Seria Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 to w pełni syntetyczne oleje o najwyższej jakości, zaprojektowane specjalnie do użytku w sprężarkach chłodniczych i pompach ciepła. Stworzono je na podstawie bezparafinowych, syntetycznych, węglowodorowych olejów poliolifenowych (PAO) o wyjątkowej odporność na degradację termiczną/ utlenianie. Dzięki naturalnie wysokim i stabilnym pod względem wytrzymałości na ścinanie wskaźnikom lepkości i płynności w niskich temperaturach, nadają się do zastosowań w ciężkich warunkach eksploatacyjnych przewyższających możliwości wielu konwencjonalnych olejów mineralnych. Trudno rozpuszczają i mieszają się w powszechnie stosowanych chłodziwach , dzięki temu tworzą grubsze filmy smarne w obecności chłodziw pod ciśnieniem. Może to przyczynić się do zmniejszenia wycieków z uszczelnienia wału. Ich stabilność i niewielka lotność zmniejsza odgazowanie lekkich frakcji, co może się zdarzać konwencjonalnym olejom mineralnym. Oleje serii Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 mogą przyczynić się do zmniejszenia strat wywołanych tarciem i poprawić sprawność maszyn.

 

Środki smarne Serii Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 zaleca się do smarowania sprężarek chłodniczych pracujących przy bardzo wysokich temperaturach oraz do układów o bardzo niskich temperaturach parownika. Nadają się do układów sprężarkowych stosujących chłodziwa takie jak amoniak i dwutlenek węgla. Trudno mieszają się z dwutlenkiem węgla, dzięki czemu nadają się do sprężarek śrubowych wykorzystujących dwutlenek węgla. Są kompatybilne z większością popularnych chłodziw, z wyjątkiem dwutlenku siarki, i szczególnie dobrze sprawdziły się w układach z amoniakiem jako chłodziwem. Seria Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 jest całkowicie mieszalna  z większością typowych mineralnych olejów do układów chłodniczych . Każde zmieszanie z olejami mineralnymi może jednak zaszkodzić wyjątkowym walorom eksploatacyjnym tego produktu.

 

Właściwości i zalety

Marka Mobil Gargoyle Arctic SHC jest znana i ceniona za innowacyjność i wyjątkowo niezawodne działanie.

Współpraca z producentami sprzętu potwierdziła wyniki z naszych badań laboratoryjnych ukazując wyjątkowe działanie olejów Mobil Gargoyle Arctic SHC Serii 200. Wśród zalet, jakie wykazała współpraca z producentami sprzętu, jest między innymi wyjątkowa zdolność do pracy w niskich temperaturach zapewniająca doskonałą płynność w tych warunkach, a także odporność na utratę lepkości z powodu absorpcji chłodziwa pod ciśnieniem, jak również doskonałą grubość filmu smarnego oraz lepsze uszczelnienie wału.

Olej PAO zastosowany jako baza w serii Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 ze swej natury zapewnia wyjątkową odporność cieplną i na utlenianie, niezbędną przy zastosowaniach wysokotemperaturowych. Ponadto wąski rozkład masy cząsteczkowej olejów bazowych PAO minimalizuje lotność i może przyczynić się do zmniejszenia unoszenia oleju. Oleje serii Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 oferują następujące właściwości i potencjalne korzyści:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Grubszy film smarny w obecności chłodziwa

Lepsza ochrona sprężarek, co przedłuża ich trwałość eksploatacyjną, oraz poprawia uszczelnienie wału, zmniejsza zmęczenie łożysk i nieplanowane przestoje

Doskonała stabilność termiczna i chemiczna oraz odporność na utlenianie

Długa trwałość oleju i mniejsza częstotliwość wymiany i regularnych konserwacji

Zmniejszone wytrącanie lakieru i osadów.

Niewielka lotność

Niezmienna lepkość przy zmniejszonym zużyciu oleju

Wysoki wskaźnik lepkości i brak parafiny

Doskonała płynność w niskich temperaturach, brak osadów parafinowych i poprawa sprawności parownika

Niski współczynnik tarcia

Możliwość poprawy sprawności układu i zmniejszenia zużycia energii

Kompatybilność z uszczelnieniami

Długa trwałość eksploatacyjna uszczelnień, lepsza szczelność wału.

 

Zastosowania

Seria Mobil Gargoyle Arctic SHC™ 200 to w pełni syntetyczne oleje zaprojektowane specjalnie do użytku w sprężarkach chłodniczych i pompach ciepła.

 

Uwagi dotyczące zastosowań: Mimo, że oleje serii Mobil Gargoyle Arctic SHC 200 są kompatybilne z olejami mineralnymi, mieszanie z nimi może powodować pogorszenie ich właściwości.  Dlatego zaleca się, aby przed zmianą na olej z nowej serii Mobil Gargoyle Arctic SHC 200, układ został dokładnie oczyszczony i wypłukany w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści eksploatacyjnych. W przypadku chłodziw R22, trzeba zawsze przestrzegać wskazówek dostawcy urządzenia chłodniczego, aby przy pracy sprężarki zapewnić skuteczne rozdzielenie oleju i chłodziwa.

 

Typowe zastosowania podano poniżej:

     Zastosowania komercyjne, przemysłowe i w pompach ciepła oraz okrętowe systemy chłodnicze

     Zastosowania w komercyjnych, przemysłowych i domowych pompach ciepła

     Zalecane zarówno dla sprężarek tłokowych, jak i obrotowych.

     Zalecane do stosowania razem z następującymi chłodziwami: Amoniak i dwutlenek węgla

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Ten produkt jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami:

224

226E

228

230

234

NSF H1

X

X

X

X

X

NSF HT1         

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

224

226E

228

230

234

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

224

228

230

234

226E

Klasa lepkości

 

100

ISO 220

 

68

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

255

260

280

266

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

10

10

10

10

10

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,6

13,7

25,0

40,0

10,1

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

29,0

97,0

220

399

69,0

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

<-54

-45

-39

-39

-45

Ciężar właściwy, 15°C/15°C, ASTM D1298

0,82

0,84

0,85

0,85

0,83

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

132

147

149

150

136

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx