Mobil Delvac 1 ATF

Technologicznie zaawansowany, w pełni syntetyczny płyn do przekładni automatycznych.

Mobil Delvac 1 ATF to w pełni syntetyczny płyn zalecany przez Allison Transmission, Inc. i zatwierdzony według specyfikacji Allison TES-295.  Płyn ten zaprojektowano, aby spełnić wysokie wymagania nowoczesnych przekładni automatycznych do pracy w ciężkich warunkach. Skład z zastosowaniem syntetycznego oleju bazowego umożliwia doskonałą wydajność przekładni nawet w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Oferuje on wyjątkową łatwość zmiany biegów i efektywność przeniesienia energii. Naturalnie wysoki, w porównaniu z konwencjonalnymi płynami ATF, wskaźnik lepkości i stabilność Mobil Delvac 1 ATF chroni go przed rozkładem termicznym w wysokich temperaturach pracy, a jednocześnie zapewnia wyjątkową skuteczność w temperaturach ujemnych.

Właściwości i zalety

Dzięki zaawansowanej technologii płyn Mobil Delvac 1 ATF umożliwia wydłużenie okresów pomiędzy wymianą, długotrwałe utrzymanie własności ciernych oraz efektywność w niskich temperaturach. Co więcej, płyn ten poprawia ogólną trwałość eksploatacyjną i czystość przekładni. Kluczowe właściwości i korzyści ze stosowania

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Wzmocnione, trwałe właściwości cierne.

Przyczynia się do poprawy i wydłużenia sprawności przekładni, łatwości zmiany biegów i oszczędności paliwa.

Wyjątkowa stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

Utrzymuje przekładnię w czystości, co przedłuża trwałość eksploatacyjną i poprawia osiągi nawet w najtrudniejszych warunkach jezdnych.

Wyjątkowa wytrzymałość filmu olejowego i doskonałe własności przeciwzużyciowe.

Znaczące zmniejszenie zużycia i przedłużenie trwałości eksploatacyjnej przekładni.

Doskonała płynność w niskich temperaturach.

Zapewnia szybkie i niezawodne smarowanie w ujemnych temperaturach otoczenia do –54º C.

Wyjątkowo stabilna wytrzymałość na ścinanie

Prowadzi do utrzymania lepkości nawet w najcięższych warunkach i wysokich temperaturach pracy.

Kompatybilny z mineralnymi płynami ATF

Zmniejszenie zagrożenia przy awaryjnych uzupełnieniach i doskonała kontrolę szczelności materiałów uszczelnień.

Zastosowania

ExxonMobil zaleca stosowanie Mobil Delvac 1 ATF w nowoczesnych wysokowydajnych ciężarówkach, autobusach, pojazdach użytkowych, wozidłach, furgonach i innych urządzeniach wymagających spełniania specyfikacji i aprobat Allison TES- 295 lub DTFR 13C180.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten posiada następujące aprobaty:

Allison TES-295

Allison TES-468

Voith Turbo DIWA Service Bulletin 013 – Extended Drain

Voith Turbo DIWA Service Bulletin 118 – Extended Drain

Voith Turbo H55.6336.xx

ZF TE-ML 04D

ZF TE-ML 14C

ZF TE-ML 16M

ZF TE-ML 20C

MAN 339 Typ V2

MAN 339 Typ Z12

MAN 339 Typ Z3

ZF TE-ML 16S

TE-ML 25C

Daimler Truck DTFR 13C180

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

Nie dotyczy

Lepkość Brookfielda w -40°C, [mPa.s], ASTM D2983

8400

Barwa, AMS 1771

Czerwona

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,85

Temp. zapłonu, [°C], ASTM D92

236.

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

7,3

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

39

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-54

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

168

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx