Mobil Centaur XHP 221

Uniwersalny smar z kompleksem sulfonianu wapnia

Uniwersalny smar klasy premium Mobil Centaur XHP 221 został opracowany z myślą o stosowaniu do smarowania łożysk wałeczkowych maszyn przemysłowych, pracujących w wysokiej temperaturze i w warunkach wysokiej wilgotności i dużego obciążenia.

 

Własności i zalety

Mobil Centaur XHP 221 ma następujące własności i zalety:

WłasnościZalety i potencjalne korzyści
Znakomita odporność na działanie wody i korozjęSystem zagęszczacza, zawierający sulfonian wapnia chroni przed wypłukaniem przez wodę i korozją łożysk pracujących w trudnych warunkach.
Niezwykła stabilność mechanicznaJest odporny na mięknienie w warunkach przeciążenia i zanieczyszczenia wody technologicznej.
Dobre własności przy dużym obciążeniu.System zagęszczacza smaru zapewnia znakomitą ochronę przed dużym naciskiem przy niskich do umiarkowanych prędkościach.
Znakomita stabilność termicznaJest odporny na utlenianie i oddzielanie oleju przy wysokich temperaturach i daje znakomite wyniki w przyspieszonych testach trwałości łożysk. 

Zastosowania

Mobil Centaur XHP 221 jest zalecany do smarowania łożysk wałeczkowych w maszynach pracujących w wysokiej temperaturze, w warunkach, w których jest ważna odporność na wypłukiwanie i korozję.Przykładami konkretnych zastosowań są:

  • Łożyska w części mokrej maszyn papierniczych
  • Przemysłowe łożyska kulkowe i wałeczkowe w warunkach dużego obciążenia
  • Łożyska w przemyśle hutniczym i górniczym

Specyfikacje

Mobil Centaur XHP 221 spełnia lub przewyższa następujące wymagania: 
DIN 51825: (2004-06)KP1-2G-20

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Centaur XHP 221 
Klasa konsystencji NLGI1,5
Rodzaj zagęszczaczaKompleks sulfonianu wapnia
BarwaBrązowa
Klasa lepkości oleju wg ISO220
Temp. kroplenia, ASTM D 2265, °C318
Penetracja robocza ASTM D 217, mm/10 przy 25°C300
Zmiana penetracji roboczej po 100 tysiącach cyklów nacisku ASTM D 217, mm/1010
Wypłukiwanie przez wodę przy 79°C, ASTM D 1264, % masy1
Korozja łożyska w wodzie destylowanej EMCOR, ASTM D 6138, Ocena0/1
Korozja na miedzi, ASTM D 4048, Ocena1b
Aparat czterokulowy, obciążenie zespawania ASTM D 2596, kgf400
Test Timken, ASTM D 2509, kg27
Oddzielanie oleju przy 100°C po 30 godzinach, ASTM D 6184, % masy2
Trwałość łożysk kół przy 160°C, ASTM D 3527, godziny120

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji, produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż wyznaczone.Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.