MOBIL DELVAC MODERN™ 5W-20 ADVANCED PROTECTION

Bardzo wysokiej jakości olej do silników Diesla

Modern 5w-20 Advanced protection

Mobil Delvac Modern 5W-20 Advanced Protection to bardzo wysokiej jakości olej do silników Diesla, zaprojektowany aby zapewnić doskonałą ochronę i potencjalną oszczędność paliwa w nowoczesnych, wysokowydajnych, niskoemisyjnych silnikach do pracy w trudnych warunkach drogowych. Ten olej silnikowy zaprojektowano specjalnie, aby sprostać wymaganiom najnowszych warunków MAN M 3977 i Scania LDF 5 dla nowoczesnych silników wysokoprężnych z filtrami cząstek stałych (DPF). Zastosowane w tym oleju silnikowym technologicznie zaawansowane oleje bazowe zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, zachowanie lepkości przy wysokich temperaturach, kontrolę lotności oraz przyczyniają się do potencjalnej poprawy oszczędności zużycia paliwa. Ten nowy, zaawansowany zestaw dodatków umiejętnie dobrano, aby przedłużyć trwałość silników i utrzymać sprawność systemów redukcji emisji spalin, w tym filtru cząstek stałych (DPF).

 

Właściwości i zalety

Silniki Diesla wysokiej mocy o niskiej emisji wymagają dużo więcej od silnikowych środków smarnych. Ściślejsze konstrukcje silnika oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia mechaniczne i termiczne środków smarnych. Zarówno technologie silników niskoemisyjnych, np. podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie rozrządu, jaki i urządzenia oczyszczania spalin, wymagają olejów o lepszych parametrach utleniania, oczyszczania się z sadzy, lotności i kompatybilności z urządzeniami do oczyszczania spalin. Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac Modern™ 5W-20 Advanced Protection zapewnia wyjątkową wydajność i ochronę układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF).

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, degradacją oleju, osadami wysokotemperaturowymi i osadzaniem się szlamu.

Przyczynia się do przedłużenia trwałości oleju, zgodnie z zalecanymi przez producentów OEM okresami pomiędzy wymianami oleju (ODI).

Przyczynia się do zapobiegania zakleszczaniu się pierścieni w celu poprawy ochrony i wydajności silnika.

Doskonała ochrona przed zużyciem, zacieraniem, zużyciem gładzi cylindra i korozją.

Przyczynia się do ograniczenia zużycia przy dużych obciążeniach, przedłużając trwałość silnika

Doskonała płynność w niskich temperaturach.

Przyczynia się do uzyskania doskonałej pompowalności i poprawy krążenia oleju, umożliwiając pracę w regionach o zimnym klimacie.

Poprawia ochronę przed zużyciem silników przy rozruchu na zimno.

Zaawansowana formulacja "Low Ash" obniżająca zawartość popiołu.

Przyczynia się do zwiększenia sprawności i wydłużenia trwałości układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF).

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości.

Umożliwia zmniejszenie zużycia paliwa w porównaniu do olejów silnikowych o wyższej lepkości bez pogarszania trwałości silnika (możliwa oszczędność zużycia paliwa zależy od typu pojazdu i warunków jazdy).

Stabilna odporność na ścinanie.

Przyczynia się do zmniejszenia spadku lepkości i zużycia oleju w ciężkich warunkach pracy w wysokich temperaturach.

Bardzo niska lotność.

Lepsza kontrola zużycia paliwa.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

 

     •  Ciężarówki i autobusy najnowszej generacji.

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki.

     •  Nowoczesne silniki do dużych obciążeń wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF) zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi.

     • Oleju tego nie wolno używać w silnikach wymagających oleju o starszej lub odmiennej specyfikacji (prosimy skonsultować się z pomocą techniczną).

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN M 3977

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

SCANIA LDF-5

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa konsystencji

SAE 5W-20

Gęstość w 15,6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,86

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

8,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

47,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,9

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), [mPa.s],, ASTM D 4683

2,7

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx