MOBIL DELVAC MODERN™10W-30 FULL PROTECTION

Wysokowydajny olej silnikowy do lekkich obciążeń

Modern 10W-30 Full Protection

Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection to wysokowydajny, technologicznie zaawansowany olej syntetyczny do silników wysokoprężnych, który przyczynia się do wydłużenia żywotności silnika w najtrudniejszych zastosowaniach drogowych i terenowych, zapewniając jednocześnie wyjątkową wydajność w nowoczesnych, wysokowydajnych silnikach niskoemisyjnych, w tym silnikach z układem recyrkulacji spalin (EGR) i układami oczyszczania spalin z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami utleniającymi (DOC). Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection jest wynikiem kompleksowych prac badawczo-rozwojowych podjętych wspólnie z czołowymi producentami sprzętu OEM. ExxonMobil zaleca go do użycia w różnorodnych zastosowaniach o dużym obciążeniu i w trudnych warunkach pracy m.in. w samochodach ciężarowych, maszynach roboczych w przemyśle wydobywczym, budownictwie, kamieniołomach i w rolnictwie. Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection jest w pełni kompatybilny ze starszymi typami silników i zapewnia im doskonałą wydajność. Produkt spełnia lub przewyższa wymagania API CK-4, CJ-4, CI-4 PLUS i CH-4 oraz wymagania kluczowych producentów sprzętu (OEM). Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection spełnia lub przewyższa także wymagania specyfikacji API SM dla silników benzynowych i flot mieszanych i jest kompatybilny z biodieslem.

 

Właściwości i zalety

Formulację oleju Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection opracowano stosując technologię dodatków trymerowych i mieszany pakiet detergentów, aby zapewnić niezrównane osiągi zarówno nowych, jak i starszych silników. Oprócz doskonałej kontroli zagęszczania oleju z powodu gromadzenia się sadzy i wyjątkowej retencji rezerwy alkalicznej (TBN) w długich okresach między wymianami, zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac Modern 10W-30 Full Protection zapewnia również doskonałą odporność na zużycie oleju, utlenianie, korozję i zużycie ścierne, a także powstawanie osadów wysokotemperaturowych. Olej jest zalecany do stosowania z biodieslem ze względu na doskonałą stabilność oksydacyjną i czystość tłoków.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Lepsza kontrola powstawania sadzy i kontrolowania lepkości.

Przyczynia się do utrzymania sprawności silnika, jego długiej żywotności oraz długiej trwałości oleju.

Wyjątkowa stabilność termiczna i oksydacyjna.

Przyczynia się do zmniejszenia osadzania się szlamów w niskich i osadów w wysokich temperaturach.

Doskonała kontrola zużycia oleju.

Przyczynia się do obniżenia kosztów oleju ze względu na mniejszą ilość potrzebnych dolewek podczas pracy.

Doskonała rezerwa alkaliczna TBN.

Przyczynia się do poprawy ochrony przed korozją i przedłużenia okresów między wymianami oleju.

Doskonała rezerwa alkaliczna TBN.

Przyczynia się do poprawy ochrony przed korozją i przedłużenia okresów między wymianami oleju.

Stabilna wytrzymałość na ścinanie.

Przyczynia się do utrzymania lepkości w ciężkich warunkach eksploatacyjnych oraz w wysokich temperaturach co poprawia ochronę przed zużyciem i przedłuża trwałość silnika.

Doskonała pompowalność w niskich temperaturach.

Szybki przepływ oleju i zmniejszenie zużycia silnika przy rozruchu w niskich temperaturach.

Doskonała odporność na zużycie korozyjne i ścieranie.

Wydłużona ochrona przed zużyciem krytycznych powierzchni.

Kompatybilność z elementami układu.

Przedłużenie trwałości uszczelek, uszczelnień i systemów oczyszczania spalin z filtrami cząsteczek stałych (DPF) i katalizatorami utleniającymi do silników Diesla (DOC).

Spełnia lub przewyższa wymagania specyfikacji producentów OEM i najnowszej specyfikacji API dla silników benzynowych.

Uniwersalny olej silnikowy dla flot mieszanych.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Nowoczesne, wysokowydajne silniki Diesla o niskiej emisji spalin, wyposażone w systemy emisji spalin z filtrami cząstek stałych (DPF) i katalizatorami utleniającymi (DOC).

     •  Wysokowydajne silniki wysokoprężne, w tym turbodoładowane konstrukcje z systemem EGR oraz silniki wysokoprężne wykorzystujące starsze, wolnossące konwencjonalne konstrukcje.

     •  Pojazdy użytkowe oraz maszyny robocze pracujące w budownictwie, górnictwie, kamieniołomach i w rolnictwie.

     •  Pojazdy użytkowe pracujące w warunkach wysokich prędkości/wysokich obciążeń oraz pojazdy dostawcze pracujące na krótkich dystansach.

     •  Maszyny robocze pracujące w trudnych warunkach przy niskich prędkościach/dużym obciążeniu.

     •  Wysokowydajne silniki benzynowe oraz flota mieszana.

     •  Urządzenia zasilane silnikami Diesla amerykańskich i europejskich producentów sprzętu OEM.

 

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

DQC II-18 LA

Mack EO-O Premium Plus

MB-Approval 228.31

 

Produkt ten posiada dopuszczenia następujących producentów urządzeń:

Detroit Fluids Specification 93K218

Detroit Detroit Fluids Specification 93K222

MACK EOS-4.5

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-4.5

 

Produkt ten jest rekomendowany przez ExxonMobil do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CG-4

ACEA E9

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji branżowych i producentów urządzeń:

ACEA E7

API CK-4

API CJ-4

API CI-4 PLUS

API CI-4

API CH-4

API SN

API SM

Caterpillar ECF-3

Cummins CES 20086

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

JASO DH-2

Cummins CES 20081

MAN M 3575

API SP

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-4

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

Klasa SAE 10W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

12

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

140

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,867

Liczba zasadowa TBN, [mg KOH/g], ASTM D2896

9,6

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,9

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

218

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

82

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx