Mobil Hydraulic 10W

Wysokiej jakości olej hydrauliczny

Mobil Hydraulic 10W to wysokiej jakości olej hydrauliczny skomponowany z zaawansowanych olejów bazowych i wyważonego pakietu dodatków zaprojektowany tak, aby spełnić szeroki zakres wymagań urządzeń hydraulicznych o dużej wytrzymałości. Produkt ten zaprojektowano przy użyciu skutecznie zrównoważonych bezpopiołowych środków dyspergujących i detergentów metalicznych w połączeniu z inhibitorami przeciwdziałającymi utlenianiu, zużyciu, korozji i rdzewieniu. Mobil Hydraulic 10W stosuje się w szerokim zakresie układów hydraulicznych w pojazdach drogowych i terenowych maszynach roboczych.

Mobil Hydraulic Oil 10W ma tę samą formulację co olej hydrauliczny Essolube 10W.

Właściwości i zalety

Mobil Hydraulic 10W zapewnia doskonałe osiągi w wielu różnych systemach i elementach hydraulicznych o różnorodnych konstrukcjach wielometalowych. Ze względu na wysoki wskaźnik lepkości, wyrób ten zapewnia również skuteczne działanie w niskich i wysokich temperaturach otoczenia. Jego doskonała odporność na utlenianie zapewnia dobrą skuteczność w wyższych temperaturach i przy dłuższych odstępach miedzy przestojami eksploatacyjnymi. Wysoki poziom ochrony przeciwzużyciowej wydłuża trwałość eksploatacyjną urządzeń i zmniejsza liczbę awarii. Mobil Hydraulic 10W jest kompatybilny z innymi olejami silnikowymi w przypadku ich nieplanowanego zmieszania. Jego główne zalety to:

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Dobra ochrona przed gęstnieniem oleju, osadami wysokotemperaturowymi i degradacją oleju.

Czystsze układy hydrauliczne

Mniejsze zużycie, szczególnie łopatek i zaworach sterujących

Ochrona przed zakleszczaniem się łopatek.

Wydłuża okresy między wymianą oleju przy jego analizie

Dobra ochrona przed zużyciem

Zmniejsza przedwczesne zużycie i wydłuża trwałość eksploatacyjną urządzeń

Wysoka efektywność w szerokim zakresie temperatur

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia przy rozruchu w niskich temperaturach

Doskonała wytrzymałość filmu smarnego w wysokich temperaturach.

Chroni przed rdzewieniem i korozją

Dłuższa trwałość eksploatacyjna urządzeń i niższe koszty konserwacji

 

Zastosowania

Rekomendowany przez ExxonMobil do następujących zastosowań:

     •  Układy i elementy hydrauliczne stosowane w połączeniu z urządzeniami wiodących producentów amerykańskich, europejskich i japońskich

     •  Układy hydrauliczne w otoczeniu o szerokim zakresie temperatur

     •  Układy hydrauliczne zawierające przekładnie zębate i łożyska, dla których wymaga się dobrej ochrony przed zużyciem

     •  Maszyny drogowe i terenowe: transportowe, budowlane, górnicze i rolnicze

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten jest rekomendowany do stosowania w aplikacjach wymagających:

API CD

API SF

VICKERS 35VQ25

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 10W

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,5

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,877

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

6,1

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

37,7

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

4

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

107

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

232

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx