Mobil Paper Machine Oil S 220

Syntetyczny olej do maszyn papierniczych

MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 to niezwykle efektywny olej syntetyczny opracowany specjalnie na potrzeby wymagających układów obiegowych w maszynach papierniczych. Został on zaprojektowany w sposób mający zapewnić doskonałe właściwości smarne, jakie nie mogłyby zostać osiągnięte przy stosowaniu konwencjonalnych wysokojakościowych płynów opartych na oleju mineralnym.Olej MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 odpowiada na zapotrzebowanie do zapewnienia maksymalnej ochrony przekładni i łożysk pracujących w najcięższych warunkach. Produkt ten posiada bardzo niską temperaturę płynięcia i naturalnie wysoki wskaźnik lepkości (VI), co zapewnia bezproblemowy start w niskich temperaturach, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałych właściwości lepkościowych w bardzo wysokich temperaturach. Wysoki współczynnik trakcji i wysoki wskaźnik lepkości pozwalają osiągnąć niższe zużycie energii i niższe temperatury elementów maszyn w toku ekspoatacji.

MOBIL PAPER MACHINE OIL S 220 powstał na bazie syntetycznego oleju węglowodorowego z wykorzystaniem oryginalnego pakietu dodatków uszlachetniających, dobranych tak, aby zapewnić najwyższe standardy funkcjonalne. Olej ten umożliwia pracę w warunkach wyższych ciśnień pary, wyższych temperatur i prędkości maszyn charakterystycznych dla wysokowydajnych maszyn papierniczych i wałków kalandrów Jego wyjątkowa stabilność hydrolityczna i właściwości filtracyjne zapewniają doskonałe działanie w obecności wody oraz możliwość utrzymania skutecznej filtracji nawet przy bardzo małych otworach filtrów. Produkt ten łatwo oddziela wodę i utrzymuje swoje właściwości kolorystyczne przez dłuższe okresy eksploatacji w ciężkich warunkach.

Właściwości i zalety

Wyśmienite właściwości oleju Mobil Paper Machine Oil S 220 w zakresie ochrony przeciwzużyciowej, zwiększonej stabilności utleniania, stabilności chemicznej, skutecznej ochrony antykorozyjnej i przeciwrdzewnej, stabilność kolorystyczna oraz właściwości filtracyjne nie tylko wydłużają okresy pomiędzy wymianą oleju, ale także zwiększają zdolność produkcyjną. Skutkować to może mniejszym zapotrzebowaniem na czynności serwisowe i dłuższą żywotnością sprzętu.

 

Właściwości Zalety i potencjalne korzyści
Doskonała skuteczność w szerokim zakresie temperatur Doskonała skuteczność w szerokim zakresie temperatur
Doskonałe zabezpieczenie przeciwzużyciowe Lepsze funkcjonowanie łożysk i przekładni
Wyjątkowa stabilność oksydacyjna i termiczna Niższe koszty wymiany filtrów Czystość układów Zmniejszona ilość osadów w silniku.
Skuteczne właściwości oddzielania wody Redukuje tworzenie się niepożądanych emulsji w układach
Doskonałe własności filtracyjne Powstrzymuje tworzenie się osadów w liniach olejowych i mechanizmach kontroli przepływuLepszy przepływ oleju i chłodzenie Mniejsze koszty wymiany filtrów
Doskonała stabilność w zakresie zachowania koloru Pozwala na wizualne monitorowanie urządzeń pomiaru przepływu, co pozwala na utrzymanie właściwego tempa przepływu do łożysk
Wysoki poziom zabezpieczenia przed rdzą i korozją Zabezpiecza przekładnie i łożyska w wilgotnym środowisku Zapewnia ochronę dla przestrzeni wypełnionych parą wewnątrz łożysk i skrzyni biegów, które znajdują się zwykle ponad powierzchniami smarowanymi olejem

 

Zastosowania

 

  • Smarowanie układów obiegowych maszyn papierniczych pracujących w ciężkich warunkach eksploatacyjnych
  • Zastosowanie przy układach obiegowych pracujących w szerokim zakresie temperatur
  • Układy obiegowe smarujące przekładnie i łożyska
  • Olej Mobil Paper Machine Oil S 220 nadaje się szczególnie do stosowania w maszynach, w których bardzo ważna jest stabilność kolorystyczna oleju umożliwiająca monitorowanie przepływu oleju w urządzeniach pomiarowych. 

 

Typowa charakterystyka fizykochemiczna

 

Mobil Paper Machine Oil S 220 220
Klasa lepkości ISO 220
Lepkość kin., ASTM D 445
cSt w 40°C 220
cSt w 100°C 27
Wskaźnik lepkości ASTM D 2270, min. 157
Gęstość w temp. 15°C, ASTM D 4052, kg/l 0.865
Temp. zapłonu, ºC, ASTM D 92, min. 240
Demulgacja, minut do 37 ml, 82°C 20
ASTM Rdza B, ASTM D 665 Spełnia
Test na pienienie, ASTM D 892, ml 0/0
Test na pienienie, ASTM D 892, ml -39
Test FZG, DIN 51354 (mod) 12

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.