Mobil DTE PM Excel 150

Seria olejów przeznaczonych do maszyn papierniczych

Seria olejów przeznaczonych do maszyn papierniczych Mobil DTE™ PM Excel to wielofunkcyjne oleje do maszyn papierniczych do stosowania w sekcjach części mokrej, suchej oraz układów obiegowych maszyn papierniczych i wałów kalandra.  Formulacja tej serii olejów zawiera wybrane oleje bazowe wysokiej jakości oraz pakiety dodatków wg zaawansowanej oryginalnej technologii, starannie wyważone w celu osiągnięcia wysokich standardów jakości i zapewnienia maksymalnej ochrony przekładni zębatych i łożysk w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

 

Właściwości i zalety

Oleje z Serii Mobil DTE PM Excel oferuje następujące korzyści:

  • Doskonała ochrona przed zużyciem łożysk i przekładni zębatych z różnych materiałów przyczynia się do przedłużenia ich trwałości.
  • Właściwości utrzymania najwyższej czystości poprzez zmniejszenie osadów i szlamu przyczyniają się do ochrony urządzeń i wydłużenia ich trwałości, co może zmniejszyć koszty utrzymania i poprawić całkowitą wydajność systemu
  • Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, które mogą przyczynić się do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów przestojów konserwacyjnych, poprawiając czystość układu i zmniejszając osady, co przedłuża trwałość oleju i filtrów.
  • Spełnia wymogi wielu rodzajów urządzeń, co pomaga uniknąć ryzyka niewłaściwego zastosowania i umożliwia potencjalne zmniejszenie przestrzeni magazynowej
  • Wysoki poziom zabezpieczenia przed rdzewieniem i korozją, może przyczynić się do poprawy zdolności produkcyjnej

 

Zastosowania

  • Smarowanie części mokrej, sekcji prasowania, gładziarki i części suchej maszyn papierniczych, w tym maszyn Voith i Metso (Valmet)
  • Zastosowanie w systemach obiegowych działających w szerokim zakresie temperatur
  • Systemy, które trzeba szybko uruchamiać i włączać do ruchu.
  • Systemy obiegowe do smarowania przekładni zębatych i łożysk

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Oleje Mobil DTE PM Excel spełniają lub przewyższają następujące wymagania:

Mobil DTE PM Excel 150

Mobil DTE PM Excel 220

DIN 51524-2: 2006-09

X

 

DIN 51517-3 2011-08

X

X


Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil DTE PM Excel

150

220

Stopień lepkości ISO

150

220

Lepkość, ASTM D 445

 

 

40º C

145

214

cSt w 100º C

14,5

18,7

Wskaźnik lepkości, ASTM D 2270 , min

96

97

Test FZG 4-Square Load Support, DIN 51354, etap awarii

12

12

Odporność na emulgowanie, czas w minutach do 3 ml emulsji w 82º C

10

10

Ochrona przed rdzą, Proc A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Test na pienienie, ASTM D 892, ml,

 

 

I

0/0

0/0

II

20/0

0/0

III

5/0

0/0

Korozja na płytkach miedzianych, 3 godz. w 100º C, ASTM D 130, ocena

1A

1A

Temp. płynięcia, °C, ASTM D 97

-18

-15

Temp. zapłonu, °C, ASTM D 92

264

278

Gęstość w 15,6ºC kg/l, ASTM D 1298

0,888

0,8944

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx