Mobil EAL Arctic 46

Oleje do sprężarek chłodniczych

Seria Mobil EAL Arctic to wysokiej jakości środki smarne, przyjazne środowisku naturalnemu (ang. Environmental Awareness Lubricants, EAL), w pełni syntetyczne i zaprojektowane specjalnie do smarowania sprężarek i układów chłodniczych wykorzystujących nieszkodliwe dla warstwy ozonowej czynniki chłodnicze HFC. (HFC to produkty niezawierające chloru, zastępujące na rynku światowym chłodziwa z jego zawartością). Są one również zalecane do zastosowań z dwutlenkiem węgla, przy odpowiedniej mieszalności dla prawidłowego powrotu oleju do sprężarki (zwykle zastosowania typu tłokowego). Oleje z serii Mobil EAL Arctic są wytwarzane z oryginalnych syntetycznych estrów poliolowych (POE) i unikalnego pakietu dodatków zapewniających wyjątkową smarowność, ochronę przed zużyciem, stabilność chemiczną i termiczną oraz stabilność hydrolityczną. Mieszają się z czynnikami chłodniczymi HFC i mają dobrze zdefiniowane charakterystyki lepkość/ temperatura/ ciśnienie w szerokim zakresie HFC. Jakość serii Mobil EAL Arctic została dobrze udokumentowana w odniesieniu do HFC w szerokiej gamie układach chłodniczych i klimatyzacyjnych i stosuje ją wielu głównych producentów sprężarek i systemów na całym świecie.

Oleje Mobil EAL Artic zaleca się do stosowania w domowych i komercyjnych systemach chłodniczych i klimatyzacyjnych, w których stosuje się czynniki chłodnicze HFC lub dwutlenek węgla.

 

Właściwości i zalety

Oleje z Serii Mobil EAL Arctic oferują następujące właściwości i potencjalne korzyści:

Środki smarne marki Mobil EAL są rozpoznawane i doceniane na całym świecie za ich kompatybilność ze środowiskiem naturalnym i doskonałą jakość. Produkty z serii Mobil EAL Arctic zaprojektowano specjalnie dla urządzeń, w których zgodnie z Protokołem Montrealskim i późniejszymi porozumieniami światowymi stosuje się przyjazne dla warstwy ozonowej czynniki chłodnicze nowej generacji. Stworzenie tych produktów symbolizuje nasze nieustanne zaangażowanie w stosowanie zaawansowanych technologii w celu zapewnienia doskonałych produktów smarnych. Podstawowym czynnikiem przy tworzeniu środków smarnych serii Mobil EAL Arctic były bliskie kontakty między naszymi naukowcami a głównymi producentami sprężarek i projektantami systemów służące zapewnieniu, że nasze oferty produktów zapewnią wyjątkową wydajność w szerokim zakresie zastosowań.

Dzięki tym kontaktom w połączeniu z naszymi testami laboratoryjnymi można było potwierdzić wyjątkową jakość środków smarnych Mobil EAL Arctic Series. Ta wspólna praca pozwoliła naszym naukowcom zaprojektować optymalne struktury syntetycznych estrów poliolowych POE dla każdej klasy lepkości w serii produktów i opracować pakiet dodatków spełniający wymagania dotyczące stabilności i kompatybilności w zastosowaniach chłodniczych

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała stabilność w wysokich temperaturach

Poprawa czystości parowników, mniej nieplanowanych przestojów i niższe koszty konserwacji

Dobrze określona mieszalność i związki P-V-T z czynnikami chłodniczymi HFC

Zapewnia wysoką sprawność układu i właściwy powrót oleju w układach chłodniczych różnych konstrukcji.

Bardzo dobra ochrona przed zużyciem

Zmniejszone zużycie sprężarek, co skutkuje niższymi kosztami konserwacji

Wysoki wskaźnik lepkości i brak parafin

Doskonała płynność w niskich temperaturach, brak osadów parafinowych i poprawa sprawności parownika

Szeroki zakres lepkości

Może spełnić szczególne wymagania co do lepkości dla szerokiej gamy urządzeń i zastosowań

 

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Oleje serii Mobil EAL Arctic są higroskopijne i należy unikać ich zawilgocenia w transporcie. Kiedy nie są używane, powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach, najlepiej niewielkich. Produktu tego nie należy przelewać do plastikowych pojemników, które mogą przepuszczać wilgoć.

Oleje z serii Mobil EAL Arctic zaleca się do układów chłodniczych, w których stosowane są czynniki chłodnicze HFC lub dwutlenek węgla. Wybrane konkretne zastosowania

• Domowe urządzenia chłodnicze, takie jak lodówki, zamrażarki, klimatyzatory i pompy ciepła

• Komercyjne zastosowania chłodnicze, takie jak klimatyzacja biur, centrów handlowych i hoteli oraz transport w niskiej temperaturze

• Zastosowania przemysłowe, takie jak przygotowywanie i zamrażanie żywności, a także zastosowania kriogeniczne

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

100

22

22 CC

220

32

46

68

Klasa lepkości

ISO 100

ISO 22

ISO 22

ISO 220

ISO 32

46

ISO 68

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,96

1,00

0,989

0,96

0,98

0,97

0,96

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

236.

Temperatura zapłonu w tyglu zamkniętym, C, ASTM D7094

230

220

225

220

225

230

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,6

4,6

4,9

18,5

5,8

7,3

8.7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

105

23,2

23,5

226

34,2

49,2

68

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950

-30

-57

-54

-21

-48

-42

-36

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

130

136

90

115

115

95

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx