Mobil DTE ™ 832 i 846 to najwyższej jakości oleje turbinowe przeznaczone do stosowania w turbinach parowych, gazowych i gazowych w układzie kombinowanym (CCGT) w najtrudniejszych warunkach pracy. Te nowoczesne produkty składają się z wysokiej jakości hydrorafinowanych olejów bazowych o wyjątkowej odporności na wysokie temperatury/ utlenianie oraz dodatków specjalnie dobranych aby zapobiegać gromadzeniu się osadów i zapewnić utrzymanie czystości wymaganej przez silnie obciążone turbiny gazowe, jak również doskonałe właściwości oddzielania wody potrzebnego dla działania turbin parowych. Ich formulacja zawiera także zestaw nie-cynkowych dodatków chroniących przed zużyciem, aby spełnić wymagania obciążeniowe turbin przekładniowych.

 

 Oprócz spełnienia szczególnych wymagań nowoczesnych konstrukcji turbin parowych i gazowych, seria Mobil DTE 800 to doskonały wybór dla zastosowań w układzie kombinowanym, które wymagają tego samego oleju dla turbiny gazowej i turbiny parowej pracujących w tandemie. Równoczesne spełnienie wymagań dotyczących zapobiegania osadom i oddzielenia wody to najważniejsza cecha tej zaawansowanej technologii środków smarnych. Doskonała odporność olejów Mobil DTE 832 i 846 na wysokie temperatury/ utlenianie zapewnia ich przydatność w najcięższych warunkach pracy turbin.

 

 Właściwości olejów serii Mobil DTE 800 przekładają się na doskonałą ochronę urządzeń oraz ich niezawodne działanie przy rzadszych i krótszych nieplanowanych przestojach i dłuższej trwałości eksploatacyjnej oleju. Produkty te zapewniają operatorowi najwyższą uniwersalność, ponieważ można je stosować we wszystkich typach turbin: parowych, gazowych i przekładniowych.

 

Właściwości i zalety

Produkty marki Mobil DTE na bazie olejów mineralnych są od ponad stu lat wybierane przez operatorów turbin na całym świecie. Przez cały ten czas naukowcy z naszej firmy utrzymywali jak najsilniejsze więzi z konstruktorami i operatorami urządzeń turbinowych, aby zapewnić spełnienie lub przekroczenie przez nasze środki smarne potrzeb nowych konstrukcji turbin. Wymagało to ciągłego ulepszania olejów turbinowych Mobil i stosowania najbardziej odpowiedniej nowoczesnej technologii olejów bazowych i dodatków.

 

 W przypadku nowoczesnych stacjonarnych turbin gazowych, które pracują przy wysokich mocach wyjściowych, podstawowe wymagania to wyjątkowa ochrona przed degradacją z powodu wysokich temperatur/ utleniania oraz zapobieganie osadom. Praca w trudnych warunkach powoduje naprężenia termiczne środka smarnego, co może spowodować zatkanie filtra, złogi w serwozaworze lub skrócenie trwałości eksploatacyjnej oleju. Od środków smarnych w nowoczesnych turbinach parowych wymaga się wysokiej odporności na utlenianie, jak również dobrego oddzielania wody w przypadku wycieków pary. Środek smarny dla turbin w układzie kombinowanym musi spełniać wymagania obu typów turbin.

 

 Oleje serii DTE 800 oferują następujące właściwości i potencjalne korzyści:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Spełniają lub przekraczają wymagania turbin zarówno gazowych, jak i parowych, najważniejszych producentów.

Pozwalają uniknąć zastosowania niewłaściwego oleju i kosztownej wymiany.

Mniejsze koszty magazynowania

Doskonała stabilność cieplna i odporność na utlenianie

Mniej przestojów, bardziej niezawodne działanie

Dłuższa trwałość eksploatacyjna oleju, niższe koszty produktów

Doskonała ochrona przed zużyciem

Doskonała ochrona turbin przekładniowych (gazowych i parowych), niższe koszty konserwacji i wymiany

Rozszerzona ochrona urządzeń i niższe koszty ich wymiany

Doskonała deemulgacja

Skuteczna praca układu i mniej konserwacji

 

Zastosowania

Mobil DTE 832 i 846 to najwyższej jakości oleje turbinowe przeznaczone do stosowania w układach olejowych turbin parowych i gazowych, sprzężonych bezpośrednio lub przekładniowo i mechanizmach regulacji prędkości turbiny. Zastosowania szczególne:

•Zastosowania do wytwarzania energii elektrycznej w układach kombinowanych (CCGT), w tym ze wspólnym obiegiem dla turbiny parowej i gazowej.

• Smarowanie turbin parowych lub gazowych stosowanych w turbogeneratorach, gazociągach przesyłowych gazu ziemnego, procesach technologicznych i elektrociepłowniach.

 

Specyfikacje i dopuszczenia 

Produkt posiada następujące aprobaty:

832

846

GE Power (d. Alstom Power) HTGD 90117

X

X

Siemens TLV 9013 04

X

X

Siemens TLV 9013 05

X

X

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

832

846

GE Power GEK 28143B

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

832

846

DIN 51515-1:2010-02

X

X

DIN 51515-2:2010-02

X

X

GE Power GEK 101941A

X

 

GE Power GEK 107395A

X

 

GE Power GEK 121608

X

 

GE Power GEK 28143A

X

X

GE Power GEK 32568N

X

 

GE Power GEK 46506D

X

 

JIS K-2213 Typ 2

X

X

Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812101

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107

 

X

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108

X

 

Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109

 

X

Siemens Westinghouse PD-55125Z3

X

 

Solar Turbines ES 9-224, Class II

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

832

846

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

Czas wydzielania powietrza w 50°C, min., ASTM D3427

4

4

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

Deemulgowalność, Czas do 0 ml emulsji, 54ºC, min, ASTM D1401

15

15

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

8

8

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

224

244

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, ml, ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, ml, ASTM D892

20

20

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

20

20

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

5,4

6,2

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

29,6

42,4

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-30

-30

RPVOT, min., ASTM D2272

1200

1100

Ochrona przed rdzą,Proc A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298

 

0,87

Ciężar właściwy w 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,86

 

Test TOST, Czas pracy do 2,0mg KOH/g, h, ASTM D943

10 000+

10 000+

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

110

106

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx