Mobil Pegasus 605 Ultra 40

Olej do silników gazowych

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 to najnowszej generacji olej do silników gazowych przeznaczony przede wszystkim do smarowania nowoczesnych średnio i wysokoobrotowych czterosuwowych silników napędzanych gazem wysypiskowym zawierający zanieczyszczenia takie jak siarkowodór, halogenki lub siloksan. Jego starannie wyważona formulacja zapewnia dłuższe okresy między wymianami oleju i przeciwdziała powstawaniu osadów węgla i pokostu, przy bardzo dobrych właściwościach chroniących przed zużyciem i zatarciem

 

Właściwości i zalety

•  Wyjątkowa odporność na utlenianie i azotowanie oraz stabilność termiczna, które przyczyniają się do przedłużenia trwałości oleju, czystości silnika, obniżenia kosztów filtrów i odporności na tworzenia się osadów.

•  Bardzo dobre właściwości ochrony przed zużyciem przyczyniają się do zmniejszenia zużycia elementów silnika, zmniejszenia ryzyka zacierania się tulei cylindrowych w wysoko obciążonych silnikach gaowychz i zapewniają ochronę przy ich docieraniu.

•  Nadzwyczajny system myjąco-dyspergujący zapewnia ochronę górnej części cylindra i elementów rozrządu, czystość silników i długotrwałość filtrów.

•  Zoptymalizowana liczba zasadowa TBN i rezerwa alkaliczna przyczyniają się do ochrony gniazd i przylgni zaworów w silnikach czterosuwowych, poprawy wydajności świec zapłonowych i zmniejszenia strat mocy z powodu spalania stukowego.

 

Zastosowania

     •  Silniki zasilane paliwem, które zawiera składniki o działaniu korozyjnym, takie jak TOHCL (całkowite organiczne halogenki jako chlorki), np. gazy wysypiskowe lub biomasowe.

S)2     •  Silniki gazowe zasilane paliwem zawierającym niewielkie ilości siarkowodoru (H

     •  Czterosuwowe silniki gazowe, z zapłonem iskrowym, o bardzo niskim zużyciu oleju smarnego

     •  Czterosuwowe silniki średnio i wysokoobrotowe wyposażone w konwertery katalityczne, które wymagają oleju do silników gazowych o niskiej zawartości popiołu.

     •  Sprężarki tłokowe zasilane gazem ziemnym, który zawiera związki siarki i chloru

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt ten ma następujące aprobaty:

INNIO Waukesha Engine Landfill Gas Applications

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 2 & 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4A, 4B & 4C)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 6 up to version E)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 2 & 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A & 4B)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 6 up to version E)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Oleje smarne do silników gazowych (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT (catalyst) approved)

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Caterpillar

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 40

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,6

Gęstość w 15,6ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,850

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

268

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

15

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

138

Temperatura płynięcia, °C, ASTM D97

-21

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

110

Liczba zasadowa - Ksylen / kwas octowy, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

5,7

 

(*) użycie innych, zgodnych z normą ASTM, rozpuszczalników może powodować odmienne rezultaty.

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx