Mobil DTE 10 Excel 22

Oleje hydrauliczne wysokiej jakości

Opis produktu

Seria Mobil DTE 10 Excel™ to wysokiej jakości oleje hydrauliczne o właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczone w szczególności do wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych wykorzystywanych w nowoczesnym sprzęcie przemysłowym i transportowym.

 

Seria Mobil DTE 10 Excel została opracowana z wykorzystaniem wysokojakościowych olejów bazowych i specjalnych modyfikatorów, z myślą o zastosowaniu w szerokim zakresie aplikacji.  Produkty te odznaczają się doskonałą stabilnością termiczną i właściwościami przeciwutleniającymi, co umożliwia wydłużenie trwałości oleju i ograniczenie tworzenia się osadów, w systemach hydraulicznych działających w ekstremalnych warunkach z wykorzystaniem wysokowydajnych pomp wysokociśnieniowych.  Innowacyjne właściwości zapewniające utrzymanie układu w czystości przyczyniają się do ochrony przed awariami najbardziej czułych części układu, takich jak serwozawory oraz zawory proporcjonalne stosowane w wielu układach hydraulicznych.  Odporność na ścinanie i wysoki wskaźnik lepkości pozwalają na działanie w szerokim zakresie temperatur, utrzymując maksymalną sprawność hydrauliczną i najskuteczniejszą ochronę części, zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.  Wyjątkowo dobre własności wydzielania powietrza stanowią dodatkową ochronę w układach o krótkim czasie przebywania, co pozwala uniknąć uszkodzeń kawitacyjnych i mikrozwęglania. Ta bezcynkowa formulacja przeciwzużyciowa zapewnia wysoki stopień ochrony w pompach zębatych, łopatkowych i tłokowych, jednocześnie minimalizując tworzenie się osadów. Ponadto, Mobil DTE 10 Excel nie jest ani ostro, ani przewlekle toksyczny dla środowiska wodnego (zgodnie z kryteriami GHS i testami OECD).

 

Jako rezultat pracy laboratoriów technologicznych i testów przeprowadzanych na użytkowanym sprzęcie, seria Mobil DTE 10 Excel może przyczynić się do osiągnięcia poprawy sprawności układów hydraulicznych w porównaniu do innych olejów hydraulicznych marki Mobil™. To z kolei może przynieść wyniki w postaci zredukowanego zużycia energii lub zwiększonej wydajności sprzętu i związanych z nimi oszczędności.

 

Zastosowanie olejów Mobil DTE 10 Excel w kontrolowanych testach sprawności zwiększyło o 6% wydajność pomp hydraulicznych w porównaniu do standardowych płynów hydraulicznych Mobil stosowanych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych.

 

W dodatkowych eksperymentach przeprowadzonych w laboratorium oraz w warunkach przemysłowych na nowoczesnym sprzęcie hydraulicznym różnego typu, seria Mobil DTE 10 Excel zademonstrowała wyjątkowo skuteczne przedłużenie trwałości oleju w porównaniu ze standardowymi płynami hydraulicznymi marki Mobil, wykazując trzykrotnie dłuższą trwałość przy jednoczesnym utrzymaniu czystości instalacji i ochronie komponentów.  Oleje Mobil DTE 10 Excel dowiodły również stabilności wysokiego wskaźnika lepkości oraz doskonałej odporności na ścinanie, zachowując klasę lepkości ISO przy eksploatacji w temperaturach sięgających -34°C.

 

*Objaśnienie efektywności energetycznej

Symbol efektywności energetycznej jest znakiem towarowym firmy Exxon Mobil Corporation. *Efektywność energetyczna odnosi się wyłącznie do osiągów tego płynu w porównaniu ze standardowymi płynami hydraulicznymi Mobil. Technologia ta umożliwia wzrost sprawności pompy hydraulicznej o 6% w testach przeprowadzonych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych. Wyniki, jakie produkt ten osiągnął w zakresie oszczędności energii, zostały uzyskane w testach  przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi standardami i protokołami branżowymi. Poprawa efektywności zależy od warunków pracy i zastosowania.

 

Właściwości i zalety

Seria olejów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel zapewnia doskonałą sprawność systemów hydraulicznych; ultra "czyste" działanie i wysoką trwałość oleju. Wysoka sprawność hydrauliczna może prowadzić do zmniejszonego zużycia energii w sprzęcie przemysłowym i transportowym, co zmniejsza koszty eksploatacji i zwiększa produktywność. Doskonała odporność na utlenianie i stabilność termiczna mogą przyczyniać się do wydłużenia przerw pomiędzy kolejnymi wymianami oleju i filtrów, pomagając jednocześnie w utrzymaniu czystości systemu. Wysoki poziom właściwości przeciwzużyciowych i doskonała wytrzymałość powłoki oleju skutkują wyższym stopniem ochrony sprzętu, co prowadzi nie tylko do mniejszej ilości awarii, ale polepsza również możliwości produkcyjne.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała sprawność hydrauliczna.

Potencjalna redukcja zużycia energii lub zwiększenie wydolności systemu.

Ultra "czyste" działanie.

Redukcja osadów, co prowadzi do zmniejszenia kosztów czynności obsługowych iwydłużenia żywotności komponentów.

Wysoki wskaźnik lepkości przy zachowaniu odporności na ścinanie.

Ochrona komponentów w szerokim zakresie temperatur.

Stabilność termiczna i odporność na utlenianie.

Wydłuża trwałość płynów nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Dobra kompatybilność z elastomerami i uszczelkami.

Przedłużona trwałość uszczelek i ograniczenie czynności obsługowych.

Właściwości przeciwzużyciowe.

Pomaga zmniejszyć zużycie i zapewnia przedłużoną eksploatację pomp i ich komponentów.

Doskonałe właściwości wydzielania powietrza.

Pomaga zapobiegać uszkodzeniom kawitacyjnym w układach o niskim czasie przebywania.

Kompatybilność z wieloma metalami.

Zapewnia doskonałe działanie i ochronę przy zastosowaniu komponentów wykonanych z różnorodnych metali.

 

Zastosowania

     • Układy hydrauliczne w urządzeniach przemysłowych i mobilnych działających w krytycznych warunkach wysokich nacisków i temperatur

     • Układy hydrauliczne podatne na tworzenie się osadów, takie jak zaawansowane komputerowo sterowane urządzenia numeryczne (CNC), szczególnie tam, gdzie stosowane są serwozawory o małym prześwicie

     • Układy, dla których typowe są zimny rozruch i wysokie temperatury pracy

     • Układy wymagające dużej nośności i ochrony przed zużyciem

     • Maszyny o wielu komponentach wykonanych z różnych metali

 

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

15

22

32

46

68

100

150

Płyn hydrauliczny Arburg

 

 

 

X

 

 

 

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

 

X

X

X

 

 

Denison HF-0

 

 

X

X

X

 

 

FRAMO Hydraulic System

 

 

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

X

X

X

X

MB-Approval 341.0

 

X

 

 

 

 

 

Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.10

 

 

 

X

X

X

X

Stromag AG TM-000 327

 

 

 

 

X

 

 

ZF TE-ML 04K

 

 

X

X

 

 

 

ZF TE-ML 04R

 

 

X

X

 

 

 

Krauss-Maffei Hydraulic Oil

 

 

 

X

 

 

 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

15

22

32

46

68

100

150

Eaton 694 (zawiera poprzednie I-286-S, M-2950-S lub M-2952-S)

 

 

X

X

X

 

 

Voith Paper VN 108 4.3.3 sierpnia 2014 r.

 

 

 

 

X

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

15

22

32

46

68

100

150

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

 

X

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HV

X

 

 

 

 

 

 

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

X

X

X

DIN 51524-3:2006-09

X

X

X

X

X

 

 

ISO L-HV (ISO 11158:1997)

X

X

X

X

X

 

 

JCMAS HK VG32W

 

 

X

 

 

 

 

JCMAS HK VG46W

 

 

 

X

 

 

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

15

22

32

46

68

100

150

Klasa lepkości

ISO 15

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Lepkość Brookfielda w -20°C, mPa.s, ASTM D2983

 

 

1090

1870

3990

11240

34500

Lepkość Brookfielda w -30°C, mPa.s, ASTM D2983

 

 

3360

7060

16380

57800

 

Lepkość Brookfielda w -40°C, mPa.s, ASTM D2983

2620

6390

14240

55770

 

 

 

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Gęstość w 15.6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,837

0,841

0,846

0,850

0,862

0,877

0,881

Wytrzymałość dielektryczna, kV, ASTM D877

45

54

49

41

 

 

 

FZG Scuffing, etap awarii, DIN 51354

 

 

12

12

12

12

12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

178

212

215

232

240

241

246

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, ml, ASTM D892

0

0

0

0

2

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

 

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

4,07

5,07

6,63

8,45

11,17

13

17,16

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

15,8

22,4

32,7

45,6

68,4

99,8

155,6

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-56

-52

-49

-43

-38

-34

-34

Wytrzymałość na ścinanie, % straty KV, CEC L-45-A-99

5

5

5

7

11

7

7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

168

164

164

164

156

127

120

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx