Mobil DTE™ 832 i 846 to oleje turbinowe o najwyższej jakości, przeznaczone do stosowania w turbinach parowych, gazowych i turbinach gazowych w układzie kombinowanym (CCGT) w najtrudniejszych warunkach eksploatacyjnych. Te nowoczesne produkty składają się z wysokiej jakości hydrorafinowanych olejów bazowych o wyjątkowej odporności termicznej i oksydacyjnej oraz specjalnie dobranych dodatków, które zapewniają kontrolę osadów i utrzymanie czystości wymaganej przez silnie obciążone turbiny gazowe, jak również doskonałe właściwości oddzielania wody potrzebnego dla działania turbin parowych. Ich formulacja zawiera także zestaw nie-cynkowych dodatków chroniących przed zużyciem, aby spełnić wymagania obciążeniowe turbin przekładniowych.

Oprócz spełniania specyficznych wymagań nowoczesnych konstrukcji turbin parowych i gazowych, oleje z serii Mobil DTE 800 są doskonałym wyborem do zastosowań w układzie kombinowanym, które wymagają jednego oleju dla turbiny gazowej i turbiny parowej pracujących w tandemie. Równoczesne spełnienie wymagań dotyczących zapobiegania osadom i oddzielenia wody to najważniejsza cecha tej zaawansowanej technologii środków smarnych. Doskonała odporność termiczna i oksydacyjna olejów Mobil DTE 832 i 846 sprawia, że mogą być one stosowane w turbinach eksploatowanych w najtrudniejszych warunkach.

Właściwości olejów serii Mobil DTE 800 przekładają się na doskonałą ochronę urządzeń oraz ich niezawodne działanie przy rzadszych i krótszych nieplanowanych przestojach i dłuższej trwałości eksploatacyjnej oleju. Produkty te zapewniają operatorowi najwyższą uniwersalność, ponieważ można je stosować we wszystkich typach turbin: parowych, gazowych i przekładniowych.

 

Właściwości i zalety

Produkty marki Mobil DTE na bazie olejów mineralnych są od ponad stu lat wybierane przez operatorów turbin na całym świecie. Przez cały ten okres naukowcy naszej firmy utrzymywali najsilniejsze więzi z konstruktorami i operatorami urządzeń turbinowych, aby zapewnić, że nasze środki smarne spełniają lub przekraczają potrzeby nowych konstrukcji turbin. Wymagało to ciągłego ulepszania olejów turbinowych Mobil i stosowania najbardziej odpowiedniej nowoczesnej technologii olejów bazowych i dodatków.

W przypadku nowoczesnych stacjonarnych turbin gazowych, które pracują przy wysokich mocach wyjściowych, podstawowe wymagania to wyjątkowa ochrona przed degradacją z powodu wysokich temperatur/ utleniania oraz zapobieganie osadom. Praca w trudnych warunkach powoduje naprężenia termiczne środka smarnego, co może spowodować zatkanie filtra, złogi w serwozaworze lub skrócenie trwałości eksploatacyjnej oleju. Od środków smarnych w nowoczesnych turbinach parowych wymaga się wysokiej odporności na utlenianie, jak również dobrego oddzielania wody w przypadku wycieków pary. Środek smarny dla turbin w układzie kombinowanym musi spełniał wymagania obu typów turbin.

Oleje z serii DTE 800 oferują następujące właściwości i potencjalne korzyści:

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Spełniają lub przekraczają wymagania turbin zarówno gazowych, jak i parowych, najważniejszych producentów.

Pozwalają uniknąć zastosowania niewłaściwego oleju i kosztownej wymiany.

Zmniejsza koszty związane z zapasami

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Mniej przestojów, bardziej niezawodne działanie

 

Dłuższa trwałość eksploatacyjna oleju, niższe koszty produktów

Doskonała ochrona przed zużyciem

Doskonała ochrona turbin przekładniowych (gazowych i parowych), niższe koszty konserwacji i wymiany

Rozszerzona ochrona urządzeń

Doskonała demulgacja

Wydajna praca systemu i mniej czynności konserwacyjnych

 

Zastosowania

Mobil DTE 832 i 846 to najwyższej jakości oleje turbinowe przeznaczone do stosowania w układach olejowych turbin parowych i gazowych, sprzężonych bezpośrednio lub przekładniowych i mechanizmach regulacji prędkości turbiny. Do specjalnych zastosowań należą:

•Zastosowania do wytwarzania energii elektrycznej w układach kombinowanych (CCGT), w tym ze wspólnym obiegiem dla turbiny parowej i gazowej.

• Smarowanie turbin parowych lub gazowych stosowanych w turbogeneratorach, gazociągach przesyłowych gazu ziemnego, procesach technologicznych i elektrociepłowniach.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

832

846

GE Power (d. Alstom Power) HTGD 90117

X

X

Siemens TLV 9013 04

X

X

Siemens TLV 9013 05

X

X

vgbe energy service GmbH VGBE-S-053

X

X

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

832

846

GE Power GEK 28143B

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

832

846

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

GE Power GEK 101941A

X

 

GE Power GEK 107395A

X

 

GE Power GEK 121608

X

 

GE Power GEK 28143A

X

X

GE Power GEK 32568Q

X

 

GE Power GEK 46506D

X

 

JIS K-2213 Typ 2

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812101

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109

 

X

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

Solar Turbines ES 9-224, Class II

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

832

846

Klasa lepkości

ISO VG 32

ISO VG 46

Czas wydzielania powietrza w 50°C, [min], ASTM D3427

4

4

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

Emulgowalność, Czas do 0 ml emulsji, 54ºC, olej bazowy, [min], ASTM D1401

15

15

Test zacierający FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

8

8

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

224

244

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,4

6,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

29,6

42,4

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

-30

RPVOT, [min], ASTM D2272

1200

1100

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298

 

0,87

Ciężar właściwy w 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,86

 

TOST, Czas pracy do 2,0 mg KOH/g, [h], ASTM D943

10 000+

10 000+

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

110

106

 

Zdrowie i Bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx