Mobil Glygoyle 30

Środki smarne o wysokiej jakości

Mobil Glygoyle 30

Oleje Mobil Glygoyle™ 11, 22, oraz 30 to wysokiej jakości środki smarne na bazie glikolu polialkilenowego (PAG), które zapewniają w ekstremalnych temperaturach doskonałe smarowanie przekładni, łożysk i układów obiegowych w warunkach znacznie przekraczających możliwości olejów mineralnych. Wykazują stabilną wytrzymałość na ścinanie i niezrównaną odporność na degradację termiczną, utlenianie oraz tworzenie się szlamu i osadów. Zawierają pakiet dodatków uszlachetniających oryginalnie zaprojektowany w celu wzmocnienia ochrony przed zużyciem przy skrajnych naciskach, ochrony przed korozją i rdzą oraz odporności na pienienie, bez uszczerbku dla swoistych właściwości olejów bazowych PAG.

 

Oleje Mobil Glygoyle 11,22, 30 mają bardzo wysokie wskaźniki lepkości, a ponieważ nie zawierają parafin, także skrajnie niskie temperatury płynięcia. Ich współczynniki tarcia i przyczepności (na przykład dla nieprzystających do siebie powierzchni kół zębatych i łożysk) są niższe niż w przypadku olejów mineralnych.  Te wyjątkowe właściwości smarne przyczyniają się do obniżenia temperatur roboczych w wielu zastosowaniach.

 

Oleje Mobil Glygoyle 11 ,22, oraz 30 od ponad 25 lat zapewniają wyjątkową jakość w najcięższych zastosowaniach przemysłowych. Ich stosowanie zalecają najważniejsi producenci kalandrów do produkcji tworzyw sztucznych, łożysk maszyn papierniczych, sprężarek i przekładni, i są wybierane do wielu zastosowań w surowych warunkach eksploatacyjnych.

 

Właściwości i zalety

Marka środków smarnych Mobil Glygoyle jest znana i ceniona na całym świecie ze względu na nowatorskie rozwiązania i wyjątkową jakość. Zastosowane w Mobil Glygoyle 11, 22 oraz 30 syntetyczne oleje bazowe z glikolu polialkilenowego (PAG) o specjalnie zaprojektowanej strukturze molekularnej świadczą o nieustającym zaangażowaniu na rzecz wykorzystania zaawansowanych technologii w celu zapewnienia wyjątkowych właściwości eksploatacyjnych produktów. Ważnym czynnikiem przy tworzeniu olejów Mobil Glygoyle 11, 22, and 30 była ścisła współpraca naszych naukowców i specjalistów od zastosowań z głównymi producentami sprzętu oryginalnego (OEM), dzięki czemu nasza oferta produktowa zapewnia wyjątkową skuteczność i wydajność w warunkach nieustannej ewolucji konstrukcji urządzeń przemysłowych.

Produkty Mobil Glygoyle zaprojektowano przede wszystkim, aby sprostać potrzebom różnych urządzeń przemysłowych w krytycznie wysokich temperaturach, przy których zawodziły produkty na bazie olejów mineralnych i inne produkty syntetyczne. Dodatkowe właściwości, takie jak niewielkie tarcie i przyczepność oraz pochłanianie gazów, jeszcze poszerzyły pole możliwości ich zastosowań przemysłowych. Środki smarne Mobil Glygoyle 11, 22, oraz 30 oferują następujące właściwości i potencjalne korzyści:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Niezrównana stabilność termiczna i oksydacyjna oraz odporność na tworzenie się szlamów i osadów

Wydłużona trwałość eksploatacyjna środka smarnego, zwiększenie produkcji, mniej przestojów zaplanowanych i nieplanowanych.

Niższe koszty związane z naprawą i wymianą części

Niskie współczynniki tarcia i przyczepności

Niższe temperatury robocze, większa wydajność urządzeń oraz możliwość obniżenia zużycia energii oraz przedłużenia trwałości uszczelnień.

Minimalizacja skutków mikropoślizgu w łożyskach tocznych co umożliwia wydłużenie trwałości eksploatacyjnej elementów.

Bardzo wysoka przewodność termiczna

Przyczynia się do obniżenia temperatury roboczej i wydłużenia trwałości oleju i okresów pomiędzy jego wymianami.

Doskonała płynność w niskich temperaturach.

Umożliwia szybsze nagrzewanie w niskich temperaturach otoczenia, co zmniejsza zużycie energii i zwiększa płynność uruchamiania.

Zmniejszone zużycie zębów przekładni w wysokich temperaturach zarówno dla kombinacji metali stal-stal, jak i stal-brąz

Niższe koszty operacyjne dzięki zmniejszeniu zużycia, obniżeniu temperatury i zwiększeniu płynności rozruchu

Zmniejszenie pochłaniania gazowych węglowodorów pod ciśnieniem i spadku lepkości pod ich wpływem

Lepsza ochrona warstwą oleju i długa trwałość eksploatacyjna sprężarek gazu ziemnego

Możliwość stosowania w różnorodnych urządzeniach przemysłowych

Możliwość zmniejszenia liczby stosowanych produktów, co obniża koszty utrzymywania zapasów i ryzyko pomyłki w ich doborze.

 

Zastosowania

Środki smarne Mobil Glygoyle zaleca się do stosowania przy najcięższych warunkach w łożyskach ślizgowych wszystkich rodzajów oraz w zamkniętych przekładniach przemysłowych do temperatury masy oleju 200º C. Zastosowania szczególne:

     • Ciężkie operacje kalandry do produkcji tworzyw sztucznych w trudnych warunkach eksploatacyjnych

     • Łożyska maszyn papierniczych w wysokich temperaturach

     • Zamknięte zębate przekładnie przemysłowe - czołowe, stożkowe i ślimakowe

     • Tłokowe i obrotowe pompy powietrza, gazu ziemnego, CO2 i innych gazów technologicznych

 

Uwagi dotyczące aplikacji:

Środki smarne oparte na glikolach polialkilenowych (PAG), charakteryzują się, ze względu na naturę oleju bazowego, doskonałymi właściwościami smarnymi. Jednakże mają swoje ograniczenia w zakresie kompatybilności z materiałami uszczelniającymi i powłokami, niektórymi rodzajami stopów metali lekkich i z innymi środkami smarnymi.  Przed zastosowaniem środków smarnych na bazie PAG należy skontaktować się producentem sprzętu oryginalnego w celu uzyskania porady co do danego konkretnego zastosowania.

 

Kompatybilność z innymi środkami smarnymi

Oleje Mobil Glygoyle 11, 22 oraz 30 nie są kompatybilne z olejami mineralnymi i większością innych syntetycznych środków smarnych.  Dodatkowo, w zależności od konkretnego rodzaju płynu bazowego PAG, mogą nie być kompatybilne z innymi środkami smarnymi typu PAG (np. Mobil Glygoyle 11, 22, 30 i Mobil Glygoyle ISO VG nie są mieszalne). Oleje Mobil Glygoyle 11, 22 i 30 generalnie nie są zalecane do stosowania w układach uprzednio napełnionych olejami mineralnymi lub syntetycznymi środkami smarnymi na bazie PAO.  Ponadto zaleca się sprawdzenie kompatybilności przy uzupełnianiu lub zastępowaniu obecnych środków smarnych PAG produktami Mobil Glygoyle, generalnie najlepiej jest unikać ich mieszania poprzez spuszczanie, płukanie i ponowne napełnienie. Przy zamianie oleju mineralnego lub innych produktów syntetycznych na produkty Mobil Glygoyle koniecznie trzeba przedtem dokładnie oczyścić układ i przepłukać go odpowiednimi płynami. Więcej informacji uzyskać można od lokalnego reprezentanta ExxonMobil.

 

Woda

Oleje Mobil Glygoyle 11, 22 oraz 30, tak jak inne środki smarne na bazie PAG, są higroskopijne i pochłaniają więcej wody niż oleje mineralne lub syntetyczne oleje węglowodorowe. Dlatego też należy zadbać o to, by nie wystawiać olejów PAG na nadmierny kontakt z wodą.  Ze względu na charakterystyczny dla nich ciężar właściwy, woda nie opada na dno pojemników, ale pozostaje na powierzchni oleju.

 

Kompatybilność z materiałami uszczelniającymi

Oleje opracowane na bazie PAG nie są kompatybilne z większością standardowych materiałów uszczelnieniowych stosowanych z olejami mineralnymi lub syntetycznymi olejami węglowodorowymi. Niekompatybilne materiały są podatne na kurczenie lub pęcznienie, co może spowodować poważne defekty w postaci wycieku oleju lub zatarcia materiału uszczelniającego. Przy zastępowaniu z olejów mineralnych lub syntetycznych olejów węglowodorowych produktami Mobil Glygoyle 11, 22 oraz 30, należy uwzględnić kompatybilność uszczelnień. FKM i VMQ to w normalnych warunkach odpowiednie materiały uszczelnieniowe do stosowania z olejami PAG.  Można też użyć materiałów NBR, jednak tylko w ograniczonym zakresie temperatur.    W każdym przypadku należy wziąć pod uwagę warunki pracy sprzętu i właściwości elastomerów wyprodukowanych przez różnych producentów.  W celu uzyskania optymalnych rezultatów należy skontaktować się z dostawcą sprzętu lub producentem uszczelnienia technicznego.

 

Stopy metali lekkich

Oleje Mobil Glygoyle 11, 22 oraz 30 i środki smarne na bazie PAG nadają się do stosowania w przekładniach z elementami z żelaza i metali kolorowych.  Jednakże nie jest wskazane stosowanie olejów Mobil Glygoyle i środków smarnych na bazie PAG do elementów ze stopów metali lekkich takich jak aluminium lub magnez.  Oleje PAG mogą prowadzić do przyspieszonego zużycia, jeśli są stosowane ze stopami metali lekkich tego rodzaju.  Dodatkowe informacje uzyskać można od producentów oryginalnego sprzętu.

 

Inne materiały

Farby, powłoki i niektóre plastiki nie są odpowiednimi materiałami do stosowania z olejami PAG. Farby dwuskładnikowe (farby reaktywne, żywice epoksydowe) są w zasadzie odpowiednie do użycia jako powłoki wewnętrzne wchodzące w kontakt ze środkiem smarnym.  W pozostałych przypadkach, wewnętrzne powierzchnie mające styczność z olejem należy pozostawić niepokryte.  Materiały stosowane do produkcji mierników poziomu oleju, otworów inspekcyjnych powinny być wykonane z naturalnego szkła lub tworzywa poliamidowego. Inne przezroczyste tworzywa sztuczne (np. pleksiglas) mogą ulec zniszczeniu i pękać od naprężeń.

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

MOBIL GLYGOYLE 11

MOBIL GLYGOYLE 22

MOBIL GLYGOYLE 30

Korozja na miedzi, 24h, 100ºC, Ocena, ASTM D130

1B

1B

1B

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

226

229

221

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

5

5

5

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, mm, ASTM D4172

0,4

0,4

0,4

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

11,5

25,1

30,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

85

177

224

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-45

-41

-41

Ochrona przed rdzą,Proc A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Ciężar właściwy, 20°C/20°C, ASTM D1298

1,009

1,007

1,006

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx