Mobil DTE 732

Wysokiej jakości oleje turbinowe

Oleje Mobil DTE™ 700 to seria najnowszych produktów uzupełniających linię olejów turbinowych Mobil DTE znanych ze swojej wysokiej jakości i niezawodności. Seria Mobil DTE 700 to bezcynkowe oleje turbinowe przeznaczone w szczególności do smarowania turbin parowych i gazowych.  Produkty z serii Mobil DTE 700 są produkowane ze starannie dobranych olejów bazowych i pakietu dodatków uszlachetniających, w tym antyutleniaczy, inhibitorów rdzy i korozji oraz dodatków antypiennych. Składniki te zapewniają wyjątkowo wysoką odporność na utlenianie i postępującą degradację chemiczną. Oleje z serii Mobil DTE 700 charakteryzują się doskonałymi właściwościami antypiennymi,  doskonałym wydzielaniem wody oraz odpornością na tworzenie się emulsji, co razem gwarantuje ich niezawodne działanie. Ich ulepszone właściwości uwalniania powietrza mają zasadnicze znaczenie przy stosowaniu w hydraulicznych mechanizmach sterowania turbin.

 

Właściwości eksploatacyjne olejów serii Mobil DTE 700 przekładają się na doskonałą ochronę urządzeń, przyczyniając się do zwiększenia niezawodność turbin i umożliwiając skrócenie przestojów oraz wydłużenie żywotności oleju. Dowodem wysokiej jakości olejów serii Mobil DTE 700 jest fakt, że spełniają lub przewyższają wymagania norm branżowych lub specyfikacji producentów turbin gazowych i parowych na całym świecie.

 

Właściwości i zalety

Seria Mobil DTE 700 posiada następujące właściwości i potencjalne zalety:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Spełnia lub przewyższa większość specyfikacji branżowych oraz specyfikacji producentów dla olejów turbinowych (ISO VG 32)

Ułatwia proces doboru oleju turbinowego/ zapewnia zgodność z wymaganiami gwarancyjnymi producenta urządzenia/ redukuje ilość zapasów magazynowych

Doskonała odporność na utlenianie, stabilność chemiczna i odporność na zmianę koloru

Zaprojektowany, aby zapewnić wydłużony okres eksploatacji oleju, pomóc w zmniejszeniu kosztów oleju i kosztów utylizacji

Kontroluje powstawanie osadów, co zmniejsza ryzyko blokowania filtrów olejowych, nieplanowanych przestojów i kosztów konserwacji

Redukuje ilość nieplanowanych przestojów i zwiększa niezawodność turbin

Doskonała separacja wody

Zapewnia odpowiedni film smarny w celu ochrony łożysk/ Zwiększa wydajność systemu separacji wody i redukuje koszty wymian oleju

Wzmocniona ochrona przed rdzą i korozją

Zapewnia ochronę przeciwkorozyjną krytycznych elementów turbin redukując tym samym ilość potrzebnych działań serwisowych i wydłużając czas pracy elementów

Doskonałe zdolności do wydzielania powietrza i właściwości antypienne

Zapobiega nieprawidłowemu działaniu urządzeń oraz kawitacji pomp, zmniejsza konieczność wymiany pomp i zwiększa ich wydajność

Bezcynkowy pakiet dodatków

Zmniejsza ryzyko zanieczyszczenia środowiska naturalnego

 

Zastosowania

Seria produktów Mobil DTE 700 została przygotowana z myślą o spełnianiu wymagań dla układów obiegowych turbin gazowych i parowych. Do specjalnych zastosowań należą:

     •  Wytwarzanie energii elektrycznej dla urządzeń o dużej mocy wyjściowej

     •  Turbiny gazowe w cyklu kombinowanym pracujące w reżimie podstawowym i szczytowym obciążeniu

     •  Turbiny gazowe w elektrowniach, które zużywają energię na swoje wewnętrzne potrzeby

     •  Turbiny parowe lub turbiny gazowe urządzenia napędzające

     • Turbiny wodne

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

732

746

768

GE Power (d. Alstom Power) HTGD 90117

X

X

 

Turbiny parowe LMZ

X

X

 

Siemens TLV 9013 04

X

X

 

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

732

746

768

GE Power GEK 28143A

X

X

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

732

746

768

ASTM D4304, Typ I (2017)

X

X

X

ASTM D4304, Typ III (2017)

X

X

 

China GB 11120-2011, L-TGA

X

X

X

China GB 11120-2011, L-TSA(Class A)

X

X

 

China GB 11120-2011, L-TSA(Class B)

X

X

 

DIN 51515-1:2010-02

X

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

 

GE Power GEK120498

X

 

 

GE Power GEK 121608

X

 

 

GE Power GEK 27070

X

 

 

GE Power GEK 32568N

X

 

 

GE Power GEK 46506D

X

 

 

ISO L-TGA (ISO 8068:2019)

X

X

X

ISO L-TSA (ISO 8068:2019)

X

X

X

JIS K-2213 Typ 2

X

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812101

X

 

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

 

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

732

746

768

Klasa lepkości

32

46

68

Wydzielanie powietrza w 50°C, [min.], ASTM D3427

2

3

4

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

Gęstość w 15°C, [g/cm3], ASTM D1298

0,85

0,86

 

Emulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 54ºC, [min], ASTM D1401

10

10

10

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

228

230

242

Odporność na pienienie, I sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Odporność na pienienie, II sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Odporność na pienienie, III sekw. Tendencja/stabilność, [ml], ASTM D892

0/0

0/0

0/0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,5

6,8

8,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

30

44

64

Liczba kwasowa, [mgKOH/g], ASTM D974

0,1

0,1

0,1

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

-30

-30

Test RPVOT, [min.], ASTM D2272

1000

1000

1000

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298

 

 

0,87

Test TOST, Czas pracy do 2mg KOH/g, [h], ASTM D943

10 000

10 000

8 000

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

117

113

110

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx