MOBIL DELVAC MODERN™ 5W-30 ADVANCED PROTECTION V6

Środek smarny Mobil do pojazdów użytkowych, Turcja, Azerbejdżan.

MODERN 5W-30 ADVANCED PROTECTION V6

Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V6 to bardzo wydajny, zaawansowany technologią syntetyczną olej do silników Diesla, opracowany w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony i możliwości oszczędzania paliwa w nowoczesnych, wysokowydajnych, niskoemisyjnych silnikach używanych w trudnych warunkach drogowych. Olej ten został opracowany na bazie zaawansowanych technologicznie olejów syntetycznych, które zapewniają doskonałą płynność w niskich temperaturach, zachowanie lepkości w wysokich temperaturach, kontrolę lotności i przyczyniają się do zwiększenia potencjalnej poprawy zużycia paliwa. Zaawansowany system dodatków został opracowany przez ekspertów, aby pomóc przedłużyć żywotność i utrzymać wydajność systemów redukcji emisji, takich jak filtr cząstek stałych (DPF). Filtr DPF jest powszechnie stosowany przez większość konstruktorów w celu zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi emisji spalin obowiązującymi w nowoczesnych samochodach ciężarowych i autobusach.

 

Właściwości i zalety

Wysokowydajne, niskoemisyjne silniki Diesla znacząco zwiększają wymagania wobec środków smarnych. Ściślejsza konstrukcja silnika, zastosowanie inter-coolerów i turbosprężarek zwiększają mechaniczne i termiczne obciążenia środków smarnych. Zastosowane w silnikach technologie niskoemisyjne, takie jak wyższe ciśnienie wtrysku paliwa, opóźniony rozrząd i urządzenia do oczyszczania spalin, wymagają poprawy parametrów oleju w takich obszarach, jak stabilność oksydacyjna, dyspersja sadzy, lotność i kompatybilność z urządzeniami do oczyszczania spalin. Zaawansowana technologia zawarta w oleju Mobil Delvac Modern 5W-30 Advanced Protection V6 zapewnia wyjątkową wydajność i ochronę układów wydechowych wyposażonych w filtry DPF (Diesel Particulate Filters). Do kluczowych korzyści należą: 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed gęstnieniem oleju, degradacją oleju, osadami wysokotemperaturowymi i osadzania się szlamu.

Przyczynia się do wydłużenia żywotności oleju zgodnie z zalecanymi przez OEM okresami między wymianami oleju (ODI)

Pomaga zapobiegać zakleszczaniu się pierścieni, zapewniając lepszą ochronę i wydajność silnika

Doskonała ochrona przed zużyciem, zacieraniem, zużyciem gładzi cylindra i korozją.

Pomaga kontrolować zużycie w ciężkich warunkach pracy, zapewniając długą żywotność silnika

Doskonała płynność w niskich temperaturach.

Przyczynia się do doskonałej pompowalności i cyrkulacji oleju, umożliwiając pracę w zimnych regionach klimatycznych

Poprawia ochronę przed zużyciem silników przy rozruchu na zimno.

Zaawansowana formulacja "Low Ash" obniżająca zawartość popiołu.

Przyczynia się do zwiększenia sprawności i wydłużenia trwałości układów wydechowych wyposażonych w filtry cząstek stałych (DPF).

Zaawansowana formulacja i parametry lepkości.

. SAE 5W-30

. Stabilna wytrzymałość na ścinanie

. Bardzo niska lotność

Umożliwia zmniejszenie zużycie paliwa w porównaniu do olejów silnikowych o wyższej lepkości bez pogarszania trwałości silnika (możliwa oszczędność zużycia paliwa zależy od typu pojazdu i warunków jazdy).

Przyczynia się do zmniejszenia spadku lepkości i zużycia oleju w ciężkich warunki pracy w wysokich temperaturach.

 

Zastosowania

• Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

• Samochody ciężarowe i autobusy MAN najnowszej generacji wymagające środków smarnych z atestem MAN M 3677.

• W silnikach pojazdów użytkowych i autobusów (tylko przy eksploatacji w regionach, w których stosowane jest paliwo o bardzo niskiej zawartości siarki) bez filtrów cząstek stałych, dla których zalecany jest konwencjonalny olej SAPS spełniający wymagania MAN M 3277 & M 3275-1 (należy zawsze sprawdzić instrukcję właściciela konkretnego pojazdu).

• Lekkie pojazdy dostawcze i ciężarówki

• Nowoczesne silniki do dużych obciążeń wyposażone w filtr cząstek stałych (DPF) zgodnie z zaleceniami instrukcji obsługi

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MAN M 3677

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

 

Klasa lepkości

SAE 5W-30

Lepkość względna CCS w -30°C, [mPa.s], ASTM D5293

5590

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

14,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Lotność Noack, [%masy], ASTM D5800

11,4

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,56

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx