MOBIL ATF LT 71141

Płyn do automatycznych skrzyń biegów

Mobil ATF LT71141 to wysokiej jakości płyn o długich okresach między wymianami, do automatycznych skrzyń biegów pojazdów.

 

Właściwości i zalety

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach.

Zrównoważony pakiet dodatkowych uszlachetniających zapewnia płynne działanie przekładni.

 

Zastosowania

Mobil ATF LT71141 to wysokiej jakości olej, o długich okresach między wymianami, do stosowania w automatycznych skrzyniach biegów.

 

Mobil ATF LT71141 stosuje się do skrzyń biegów AL4 oraz 4HP20 jako płyn do przekładni automatycznych.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2340

VOITH TURBO H55.6336.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 11B

ZF TE-ML 14B

ZF TE-ML 17C

MB-Approval 236.11

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

VW TL 52162

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D4052

0,855

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

7,4

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

37,2

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

168

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx