Mobil Gargoyle Arctic 68 NH

Olej do sprężarek chłodniczych z użyciem amoniaku (R-717)

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH to wysokiej jakości olej do sprężarek chłodniczych zaprojektowany specjalnie do smarowania chłodniczych sprężarek tłokowych i śrubowych z użyciem amoniaku (NH3, R-717). Jego formulacja składa się z wysokiej jakości parafinowych olejów mineralnych zapewniających doskonałą prące w niskich temperaturach, niską lotność i stabilność termiczną.

Bardzo trudno mieszalny z amoniakiem, co ogranicza rozrzedzenie oleju i minimalizuje jego ubytki. Niskie prężność par zmniejsza zużycie oleju i potrzebę jego uzupełniania, przy jednoczesnym zapobieganiu frakcjonowaniu (wzrostowi lepkości).

Kontrola lepkości w szerokim zakresie temperatur w celu uzyskania najniższej płynności wymaganej w parowniku i najwyższej lepkości dla zwiększonej ochrony urządzeń w sprężarce.

 

Właściwości i zalety

  • Niska lotność przyczynia się do zmniejszenia zużycia oleju (mniej uzupełnień stanu oleju) ograniczając jego rozrzedzanie skutkiem frakcjonowania
  • Niska lepkość Brookfielda przyczynia się do dobrej płynności oleju w niskich temperaturach i dobrego przepływu powrotnego oleju z parownika
  • Ochrona powierzchni dla zwiększenia trwałości urządzeń, mniejsze koszty napraw
  • Wysoki wskaźnik lepkości dla dobrego smarowania sprężarek w całym zakresie temperatur roboczych
  • Kompatybilność ze środkiem chłodniczym przyczynia się do skuteczności separatora oleju (bardzo niska mieszalność z NH3)

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Zaleca się stosowanie oleju Mobil Gargoyle Arctic 68 NH w systemach chłodniczych do smarowania cylindra i łożysk w konwencjonalnych tłokowych i śrubowych sprężarkach chłodniczych, gdzie jako czynnika chłodniczego używa się amoniaku.

Są to, m.in.:

  • Duże, przemysłowe tłokowe i śrubowe sprężarki chłodnicze stosowane w przemyśle spożywczym do przygotowania i zamrażania żywności
  • Zastosowania przemysłowe, takie jak zamrażanie żywności i zakłady przechowywania żywności
  • Zastosowania w żegludze
 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Lepkość 

 

 

       cSt w 40ºC

ASTM D445

68,6

       cSt w 100ºC

ASTM D445

9,32

Wskaźnik lepkości

ASTM D2270

113

Temperatura płynięcia (ºC)

ASTM D5950

-39

Temperatura zapłonu (ºC)

ASTM D92

248

Gęstość w 15ºC

ASTM D4052

0,86

Lepkość Brookfielda w -20°C (cP)

ASTM D2983

6020

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx