MOBIL DELVAC MODERN™ 10W-40 SUPER DEFENSE V1

Środek smarny Mobil do pojazdów użytkowych, Turcja, Azerbejdżan, Cypr, Irak.

Modern 10W-40 Super Defense V1

Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 to technologicznie zaawansowany, syntetyczny olej silnikowy do silników Diesla o bardzo wysokich osiągach, opracowany aby zapewnić doskonałe smarowanie nowoczesnych, wysokowydajnych silników Diesla pracujących w trudnych warunkach drogowych i terenowych. Zastosowane w tym środku smarnym wysokiej jakości oleje bazowe zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, utrzymanie lepkości w wysokich temperaturach, kontrolę lotności oraz przyczyniają się do zmniejszenia zużycia paliwa. Oleje bazowe wzbogacono o zaawansowany pakiet dodatków uszlachetniających, który zapewnia wysoki poziom ochrony wszystkich części silnika. Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 został opracowany, aby zapewnić długie okresy między wymianami oleju w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych.

 

Właściwości i zalety

Niskoemisyjne silniki wysokiej mocy stawiają większe wymagania olejom silnikowym. Ściślejsza konstrukcja silnika zmniejsza zużycie oleju, redukując konieczność jego uzupełniania. Obciążenia termiczne na środek smarny zwiększają się wraz z zastosowaniem chłodnic międzystopniowych i turbosprężarek. Wyższe ciśnienie wtrysku paliwa i opóźnienie rozrządu poprawiają wydajność spalania, ale także zwiększają temperaturę silnika, lotność i zawartość sadzy w oleju. Zaawansowana technologia Mobil Delvac Modern 10W-40 Super Defense V1 zapewnia wyjątkową wydajność zarówno w nowoczesnych silnikach wysokoprężnych, jak i starszych modelach. Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Wyjątkowa ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi, zbieraniem się szlamu i degradacją oleju.

Zmniejszone zużycie i długa trwałość eksploatacyjna silnika.

Wyjątkowe ograniczenie osadów wysokotemperaturowych.

Ograniczenie zacierania silnika i ochrona przed zużyciem gładzi cylindrów.

Doskonałe zabezpieczenie przed zapiekaniem się pierścieni.

Rozszerzona rezerwa alkaliczna TBN.

Długotrwała kontrola osadów/ zużycia.

Możliwe przedłużenie okresu wymiany oleju.

Doskonałe właściwości niskotemperaturowe.

Lepsza pompowalność i krążenie oleju.

Ochrona przed zużyciem przy rozruchu.

Stabilna wytrzymałość na ścinanie.

Niska lotność.

Przyczynia się do ograniczenia spadku lepkości i zużycia oleju w ciężkich warunkach pracy i w wysokich temperaturach.

Doskonały wskaźnik lepkości.

Nadaje się do szerokiego zakresu silników i temperatur.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

•  Silniki Diesla wolnossące i z turbodoładowaniem napędzające urządzenia producentów europejskich i japońskich

•  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

•  Maszyny robocze w następujących gałęziach przemysłu: budownictwo, górnictwo podziemne i odkrywkowe oraz rolnictwo

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

Mack EO-M Plus

MACK EO-N

RENAULT TRUCKS RLD-2

VOLVO VDS-3

MB-Approval 228.5

MAN M 3277

MTU Oil Category 3

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

API CF

RENAULT TRUCKS RLD

VOLVO VDS-2

Cummins CES 20072

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API CH-4

ACEA E7

ACEA E4

RENAULT TRUCKSRXD

Scania LDF-3

API CI-4

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W-40

Gęstość w 15,6 [°C], ASTM D4052

0,868

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1,6

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

244

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

154

Lepkość kinematyczna w 40 °C, [mm2/s], ASTM D445

98

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

15,3

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,6

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx