Oleje Mobil Almo 500 Seria to wysokiej jakości wysokowydajne produkty przeznaczone przede wszystkim do smarowania narzędzi pneumatycznych do kamienia w podziemnych i powierzchniowych pracach kopalnianych. Oleje Mobil Almo Seria stworzone są z wysokiej jakości olejów bazowych oraz pakietu dodatków uszlachetniających, który zapewnia doskonałą stabilność chemiczną i dobrą odporność na zużycie i korozję. Oferują one optymalne połączenie przyczepności, jednakże mają wystarczające własności emulgujące, aby wychwycić wilgotność ze strumienia powietrza, redukując negatywne efekty wpływu wody na zużycie i korozję. Nie tworzą gumowatych osadów, które mogłyby zakłócić działanie zaworu. Nawet w obecności wody, oleje serii Mobil Almo 500 mają dobre właściwości smarne, które utrzymują ciągłość powłoki olejowej. Właściwości te, w połączeniu z wysokimi własnościami EP, pomagają utrzymać doskonałe smarowanie, przedłużając tym samym żywotność sprzętu.

Mobil Almo 500 Seria posiadają wysokie wskaźniki lepkości i niskie temperatury płynięcia, dzięki czemu zapewniają dobre smarowanie i ochronę przed lodowymi zatorami, oferując przy tym odpowiednie zabezpieczenie powłoki na częściach wierteł, które mogą działać w wysokich temperaturach. Skłonności do tworzenia mgły olejowej są bardzo niskie.

Zalety

Oleje Mobil Almo 500 Seria zapewniają optymalne własności pracy, które zakłada długą żywotność sprzętu i minimalne koszty utrzymania. Ich doskonała ochrona przed wodą i zdolność do zapewnienia odpowiedniego smarowania w obecności wody nie tylko redukują zużycie, lecz również zabezpieczają przed rdzą i korozją. Ich dobra stabilność chemiczna zapobiega powstawaniu szlamu i tworzeniu osadów, redukując konieczność częstych konserwacji.

Własności Zalety
Skuteczna stabilność Zmniejsza tworzenie się osadów i szlamów
  Poprawa pracy zaworów
Pożądane właściwości tworzenia emulsji Skuteczne smarowanie w obecności wody
Wysoki współczynnik lepkości Zapewnia wysoki poziom smarowania w wysokich i niskich temperaturach
Doskonała ochrona przed zużyciem Ogranicza zużycie komponentów
  Przedłuża żywotność sprzętu
  Obniża koszty utrzymania
Bardzo dobra przyczepność Zabezpiecza powierzchnie metalowe przed korozją
  Zapewnia dobrą smarność w każdych warunkach
Rdza i korozja Dłuższa żywotność narzędzi
  Zwiększona wydajność narzędzi

Zastosowanie

Oleje Mobil Almo 500 Seria są zalecane do stosowania we wszystkich pneumatycznych narzędziach do kamienia w górnictwie zarówno powierzchniowym, jak i podziemnym, oraz w budownictwie i innych zastosowaniach przemysłowych. Nadają się do narzędzi typów udarowego i rotacyjnego. Skale lepkości pozwalają na dobranie oleju do całorocznego stosowania, przy ekstremalnych sezonowych odchyleniach temperatury.

  • Pneumatyczne narzędzia do kamienia w górnictwie zarówno powierzchniowym, jak i podziemnym
  • Pneumatyczne narzędzia i młoty do budowania autostrad i w budownictwie
  • Narzędzia do kamienia w pracach wydobywczych
  • Pneumatycznie napędzane narzędzia udarowe i obrotowe stosowane w przemyśle

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

  Mobil Almo 524 Mobil Almo 525 Mobil Almo 527 Mobil Almo 529 Mobil Almo 530 Mobil Almo 532
Klasa lepkości ISO 32 46     220 320
Lepkość kin., ASTM D 445            
cSt w 40ºC 32 46 100 172 220 320
cSt w 100ºC 5.5 7,3 11,5 16,5 19.7 24,9
Wskaźnik lepkości [-], ASTM D 2270 108 105 91 102 100 99
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 -51 -30 -27 -24 -24 -21
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 170 188 220 220 220 232
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 4052 0,880 0,883 0,899 0,893 0,898 0,902

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.