

Zmniejszenie zużywania się urządzeń i przedłużenie ich żywotności, zwłaszcza układów hydraulicznych.

Skuteczne mycie i rozpraszanie w oleju cząstek stałych

Poprawa czystości i trwałości silników

Utrzymywanie lepkości w wysokich temperaturach przy stabilnej lotności

Ograniczenie zacierania silnika, zużycia gładzi cylindra i zużycia oleju.

Skuteczne właściwości smarne i nośność

Zwiększenie mocy, poprawa wydajności układu przeniesienia napędu i wyeliminowanie drgań mokrych hamulców.

Doskonała pompowalność i skuteczność w niskich temperaturach

Ułatwienie uruchamiania silnika, zmniejszenie zużycie krytycznych elementów mechanizmu rozrządu i poprawa reakcji hydrauliki.

Kompatybilność z elementami układu

Przedłużenie trwałości uszczelek i uszczelnień

Wyrób uniwersalny

Zmniejszenie zapasów różnych olejów i możliwości ich błędnego zastosowania

 

Zastosowania

     •  Różne pojazdy i maszyny rolnicze zasilane olejem napędowym i benzyną

     •  Przekładnie i układy napędowe maszyn rolniczych wymagające płynu wielofunkcyjnego

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

ACEA E3

Allison C-4

API CE

API CF

API CF-4

API CG-4

API GL-4

API SF

Caterpillar TO-2

CNH MAT 3525

CNHMAT 3526

Ford ESEN-M2C86-B

FORD ESN-M2C134-D

Ford ESN-M2C159-B

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

JOHN DEERE JDM J27D

MASSEY FERGUSON CMS M1139

MASSEY FERGUSON CMS M1144

MASSEY FERGUSON CMS M1145

ZF TE-ML 06B

ZF TE-ML 07B

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

JOHN DEERE JDM J20C

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Lepkość względna CCS w 25°C, [mPa.s], ASTM D5293

6600

Lepkość Brookfielda w -40°C, mPa.s, ASTM D2983

131000

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

146

Liczba zasadowa TBN, mgKOH/g, ASTM D2896

12

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-42

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

93

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

13.5

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

229

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,86

Popiół siarczanowy, % wag., ASTM D874

2

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx