Seria Mobil EAL Arctic to wysokiej jakości, w pełni syntetyczne środki smarne zaprojektowane specjalnie do smarowania sprężarek i układów chłodniczych wykorzystujących przyjazne dla warstwy ozonowej syntetyczne czynniki chłodnicze HFC, a także niedawno opracowane czynniki chłodnicze HFO i mieszanki HFO / HFC o niższym niż HFC potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, w tym czynniki chłodnicze A1 i A2L zgodnie z klasyfikacją bezpieczeństwa ASHRAE 34 / ISO 817.

Oleje z serii Mobil EAL Arctic są wytwarzane z oryginalnych syntetycznych estrów poliolowych (POE) i unikalnego pakietu dodatków zapewniających wyjątkową smarowność, ochronę przed zużyciem, stabilność chemiczną i termiczną oraz stabilność hydrolityczną.

Mieszają się z czynnikami chłodniczymi HFC, HFO oraz HFO/HFC i mają dobrze zdefiniowane charakterystyki lepkość/ temperatura/ ciśnienie w szerokim zakresie tych czynników chłodniczych. Jakość serii Mobil EAL Arctic została dobrze udokumentowana w odniesieniu do HFC, HFO oraz mieszanek HFO/HFC w szerokiej gamie systemów chłodniczych i klimatyzacyjnych i stosuje ją wielu większych producentów sprężarek i systemów na całym świecie.

Serię Mobil EAL Arctic zaleca się do stosowania w HVAC (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja), chłodnictwie komercyjnym i przemysłowym.

 

Właściwości i zalety

Środki smarne serii Mobil EAL Arctic są rozpoznawane i cenione na całym świecie ze względu na ich doskonałą jakość w szerokim zakresie czynników chłodniczych i warunków pracy. Serię Mobil EAL Arctic zaprojektowano jako uzupełnienie nowej generacji czynników chłodniczych przyjaznych dla warstwy ozonowej i o mniejszym potencjale tworzenia efektu cieplarnianego, zgodnie z wymogami protokołów z Montrealu i Kioto, a następnie jeszcze bardziej rygorystycznych porozumień regionalnych, takich jak przepisy UE dotyczące gazów fluorowanych. Podstawowym czynnikiem przy tworzeniu środków smarnych serii Mobil EAL Arctic były bliskie kontakty z głównymi producentami sprężarek i projektantami systemów służące zapewnieniu, że nasze oferty produktów zapewnią wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań.

Dzięki tym kontaktom w połączeniu z naszymi testami laboratoryjnymi można było potwierdzić wyjątkową wydajność środków smarnych serii Mobil EAL Arctic. Ta współpraca umożliwiła optymalne zaprojektowanie molekuł syntetycznych estrów poliolowych POE dla każdej klasy lepkości w tej serii i opracowanie pakietu dodatków spełniający wymagania dotyczące stabilności i kompatybilności w zastosowaniach chłodniczych.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność w wysokich temperaturach

Poprawa czystości parowników, mniej nieplanowanych przestojów i niższe koszty konserwacji

Dobrze określona mieszalność i związki P-V-T z czynnikami chłodniczymi HFC

Zapewnia wysoką sprawność układu i właściwy powrót oleju w układach chłodniczych różnych konstrukcji.

Bardzo dobra ochrona przed zużyciem

Zmniejszone zużycie sprężarek, co skutkuje niższymi kosztami konserwacji

Wysoki wskaźnik lepkości i brak parafin

Doskonała płynność w niskich temperaturach, brak osadów parafinowych i poprawa sprawności parownika

Szeroki zakres lepkości

Może spełnić szczególne wymagania co do lepkości dla szerokiej gamy urządzeń i zastosowań

 

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Oleje serii Mobil EAL Arctic są higroskopijne i należy unikać ich zawilgocenia w transporcie. Kiedy nie są używane, powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej niewielkich. Produktu tego nie należy przelewać do plastikowych pojemników, które mogą przepuszczać wilgoć.

Serię Mobil EAL Arctic zaleca się do układów chłodniczych, w których stosowane są czynniki chłodnicze HFC, HFO oraz mieszaniny HFO/FHC. Zakres zastosowań jest szeroki, od zastosowań domowych/ bytowych (ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja HVAC) do zastosowań komercyjnych (konserwacja żywności, transport) i przemysłowych (przetwarzanie żywności, zamrażanie).

Środków smarnych Serii Mobil EAL Arctic nie wolno używać w układach zawierających amoniak (NH3 / R-717).

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

22

32

46

68

100

170

220

22 CC

Klasa lepkości

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

 

ISO 220

ISO 22

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

 

 

 

 

 

 

 

0,989

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

252

250

258

256

271

279

285

259

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

4,7

5,6

6,9

8,3

10,6

15,3

18,1

4,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

23,5

31,6

46,2

65

96

168

221

23,6

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950

-59

-55

-46

-40

-34

-29

-28

-58

Ciężar właściwy w 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,993

0,985

0,976

0,967

0,967

0,969

0,966

0,991

Całkowita liczba kwasowa, mgKOH/g, ASTM D974 (mod)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0,03

0,03

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

114

115

104

96

93

91

88

134

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx