Mobil Extra 4T 10W-40

Najwyższej jakości olej przeznaczony do czterosuwowych silników motocyklowych

Mobil Extra 4T to najwyższej jakości semisyntetyczny olej przeznaczony do smarowania czterosuwowych silników motocyklowych, zapewniający ochronę i czystość silników pracujących we wszystkich rodzajach motocykli w każdych warunkach eksploatacyjnych.

Zalety

Mobil Extra 4T łączy wyjątkowy zestaw wysokiej jakości mineralnych i syntetycznych węglowodorowych olejów bazowych z pakietem zaawansowanych dodatków uszlachetniających, aby zapewnić doskonałą czystość silnika, ochronę przed zużyciem oraz skutecznie zapobiegać korozji. Najważniejsze cechy i korzyści:

WłasnościZalety
Wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej oraz skuteczna ochrona przed zjawiskami rdzy i korozjiWydłużona żywotność silnika
Doskonała stabilność termiczna i wysoka odporność na utlenianieOchrona przed powstawaniem szlamów i osadów
Wydłużona żywotność oleju
Udoskonalone własności niskotemperaturoweŁatwy rozruch pojazdu w niskich temperaturach pozwalający wydłużyć żywotność silnika oraz elementów układu elektrycznego

Zastosowanie

Mobil Extra 4T zalecany jest do smarowania wszystkich czterosuwowych silników, znajdujących zastosowanie w nowoczesnych motocyklach.

Specyfikacje

Mobil Extra 4T spełnia lub przekracza wymagania poniższych specyfikacji: 
API SJ 
JASO MA 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Extra 4T 
Klasa lepkości SAE10W-40
Lepkość kin., ASTM D 445 
[cSt] w 40ºC98
[cSt] w 100ºC14.4
Wskaźnik lepkości, [-], ASTM D 2270157
Pozostałość po spopieleniu, [wt%], ASTM D 8740.9
Temp. płynięcia, [ºC], ASTM D 97-30
Temp. zapłonu, [ºC], ASTM D 92 A
Ciężar właściwy w 15ºC [kg/l], ASTM D 4052 A

Informacje na temat: przechowywania, zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska

Wszelkie opakowania z produktem powinny być przechowywane w zadaszonych pomieszczeniach. Jeżeli beczki przechowuje się na otwartej przestrzeni, gdzie mogą być narażone na opady atmosferyczne, należy je ustawić w pozycji poziomej, tak aby uniemożliwić dostęp wody oraz zapobiec zniszczeniu oznakowania beczek. Produkty nie mogą być przechowywane w temperaturze wyższej niż 60ºC, ani też narażone na działanie promieni słonecznych lub bardzo niskich temperatur.

Bazując na wszystkich dostępnych informacjach produkt nie powinien powodować negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, w przypadkach kiedy stosowany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Informacje, oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego stosowania produktu zawarte są Karcie Bezpieczeństwa produktu. Produkt nie powinien być stosowany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem. Utylizując produkt postępuj tak by chronić środowisko naturalne.