Mobil Extra 2T

Najwyższej jakości olej do silników dwusuwowych

Mobil Extra 2T to wysokiej jakości semisyntetyczny, bezdymowy olej do silników dwusuwowych, opracowany w celu zapewnienia niezawodności działania wysoko obciążonych silników motocykli, skuterów śnieżnych i pił łańcuchowych.

Mobil Extra 2T jest dostarczany w postaci wstępnie rozcieńczonej co umożliwia szybkie mieszanie oleju z paliwem.

Zalety

Mobil Extra 2T łączy w sobie wysokiej jakości mineralne i syntetyczne oleje bazowe oraz specjalnie dobrany pakiet dodatków uszlachetniających, zapewniający utrzymanie wewnętrznych elementów silnika w czystości oraz zmniejszenie zadymienia spalin. Główne jego zalety to:

Własności Zalety
Wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej oraz skuteczna ochrona przed zjawiskami rdzy i korozji Wydłużona żywotność silnika
Doskonała stabilność termiczna i wysoka odporność na utlenianie Utrzymanie wnętrza silnika w czystości, wydłużenie żywotności świec zapłonowych oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia samozapłonu
Zmniejszenie zadymienia spalin gazów wydechowych Ochrona środowiska naturalnego

 

Zastosowanie

Mobil Extra 2T jest w szczególności zalecany do smarowania silników dwusuwowych wymagających olejów spełniających wymagania specyfikacji klasy API TC lub JASO FC.

 

Specyfikacje

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:
API TC
ISO-L-EGD
JASO FC
JASO FD 

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Extra 2T  
Lepkość kin., ASTM D 445  
[cSt] w 40ºC 55
[cSt] w 100ºC 8.8
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270 135
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 874 0.06
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97 -24
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 110
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 4052 0.867

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx