Mobil Delvac 1240

Olej do wysokoobciążonych silników Diesla

Mobil Delvac 1240 to olej do wysokoobciążonych silników Diesla opracowany w oparciu o wysokojakościowe bazy olejowe oraz zrównoważony pakiet dodatków złożonych z bezpopiołowych środków dyspergujących i detergentów z inhibitorami do kontroli utleniania, zużycia, korozji i rdzy. Jest on używany w szerokim zakresie zastosowań, w których zalecany jest olej jednosezonowy (monograde) w klasie lepkości SAE 40, w tym także do dwusuwowych silników Diesla (jak np. produkowana przez Detroit Diesel seria dwusuwowych silników 53, 71 oraz 92).

Właściwości i zalety

WłaściwościZalety i potencjalne korzyści
Wyjątkowa stabilność oksydacyjna i termicznaUtrzymuje silnik w czystości i przedłuża żywotność oleju
Dobre zabezpieczenie przed rdzą i korozjąDłuższa żywotność silnika i jego części
 

Zastosowania

     Polecany przez ExxonMobil do następujących aplikacji:

  • Sprzęt napędzany silnikiem Diesla, w tym silnikiem dwusuwowym
  • Pojazdy drogowe do transportu ciężkiego i lekkiego
  • Maszyny przemysłowe dla budownictwa, górnictwa, kopalnictwa i rolnictwa

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Mobil Delvac 1240 jest polecany przez ExxonMobil do aplikacji wymagających następujących poziomów jakościowych: 
API CF-2/CF/SFX

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Delvac 1240 
Klasa lepkości SAE40
Lepkość kin., ASTM D 445 
cSt w temp. 40°C158
cSt w temp. 100°C15,5
Wskaźnik lepkości, ASTM D 227099
Popiół siarczanowy, [waga %] ASTM D 8740,8
Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D 28967,1
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97-21
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92247
Ciężar właściwy w 15°C, [kg/l], ASTM D 40520,90

 

Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Bezpieczeństwa (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany inaczej, niż zgodnie z przeznaczeniem. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.