Mobil DTE™ PM Excel to wielofunkcyjny olej do maszyn papierniczych przeznaczony do stosowania w sekcjach części mokrej, suchej, oraz układów obiegowych maszyn papierniczych i rolek kalandrów. Został opracowany na bazie wysokiej jakości olejów bazowych wg zaawansowanej oryginalnej technologii, starannie wyważone w celu osiągnięcia wysokich standardów jakości i zapewnienia maksymalnej ochrony przekładni zębatych i łożysk w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

Właściwości i zalety

Olej Mobil DTE PM Excel oferuje następujące korzyści:

•  Doskonała ochrona przed zużyciem łożysk i przekładni zębatych z różnych materiałów przyczynia się do przedłużenia ich trwałości

•  Właściwości utrzymania najwyższej czystości poprzez zmniejszenie osadów i szlamu przyczyniają się do ochrony urządzeń i wydłużenia ich trwałości, co może zmniejszyć koszty utrzymania i poprawić całkowitą wydajność systemu

•  Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, które mogą przyczynić się do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów przestojów konserwacyjnych, poprawiając czystość układu i zmniejszając osady, co przedłuża trwałość oleju i filtrów

•  Spełnia wymogi wielu rodzajów urządzeń, co pomaga uniknąć ryzyka niewłaściwego zastosowania i umożliwia potencjalne zmniejszenie przestrzeni magazynowej

•  Wysoki poziom zabezpieczenia przed rdzewieniem i korozją, może przyczynić się do poprawy zdolności produkcyjnej

Zastosowania

    •  Smarowanie sekcji mokrej, sekcji prasy, gładziarek i sekcji suchej, także w maszynach papierniczych Voith i Metso (Valmet)

    •  Zastosowania w systemach obiegowych działających w szerokim zakresie temperatur

    •  Systemy, które trzeba szybko uruchamiać i włączać do ruchu

    •  Układy obiegowe do smarowania przekładni zębatych i łożysk

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

150

220

Valmet RAU4L00659_07

X

X

Valmet RAUAH02724_01

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.1 2023-04 (sekcja mokra)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.2 2023-04 (faza suszenia)

 

X

Voith Paper VS 108 5.3.3 2023-04 (powlekarki off-line)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.4 2023-04 (walce hydrauliczne)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.5 2023-04 (prasy szerokostrefowe)

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.6 2023-04 (zwijarka)

 

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

150

220

DIN 51517-3:2018-09

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Własność

150

220

Klasa lepkości

ISO VG 150

ISO VG 220

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

Demulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 82ºC, [min], ASTM D1401

10

10

Test zacierający FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

+12

+12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

264

278

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

 

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

 

0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,5

18,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

145

214

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-18

-15

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D665

SPEŁNIA

 

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Ciężar właściwy w 15.5°C/20°C, ASTM D1298

 

0,894

Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298

0,888

 

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

96

97

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx