Mobil DTE 26

Oleje serii Mobil DTE ™ 20 to wysokiej jakości i chroniące przed zużyciem oleje hydrauliczne.

Spełniają rygorystyczne wymagania wysokociśnieniowych układów hydraulicznych, wysokowydajnych pomp, jak również innych, krytycznych elementów układów hydraulicznych, takich jak serwozawory o małym prześwicie i numerycznie sterowane obrabiarki.

Produkty te spełniały najbardziej rygorystyczne wymagania wielu producentów układów i komponentów hydraulicznych, umożliwiając stosowanie jednego produktu o doskonałych właściwościach użytkowych.

 

Właściwości i zalety

•  Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, które przyczyniają się do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów przestojów konserwacyjnych poprzez poprawę czystości układu i zmniejszenie osadów, co przedłuża trwałość eksploatacyjną oleju i filtrów.

• Lepsza ochrona przed zużyciem i korozją elementów systemów wykonanych z różnych metali przyczynia się do przedłużenia ich trwałości i poprawy zdolności produkcyjnej.

•  Większa odporność na emulgowanie chroni układy przed skutkami małej i dużej zawartości wody.

• Utrzymywanie czystości poprzez zmniejszenie osadów i szlamu przyczynia się do ochrony urządzeń i wydłużenia ich trwałości eksploatacyjnej, zmniejszenia kosztów utrzymania i poprawy ogólnej wydajności układu.

•  Rezerwa jakości utrzymuje parametry wydajności nawet w trudnych warunkach pracy i wydłuża okresy między wymianą oleju.

 

Zastosowania

     •  Układy hydrauliczne narażone na nadmierne gromadzenie się osadów lub takie, gdzie szlam i osady tworzą się przy stosowaniu produktów konwencjonalnych.

     • Układy hydrauliczne, w których wymaga się dużej obciążalności i ochrony przed zużyciem i gdzie pożądane jest zabezpieczenie przed korozją cienką warstwą oleju

     • Układy, w których nie da się uniknąć niewielkich ilości wody

     •  Układy zawierające koła zębate i łożyska

     • Maszyny o wielu komponentach wykonanych z różnych metali

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten posiada następujące aprobaty:

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

MOBIL DTE 25

MOBIL DTE 26

MOBIL DTE 27

DENISON HF-0

X

X

X

Fives Cincinnati P-68

X

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

X

HUSKY HS 207

X

VICKERS I-286-S

X

X

X

VICKERS M-2950-S

X

X

X

 

Produkt ten spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBIL DTE 21

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

MOBIL DTE 25

MOBIL DTE 26

MOBIL DTE 27

MOBIL DTE 28

Klasa lepkości

ISO 10

ISO 22

32

46

68

ISO 100

150

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

12

12

12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

174

200

220

232

236.

248

276

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

2,7

4,5

5,3

6,7

8,5

10,9

14,3

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

10

21

31,5

44,2

71,2

95,3

142,8

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

-30

-27

-27

-21

-21

-15

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

98

98

98

98

98

98

98

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: