Mobil Delvac Modern™ 10W-40 Advanced Protection

Najwyższej jakości olej do silników Diesla

Modern 10W-40 Advanced Protection

Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection to technologicznie zaawansowany, syntetyczny olej silnikowy o najwyższej wydajności do silników wysokoprężnych, która zapewnia smarowanie nowoczesnych silników o wysokiej wydajności i niskiej emisji, stosowanych do prac w trudnych warunkach. Oleje bazowe najwyższej jakości zastosowane w tym produkcie zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, stabilną lepkość i kontrolę lotności produktu w wysokich temperaturach. Zaawansowany system dodatków uszlachetniających został przygotowany w celu wydłużenia czasu pracy silnika i zapewnienia wydajności systemom redukcji emisji spalin, w tym również filtrów cząstek stałych (DPF). Specyfikacje i dopuszczenia pozwalają stosować Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection do zastosowań we flotach mieszanych. Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection jest kompatybilny z biodieslem (2).

 

(2) Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta OEM dotyczącymi ewentualnych korekt serwisowych.

 

Zalety i Korzyści

Wysokoobciążone niskoemisyjne silniki stawiają większe wymagania olejom silnikowych. Mniejsze konstrukcje silnika oraz zastosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia termiczne środków smarnych. Technologie silników o niskiej emisji spalin, takie jak m.in. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie wtrysku, układy oczyszczania spalin wymagają olejów o większej odporności na utlenianie, zdolności do rozpraszania sadzy, niskiej lotności i kompatybilności z systemami oczyszczania spalin. Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac Modern 10W-40 Advanced Protection zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność, pozwala wydłużyć okresy między wymianami oleju i chroni układy wydechowe, w tym te wyposażone w filtry cząstek stałych (DPF). Kluczowe zalety to:

 

¹ Dobrze opracowane oleje jak Mobil Delvac, które spełniają lub przewyższają specyfikacje branżowe oraz producentów OEM, potrafią pomóc chronić silniki. Aby dobrać optymalny olej do swojej aplikacji, skonsultuj się z producentem OEM. Rzeczywiście osiągnięte wyniki mogą się różnić w zależności od wymogów producentów OEM, typu silnika i jego stanu utrzymania, warunków zastosowania i serwisu, oraz w zależności od poprzednio używanego środka smarnego.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, osadu powodowanym przez wysokie temperatury, gromadzeniem się osad i degradacją oleju.

Pomaga wydłużyć okresy pomiędzy wymianami oleju.

Zapobiega zakleszczaniem się pierścieni.

Doskonałe właściwości przeciwzużyciowe i przeciwzatarciowe, ochrona przed polerowaniem gładzi cylindra oraz ochrona przed korozją.

Przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika.

Stabilna wytrzymałość na ścinanie. Bardzo niska lotność.

Pomaga ograniczyć spadek lepkości i zużycie oleju w ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach.

Mała zawartość popiołu siarczanowego, siarki i fosforu.

Pomaga chronić elementy układów wydechowych, również tych wyposażonych w filtry DPF.

Doskonałe właściwości w niskich temperaturach.

Przyczynia się do poprawy pompowalności i cyrkulacji oleju.

Kompatybilny z biodieslem.

Przyczynia się do osiągania korzyści środowiskowych.

 

Zastosowania

     •  Wysoko-obciążone silniki wysokoprężne, w tym nowoczesne, niskoemisyjne silniki Euro V/VI wyposażone w systemy emisji spalin i technologie użytkowe takie jak: filtry cząstek stałych (DPF), selektywną redukcję katalityczną (SCR), układy ciągłej regeneracji (CRT), utleniający reaktor katalityczny (DOC) oraz system recyrkulacji spalin (EGR).

     •  Wysoko obciążone silniki wysokoprężne, w których stosuje się oleje napędowe o niskiej zawartości siarki i paliwa typu biodiesel.

     • Urządzenia zasilane wysokoprężnymi silnikami wolnossącymi i z turbosprężarkami

     •  Autobusy i samochody ciężarowe pracujące na krótkich i długich dystansach.

     •  Maszyny robocze w przemyśle górniczym, budownictwie oraz maszyny rolnicze

 

Wymagania producentów OEM odnośnie zastosowań oraz częstotliwość wymiany oleju w pojeździe lub urządzeniu podane są w podręczniku obsługi.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

DQC IV-18 LA

Mack EO-O Premium Plus

MACK EOS-4.5

MAN M 3775

MTU Oil Category 3.1

RENAULT TRUCKS RLD-2

RENAULT TRUCKS RLD-3

VOLVO VDS-3

VOLVO VDS-4

VOLVO VDS-4.5

NATO O-1180

Bundeswehr TL 9150-0107

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) silniki 175D na destylaty ropy naftowej

ZF TE-ML 23A


ZF TE-ML 04C


Cummins CES 20081

Cummins CES 20086

DTFR 15C110

DTFR 15C100

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

IVECO 18-1804 TLS E9

MAN M 3271-1

MAN M 3477

MAN M 3575

Scania Low Ash

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CH-4

API CI-4

API CI-4 PLUS

API CJ-4

API CK-4

JASO DH-2

ACEA E4

ACEA E6

ACEA E7

ACEA E9

Caterpillar ECF-3

DAF Extended Drain

ISUZU DEO (pojazdy z DPD)

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własności

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Gęstość w 15,6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,861

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

232

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

13,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

91

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

13,7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

153

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx