MOBIL DELVAC MODERN™️ 5W-30 ADVANCED PROTECTION SCA

Wyjątkowo wydajny olej silnikowy do silników Diesla

Modern 5w-30 Advanced protection SCA

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection SCA to wyjątkowo wydajny, syntetyczny olej o zaawansowanej technologii do silników Diesla, opracowany aby zapewnić doskonałą ochronę i potencjalną oszczędność paliwa w nowoczesnych, wysokowydajnych, niskoemisyjnych silnikach do pracy w trudnych warunkach drogowych. Został opracowany specjalnie z myślą o spełnieniu wymogów specyfikacji Scania LDF-4. Oprócz najnowszej specyfikacji firmy Scania, spełnia także wymagania ACEA E6 lub E7.

Formulacja oleju Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection SCA oparta jest na zaawansowanych technologicznie syntetycznych olejach bazowych, które zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, utrzymanie lepkości w wysokich temperaturach, kontrolę lotności i przyczyniają się do potencjalnej poprawy oszczędności paliwa. Zaawansowany zestaw dodatków uszlachetniających umiejętnie dobrano, aby przedłużyć trwałość silników i utrzymać sprawność systemów redukcji emisji spalin, w tym filtru cząstek stałych (DPF). Filtry DPF są powszechnie stosowane przez większość konstruktorów w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi emisji obowiązującymi w nowoczesnych ciężarówkach i autobusach.

 

Właściwości i zalety

Silniki Diesla wysokiej mocy o niskiej emisji wymagają dużo więcej od silnikowych środków smarnych. Ściślejsze konstrukcje silnika oraz stosowanie chłodnic pośrednich i turbosprężarek zwiększają obciążenia mechaniczne i termiczne środków smarnych. Technologie silników niskoemisyjnych, takie jak podwyższenie ciśnienia wtrysku paliwa, opóźnienie rozrządu, jaki i urządzenia oczyszczania spalin, wymagają olejów o lepszych parametrach utleniania, oczyszczania się z sadzy, lotności i kompatybilności z urządzeniami do oczyszczania spalin. Zaawansowana technologia oleju Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection SCA zapewnia wyjątkową wydajność i ochronę układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF). Kluczowe zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, degradacją oleju, osadami wysokotemperaturowymi i osadzania się szlamu.

Przyczynia się do przedłużenia trwałości oleju, zgodnie z zalecanymi przez producentów OEM okresami między wymianami oleju (ODI).

Przyczynia się do zapobiegania zakleszczaniu się pierścieni w celu poprawy ochrony i wydajności silnika.

Doskonała ochrona przed zużyciem, zacieraniem, zużyciem gładzi cylindra i korozją.

Przyczynia się do ograniczenia zużycia przy dużych obciążeniach, przedłużając trwałość silnika.

Doskonała płynność w niskich temperaturach.

Przyczynia się do uzyskania doskonałej pompowalności i poprawy krążenia oleju, umożliwiając pracę w regionach o zimnym klimacie

Poprawia ochronę przed zużyciem silników przy rozruchu na zimno.

Zaawansowana formulacja "Low Ash" obniżająca zawartość popiołu

Przyczynia się do zwiększenia sprawności i wydłużenia trwałości układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF).

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości

. SAE 5W-30

. Stabilna wytrzymałość na ścinanie

. Bardzo niska lotność

Umożliwia zmniejszenie zużycie paliwa w porównaniu do olejów silnikowych o wyższej lepkości bez pogarszania trwałości silnika (potencjalna oszczędność paliwa w zależności od typu pojazdu i warunków jazdy).

Przyczynia się do zmniejszenia spadku lepkości i zużycia oleju w ciężkich warunki pracy w wysokich temperaturach.

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Ten olej silnikowy stworzono specjalnie, aby spełnić specyfikację Scania LDF-4.

     •  Pojazdy użytkowe, w których obowiązują wymagania ACEA E6 lub ACEA E7

     •  Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

     •  Nowoczesne silniki pojazdów ciężarowych wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF) zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

ACEA E7

ACEA E6

Scania LDF-4

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

228

Gęstość w 15°C, [g/ml] ASTM D1298

0,85

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

1

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

69,5

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-33

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

10

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

162

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx