Oleje serii Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free to wysokiej jakości oleje hydrauliczne o właściwościach przeciwzużyciowych, przeznaczonymi w szczególności do wysokociśnieniowych systemów hydraulicznych wykorzystywanych w nowoczesnym sprzęcie przemysłowym i transportowym. W ich skład wchodzą wyselekcjonowane oleje bazowe wysokiej jakości i specjalnie dobrane dodatki bez zawartości cynku. Ten jedyny w swoim rodzaju pakiet dodatków dobrano w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony dzięki doskonałym właściwościom przeciwzużyciowym w wymagających zastosowaniach hydraulicznych.

Oleje serii Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free wykazują doskonałą odporność na utlenianie i stabilność termiczną, co może przyczynić się do wydłużenia trwałości oleju i filtrów, jak również zapewnić optymalną ochronę sprzętu, zmniejszając w ten sposób koszty jego eksploatacji. Przeznaczone są do stosowania w systemach działających w trudnych warunkach, gdzie wymaga się wysokiego poziomu ochrony przed zużyciem i wytrzymałości filmu olejowego.

Właściwości i zalety

Oleje serii Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free wykazują doskonałą odporność na utlenianie i stabilność termiczną, co może prowadzić do wydłużenia okresów pomiędzy wymianami oleju i filtrów i przyczynić się do utrzymania czystości układów i ich bezproblemowego działania. Doskonała ochrona przeciwzużyciowa i bardzo dobra charakterystyka wytrzymałościowa filmu olejowego mogą prowadzić do poprawy działania urządzeń, co może skutkować nie tylko ograniczeniem występowanie awarii, ale także do poprawy wydajność produkcji. Dzięki niezrównanej odporności na emulgowanie oleje z tej serii sprawdzają się w układach zanieczyszczonych małymi ilościami wody i łatwo oddzielają jej większe ilości.

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Stabilność termiczna i odporność na utlenianie

Zapewniają długą trwałość eksploatacyjną oleju i urządzeń.

Właściwości przeciwzużyciowe

Przyczyniają się do zmniejszenia zużycia i ochrony pomp i ich elementów, co wydłuża ich trwałość eksploatacyjną.

Doskonała odporność na emulgowanie

Zabezpieczają układy, w których znajdują się małe ilości wilgoci.

Kompatybilność z wieloma metalami

Zapewnia doskonałe działanie i ochronę przy zastosowaniu komponentów wykonanych z różnorodnych metali

Spełniają wymogi wielu rodzajów sprzętu

Zmniejszają wymagania w zakresie zapasów.

Zastosowania

    •  Układy wykorzystujące różnorodne metale w konstrukcjach pomp i innych komponentów układów

    •  Zastosowania, w których może dojść do zanieczyszczenia krzyżowego płynów hydraulicznych i chłodziw

    •  Wysokociśnieniowe pompy łopatkowe, tłokowe i zębate

    •  Układy, w których nie da się uniknąć występowania niewielkich ilości wody

    •  Układy zawierające przekładnie i łożyska

    •  Układy wymagające dużej nośności i ochrony przed zużyciem

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 22

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 32

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 46

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 68

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 100

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

X

X

X

 

Denison HF-0

 

X

X

X

 

Denison HF-1

 

X

X

X

 

Denison HF-2

 

X

X

X

 

Eaton E-FDGN-TB002-E

 

X

X

X

 

Krauss-Maffei Hydraulic Oil

 

 

X

 

 

 

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

 

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-68

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

X

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

X

 

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

 

 

 

 

 

ASTM D6158 (Klasa HMHP)

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

X

ISO L-HM (ISO 11158:2023)

X

X

X

X

X

JCMAS HK VG32

 

X

 

 

 

JCMAS HK VG46

 

 

X

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własności

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 22

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 32

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 46

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 68

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 100

Klasa lepkości

ISO VG 22

ISO VG 32

ISO VG 46

ISO VG 68

ISO VG 100

Gęstość w 15,6ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,859

0,857

0.864

0,871

0,866

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

208

224

232

242

270

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

10

0

0

0

0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

4,5

5,66

7,01

8,84

11,77

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

22,6

32,72

46,26

68,33

99,86

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

115

112

108

102

107

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx