Mobil Pegasus 605 Ultra 40

Olej do silników gazowych

Mobil Pegasus ™ 605 Ultra 40 to najnowszej generacji olej do silników gazowych przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych średnio i wysokoobrotowych czterosuwowych silników na gaz wysypiskowy zawierający zanieczyszczenia takie jak siarkowodór, halogenki lub siloksan. Jego starannie wyważona receptura zapewnia dłuższe okresy między wymianami oleju i przeciwdziała powstawaniu osadów węgla i pokostu, przy bardzo dobrych właściwościach chroniących przed zużyciem i zatarciem

 

Właściwości i zalety

•  Wyjątkowa odporność na utlenianie i azotowanie oraz stabilność termiczna, które przyczyniają się do przedłużenia trwałości oleju, czystości silnika, obniżenia kosztów filtrów i odporności na odkładanie się osadów.

•  Bardzo dobre właściwości ochrony przed zużyciem przyczyniają się do zmniejszenia zużycia elementów silnika, zmniejszenia ryzyka zacierania się tulei cylindrowych w wysoko obciążonych silnikach na gaz i zapewniają ochronę przy ich docieraniu.

•  Nadzwyczajny system myjąco-dyspergujący zapewnia ochronę górnej części cylindra i elementów rozrządu, czystość silników i długotrwałość filtrów.

•  Zoptymalizowana liczba zasadowa TBN i rezerwa alkaliczna przyczyniają się do ochrony gniazd i przylgni zaworów w silnikach czterosuwowych, poprawy wydajności świec zapłonowych i zmniejszenia strat mocy z powodu spalania stukowego.

 

Zastosowania

     •  Silniki pracujące na paliwie, które zawiera składniki o działaniu korozyjnym, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki), np. gazy wysypiskowe lub biomasowe.

S)2     •  Silniki gazowe pracujące na paliwie zawierających niewielkie ilości siarkowodoru (H

     •  Czterosuwowe silniki na gaz, z zapłonem iskrowym, o bardzo niskim zużyciu oleju smarnego

     •  Czterosuwowe silniki średnio i wysokoobrotowe wyposażone w konwertery katalityczne, które wymagają oleju do silników gazowych o niskiej zawartości popiołu.

     •  Sprężarki tłokowe pracujące na gazie ziemnym, który zawiera związki siarki i chloru

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada aprobaty następujących producentów:

GE Waukesha Engine Landfill Gas Applications - silniki na gazie wysypiskowym

MWM GmbH TR 0199-99-2105

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Serie 2 i 3)

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Serie 4A, 4B i 4C)

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy B, Seria 6 aż do wersji E)

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy C, Serie 2 i 3)

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy C, Serie 4A i 4B)

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Paliwo gazowe klasy C, Seria 6 aż do wersji E)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

GE JENBACHER TI 1000-1109 (CAT (katalizatory), aprobata)

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

CATERPILLAR

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Klasa lepkości

SAE 40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,6

Gęstość w 15,6ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,85

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

268

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

15

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

137,5

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-21

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

5,3

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

110

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: