Oleje hydrauliczne serii Mobil DTE 10 Excel™ to wysokiej jakości oleje hydrauliczne o właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczonymi w szczególności do wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych wykorzystywanych w nowoczesnym sprzęcie przemysłowym i transportowym.

 

Seria Mobil DTE 10 Excel została opracowana z wykorzystaniem wysokojakościowych olejów bazowych i specjalnych dodatków uszlachetniających, z myślą o zastosowaniu w szerokim zakresie aplikacji.  Produkty wykazują wyjątkową stabilność oksydacyjną i termiczną, co pozwala na długą żywotność oleju i zminimalizowanie tworzenia się osadów w trudnych układach hydraulicznych wykorzystujących wysokociśnieniowe pompy o dużej wydajności.  Innowacyjne właściwości zapewniające utrzymanie układu w czystości przyczyniają się do ochrony przed awariami najbardziej czułych części układu, takich jak serwozawory oraz zawory proporcjonalne stosowane w wielu układach hydraulicznych.  Odporność na ścinanie i wysoki wskaźnik lepkości pozwalają na działanie w szerokim zakresie temperatur, utrzymując maksymalną efektywność hydrauliczną i najwyższą ochronę części, zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach.  Wyjątkowo dobre własności wydzielania powietrza stanowią dodatkową ochronę w układach o krótkim czasie przebywania, co pozwala uniknąć uszkodzeń kawitacyjnych i mikrozwęglania. Ta bezcynkowa formulacja przeciwzużyciowa zapewnia wysoki stopień ochrony w pompach zębatych, łopatkowych i tłokowych, jednocześnie minimalizując tworzenie się osadów. Ponadto Mobil DTE 10 Excel nie jest ani ostro, ani przewlekle toksyczny dla środowiska wodnego (zgodnie z kryteriami GHS i testami OECD).

 

Jako wynik pracy laboratoriów technologicznych i testów przeprowadzanych na użytkowanym sprzęcie, seria Mobil DTE 10 Excel może przyczynić się do osiągnięcia poprawy sprawności układów hydraulicznych w porównaniu do innych olejów hydraulicznych marki Mobil™. To z kolei może przynieść wyniki w postaci zredukowanego zużycia energii lub zwiększonej wydajności sprzętu i związanych z nimi  oszczędności.

 

Zastosowanie olejów Mobil DTE 10 Excel w kontrolowanych testach sprawności zwiększyło o 6% wydajność pomp hydraulicznych w porównaniu do standardowych płynów hydraulicznych Mobil stosowanych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych.

 

W dodatkowych eksperymentach przeprowadzonych w laboratorium oraz w warunkach przemysłowych na nowoczesnym sprzęcie hydraulicznym różnego typu, seria Mobil DTE 10 Excel zademonstrowała wyjątkowo skuteczne przedłużenie żywotności oleju w porównaniu ze standardowymi płynami hydraulicznymi marki Mobil, wykazując trzykrotnie dłuższą trwałość przy jednoczesnym utrzymaniu czystości instalacji i ochronie komponentów.  Mobil DTE 10 Excel wykazał również wartość swojego wysokiego wskaźnika lepkości i wyjątkowej stabilności na ścinanie, pracując z powodzeniem w temperaturach nawet do -34°C i utrzymując klasę lepkości ISO.

 

*Objaśnienie efektywności energetycznej

Symbol efektywności energetycznej jest znakiem towarowym firmy Exxon Mobil Corporation. *Efektywność energetyczna odnosi się wyłącznie do osiągów tego płynu w porównaniu ze standardowymi płynami hydraulicznymi Mobil. Technologia ta umożliwia wzrost sprawności pompy hydraulicznej o 6% w testach przeprowadzonych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych. Wyniki, jakie produkt ten osiągnął w zakresie oszczędności energii, zostały uzyskane w testach  przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi standardami i protokołami branżowymi. Poprawa efektywności zależy od warunków pracy i zastosowania.

 

Energy Efficiency logo Bosch-Rexroth stamp of approval
 

Właściwości i zalety

Seria olejów hydraulicznych Mobil DTE 10 Excel zapewnia doskonałą wydajność systemów hydraulicznych; ultra czyste działanie i wysoką trwałość oleju. Wysoka wydajność hydrauliczna może prowadzić do zmniejszonego zużycia energii w sprzęcie przemysłowym i transportowym, co zmniejsza koszty eksploatacji i zwiększa produktywność. Doskonała odporność na utlenianie i stabilność termiczna mogą przyczyniać się do wydłużenia przerw pomiędzy kolejnymi wymianami oleju i filtrów, pomagając jednocześnie w utrzymaniu czystości systemu. Wysoki poziom właściwości przeciwzużyciowych i doskonała wytrzymałość warstwy oleju skutkują wyższym stopniem ochrony sprzętu, co prowadzi nie tylko do mniejszej ilości awarii ale polepsza również możliwości produkcyjne.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała wydajność hydrauliczna

Potencjalna redukcja zużycia energii lub zwiększenie wydolności systemu

Ultra czyste działanie

Redukcja osadów, co prowadzi do zmniejszenia kosztów serwisowania i wydłużenia trwałości komponentów

Wysoki wskaźnik lepkości przy zachowaniu odporności na ścinanie

Ochrona komponentów w szerokim zakresie temperatur

Stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Wydłuża trwałość płynów nawet w trudnych warunkach eksploatacyjnych

Dobra kompatybilność z elastomerami i uszczelkami

Przedłużona trwałość uszczelek i ograniczenie potrzeby serwisowania

Właściwości przeciwzużyciowe

Pomaga zmniejszyć zużycie i zapewnia przedłużoną eksploatację pomp i ich komponentów

Doskonałe właściwości wydzielania powietrza

Pomaga zapobiegać uszkodzeniom kawitacyjnym wsystemach o niskim czasie przebywania

Kompatybilność z wieloma metalami

Zapewnia doskonałe działanie i ochronę przy zastosowaniu komponentów wykonanych zróżnorodnych metali

 

Zastosowania

     • Układy hydrauliczne w urządzeniach przemysłowych i mobilnych działających w krytycznych warunkach wysokich nacisków i temperatur

     • Układy hydrauliczne podatne na tworzenie się osadów, takie jak zaawansowane komputerowo sterowane urządzenia numeryczne (CNC), szczególnie tam, gdzie stosowane są serwozawory o małym prześwicie

     • Układy, dla których typowe są zimny rozruch i wysokie temperatury pracy

     • Układy wymagające dużej nośności i ochrony przed zużyciem

     • Maszyny o wielu komponentach wykonanych z różnych metali

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

15

22

32

46

68

100

150

Płyn hydrauliczny Arburg

 

 

 

X

 

 

 

Denison HF-0

 

 

X

X

X

 

 

Denison HF-1

 

 

X

X

X

 

 

Denison HF-2

 

 

X

X

X

 

 

Eaton E-FDGN-TB002-E

 

 

X

X

X

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

X

X

X

X

Husky

 

 

 

X

 

 

 

Krauss-Maffei Hydraulic Oil

 

 

X

X

 

 

 

MB-Approval 341.0

 

X

 

 

 

 

 

Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.10

 

 

X

X

X

X

 

Ortlinghaus-Werke GmbH ON 9.2.19

 

 

X

X

X

X

 

ZF TE-ML 04K

 

 

X

X

 

 

 

ZF TE-ML 04R

 

 

X

X

 

 

 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

15

22

32

46

68

100

150

Fives Cincinnati P-68

 

 

X

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

Valmet Paper RAUAH00929_04(systemy hydrauliczne)

 

 

X

X

 

 

 

Valmet Paper RAUAH02724_01 (olej mineralny do walców hydraulicznych)

 

 

 

 

X

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.4 2021-10 (walce hydrauliczne)

 

 

 

 

X

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.5 2021-10 (prasy szerokostrefowe)

 

 

 

 

 

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

15

22

32

46

68

100

150

ASTM D6158 (Klasa HVHP)

 

X

X

X

X

 

 

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

 

X

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)

 

 

X

X

X

X

 

China GB 11118.1-2011, L-HV

X

X

X

X

X

 

 

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

X

X

X

DIN 51524-3:2017-06

X

X

X

X

X

 

 

ISO L-HM (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-HV (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

 

 

JCMAS HK VG32W

 

 

X

 

 

 

 

JCMAS HK VG46W

 

 

 

X

 

 

 

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

15

22

32

46

68

100

150

Klasa lepkości

ISO 15

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Lepkość Brookfielda w -20°C, [mPa.s.], ASTM D2983

 

 

1070

1900

4050

10360

32600

Lepkość Brookfielda w -30°C, [mPa.s], ASTM D2983

 

1660

3390

6790

16780

71400

445000

Lepkość Brookfielda w -40°C, [mPa.s], ASTM D2983

2490

7120

20000

125000

 

 

 

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

1B

1B

1B

1B

1B

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,840

0,842

0,845

0,851

0,859

0,869

0,884

Wytrzymałość dielektryczna, [kV], ASTM D877

39,3

38.3

39,3

38,2

39,2

37,2

37,4

Test FZG Scuffing, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod)

 

 

12

12

12

>12

>12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

210

215

225

230

260

260

270

Odporność na pienienie, I sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

20/0

20/0

20/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Odporność na pienienie, II sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

20/0

20/0

20/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Odporność na pienienie, III sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

20/0

20/0

20/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

3,9

5,0

6.5

8,4

10,9

13,0

17,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

15,0

22,0

31,5

45,7

66,9

97,0

148,0

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-57

-54

-48

-45

-42

-40

-38

Stabilność na ścinanie, ubytek lepkości (100 C), [%], CEC L-45-A-99

4

6

5

8

10

8

7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

164

164

164

163

155

132

121

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx