Mobil DTE™ FM Excel 150

Środki smarne klasy spożywczej do maszyn papierniczych

Mobil DTE FM Excel 150

Seria Mobil DTE™ FM Excel to wysokowydajne środki smarne dopuszczone do kontaktu z żywnością, opracowane aby zapewnić niezrównaną ochronę urządzeń w wymagających układach obiegowych, przekładniach i łożyskach przemysłowych maszyn papierniczych.

Ich formulacja zawiera wybrane, wysokiej jakości oleje bazowe i oryginalny pakiet technologicznie zaawansowanych dodatków, starannie zbilansowanych, aby spełnić surowe międzynarodowe normy dotyczące żywności, jednocześnie chroniąc elementy układu przed zużyciem, rdzą i korozją. Środki smarne Serii Mobil DTE FM Excel są zarejestrowane zgodnie z NSF H1 oraz spełniają wymogi określone w Sekcji 21 Kodeksu Przepisów Federalnych [Code of Federal Regulations – CFR] 178.3570 amerykańskiej Agencji ds. Żywności i Leków [Food and Drug Administration] (USA) dotyczącej środków smarnych mających przypadkowy kontakt z artykułami spożywczymi.

Seria Mobil DTE™ FM Excel zapewnia doskonałą ochronę przed zużyciem łożysk i przekładni pracujących w trudnych warunkach, przyczyniając się do minimalizowania przestojów z korzyścią dla produktywności.

Charakteryzuje się wyjątkowo skutecznym utrzymywaniem czystości oraz doskonałą stabilnością termiczną i oksydacyjną, co przyczynia się do ograniczenia osadów i utrzymania sprawności układu przez długi czas, nawet w wysokich temperaturach.

Formulacja olejów z serii Mobil DTE™ FM Excel opracowano w celu zapewnienia maksymalnej ochrony i smarowania w obecności wody.

Ich szczególna zdolność do demulgowania i filtracji zapewnia doskonałą wydajność i możliwość utrzymania skutecznej filtracji nawet na bardzo wysokich poziomach. Łatwo oddzielają wodę i zachowują swoiste cechy przez dłuższy czas eksploatacji.

Płyny te umożliwiają stosowanie wysokiego ciśnienia pary, wysokich temperatur i prędkości maszyn powszechnych w wysokowydajnych maszynach papierniczych.

Środki smarne z Serii Mobil DTE™ FM Excel nie wpływają na zawartość MOAH w żywności, jeśli stosuje się je zgodnie z ograniczeniami FDA 21CFR178.3570.

Właściwości i zalety

Zbilansowana formulacja olejów Mobil DTE™ FM Excel wykazuje wysoką skuteczność przy smarowaniu nowoczesnych wysokowydajnych maszyn papierniczych. Ich doskonałe właściwości w dziedzinie ochrony przed zużyciem, zwiększonej odporności na utlenianie, stabilności chemicznej, skutecznej ochrony przed rdzą i korozją i filtracji przyczyniają się do wydłużenia okresów między serwisowaniem. Skutkuje to zmniejszeniem potrzeb konserwacji, wydłużeniem trwałości urządzeń i zwiększeniem zdolności produkcyjnej, a wszystko to przy uwzględnieniu wymogów klasy spożywczej.

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Środki smarne z certyfikatem NSF H1.

Mogą być używane do zastosowań w zakresie pakowania oraz przetwórstwa produktów spożywczych i napojów.

Doskonała ochrona przed zużyciem

Lepsza wydajność smarowania łożysk i przekładni

Wyjątkowa odporność na utlenianie i stabilność termiczna

Przedłużona trwałość oleju

Niższe koszty wymiany filtrów

Czyściejsze układy

Mniej osadów w układach

Skuteczna separacja wody

Umożliwia łatwiejsze usuwanie wody

Zmniejsza tworzenie się emulsji w systemach

Doskonała filtracja

Utrzymuje przewody olejowe i mechanizmy kontroli przepływu wolne od osadów

Lepsza płynność oleju i wydajność chłodzenia

Niższe koszty wymiany filtrów

Ochrona na wysokim poziomie przed rdzewieniem i korozją

Ochrona przekładni i łożysk w środowiskach mokrych

Ochrona przed korozją w środowiskach mokrych i wilgotnych

Zastosowania

Środki smarne Mobil DTE™ FM Excel zaprojektowano tak, aby sprostać wymagającym warunkom pracy w przemyśle papierniczym, jednocześnie spełniając surowe wymagania przemysłu spożywczego.

• Część mokra papierni: sekcja formowania i prasowania

• Część sucha papierni: sekcja suszenia, prasa klejąca, gładziarka, szpula, nawijarka.

• Maszyny przemysłowe do produkcji i pakowania żywności

• Środek smarny ogólnego przeznaczenia do łożysk, przekładni i układów hydraulicznych.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

150

220

Valmet Paper RAU4L00659_07 (części mokra i sucha)

X

X

Valmet Paper RAUAH02724_01 (olej mineralny do walców hydraulicznych)

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.1 2023-04 (sekcja mokra)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.2 2023-04 (faza suszenia)

 

X

Voith Paper VS 108 5.3.3 2023-04 (powlekarki off-line)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.4 2023-04 (walce hydrauliczne)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.5 2023-04 (prasy szerokostrefowe)

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.6 2023-04 (zwijarka)

 

X

 

Ten produkt jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami:

150

220

NSF H1

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

150

220

DIN 51517-3:2018-09

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

150

220

Klasa lepkości

ISO VG 150

ISO VG 220

Czas wydzielania powietrza w 75°C, [min], ASTM D3427

 

16,1

Wydzielanie powietrza w 75°C, [min], ASTM D3427

10,9

 

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1A

Demulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 82ºC, [min], ASTM D1401

15

10

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,8812

0,8814

Test zacierający FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

14+

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

238

202

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

40

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

150

210,8

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

-15

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D665

Spełnia

 

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx