Mobil DTE PM Excel 220

Środek smarny do maszyn papierniczych

Mobil DTE™ PM Excel to wielofunkcyjny olej do maszyn papierniczych do stosowania w sekcjach części mokrej, suchej, oraz układów obiegowych maszyn papierniczych i rolek kalandrów.  Formulacja tego oleju zawiera oleje bazowe wysokiej jakości oraz pakiety dodatków wg zaawansowanej oryginalnej technologii, starannie wyważone w celu osiągnięcia wysokich standardów jakości i zapewnienia maksymalnej ochrony przekładni zębatych i łożysk w trudnych warunkach eksploatacyjnych.

 

Właściwości i zalety

Olej Mobil DTE PM Excel oferuje następujące korzyści:

Doskonała ochrona przed zużyciem łożysk i przekładni zębatych z różnych materiałów przyczynia się do przedłużenia ich trwałości.

Właściwości utrzymania najwyższej czystości poprzez zmniejszenie osadów i szlamu przyczyniają się do ochrony urządzeń i wydłużenia ich trwałości, co może zmniejszyć koszty utrzymania i poprawić całkowitą wydajność systemu

Doskonała stabilność termiczna i odporność na utlenianie, które mogą przyczynić się do skrócenia czasu i zmniejszenia kosztów przestojów konserwacyjnych, poprawiając czystość układu i zmniejszając ilość osadów, co przedłuża trwałość oleju i filtrów.

Spełnia wymogi wielu rodzajów urządzeń, co pomaga uniknąć ryzyka niewłaściwego zastosowania i umożliwia potencjalne zmniejszenie przestrzeni magazynowej

Wysoki poziom zabezpieczenia przed rdzewieniem i korozją, może przyczynić się do poprawy zdolności produkcyjnej

 

Zastosowania

     • Smarowanie sekcji mokrej, sekcji prasy, gładziarek i sekcji suchej, także w maszynach papierniczych Voith i Metso (Valmet)

     •  Zastosowania w systemach obiegowych działających w szerokim zakresie temperatur

     •  Systemy, które trzeba szybko uruchamiać i włączać do ruchu.

     •  Układy obiegowe do smarowania przekładni zębatych i łożysk

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania tam, gdzie wymaga się:

150

220

Valmet RAU4L00659_07

X

X

Valmet RAUAH02724_01

X

X

Voith Paper VN 108 4.3.3 sierpnia 2014 r.

X

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

150

220

DIN 51517-3:2018-09

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

150

220

Klasa lepkości

ISO 150

ISO 220

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

Deemulgowalność, Czas do 3ml emulsji, 82ºC, min, ASTM D1401

10

10

Test zacierający FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

+12

+12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

264

278

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, ml, ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

 

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

 

0

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

14,5

18,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

145

214

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-18

-15

Ochrona przed rdzą,Proc A, ASTM D 665

Spełnia

 

Ochrona przed rdzą,Procedura A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Ciężar właściwy w 15.5°C/20°C, ASTM D1298

 

0,894

Ciężar właściwy, [15,6°C/15,6°C], ASTM D1298

0,888

 

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

96

97

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx