Mobil Rarus 425

Środki smarne do sprężarek powietrza

Mobil Rarus 425

Seria Mobil Rarus™ 400 to asortyment bezpopiołowych smarów wysokiej jakości do sprężarek powietrza, zaprojektowany aby spełnić rygorystyczne wymagania głównych producentów sprężarek. Są one skomponowane z wysokiej jakości mineralnych olejów bazowych i pakietu wysokiej jakości dodatków uszlachetniających zaprojektowanych w celu zapewnienia wyjątkowej ochrony urządzeń i niezawodności sprężarek pracujących w łagodnych do ciężkich warunkach. Zapewniają doskonałą ochronę przed zużyciem i możliwość obniżenia kosztów konserwacji poprzez zminimalizowanie problemów z urządzeniami oraz przeniesionych osadów i zanieczyszczeń. Ze względu na wysokie oceny FZG, Seria Mobil Rarus 400 to znakomite smary do układów sprężarek z przekładniami i łożyskami, szczególnie nadające się do smarowania skrzyń korbowych oraz cylindrów.

 

Właściwości i zalety

Stosowanie olejów serii Mobil Rarus 400 może przyczynić się do zwiększenia czystości sprężarek i redukcji osadów w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi, co umożliwia wydłużenie okresów między serwisami. Ich doskonała odporność na utlenianie oraz stabilność termiczna pozwala na bezpieczne przedłużenie okresu eksploatacji przy jednoczesnym ograniczeniu tworzenia się szlamu i osadów. Oleje te oferują wyjątkowo skuteczną ochronę przed zużyciem i korozją, co przyczynia się do wydłużenia żywotności sprzętu i usprawnia jego działanie.

 

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Niska zawartość popiołu i węgla

Lepsze działanie zaworów

Redukcja osadów w liniach wylotowych

Ograniczenie ryzyka pożarów i eksplozji w liniach wylotowych

Poprawa działania sprężarki

Wyjątkowa odporność na utlenianie i stabilność termiczna

Przedłużona trwałość oleju

Dłuższa żywotność filtra

Niższe koszty konserwacji

Dobra zdolność przenoszenia obciążeń

Mniejsze zużycie pierścieni, cylindrów, łożysk i przekładni

Doskonałe własności oddzielania wody

Zmniejszone przenoszenie zanieczyszczeń do dalszych komponentów sprzętowych

Zmniejszone tworzenie się szlamu w skrzyni korbowej i liniach wylotowych

Zmniejszona podatność na zatykanie koalescerów

Mniejsze ryzykotworzenia się emulsji

Skuteczne zabezpieczenie przed rdzą i korozją

Lepsza ochrona zaworów i niższe zużycie pierścieni i cylindrów

 

Zastosowania

Oleje serii Mobil Rarus 400 zaleca się do jedno- i wielostopniowych sprężarek powietrza. Są one szczególnie skuteczne w przypadku ciągłej pracy w wysokich temperaturach. Maksymalna temperatura sprężonego powietrza, zgodnie z DIN 51506, wynosi 220° C. Nadają się do maszyn tłokowych i obrotowych, gdzie stosuje się środki smarne o niższych klasach lepkości, głównie do sprężarek obrotowych. Oleje z serii Rarus 400 zaleca się do urządzeń, w których ujawniły się problemy z nadmierną degradacją oleju, niską wydajnością zaworów lub tworzeniem się osadów. Są kompatybilne ze wszystkimi metalami stosowanymi w budowie sprężarek oraz z elastomerami kompatybilnymi z olejami mineralnymi stosowanymi w uszczelnieniach, o-ringach i uszczelkach.

 

Oleje serii Mobil Rarus 400 nie są przeznaczone ani zalecane do stosowania w sprężarkach powietrza do wspomagania oddychania.

 

Oleje serii Mobil Rarus 400 doskonale sprawdzają się w następujących typach sprężarek:

     •  Skrzynie korbowe i cylindry sprężarek tłokowych

     •  Obrotowe sprężarki śrubowe

     • Obrotowe sprężarki łopatkowe

     •  Sprężarki osiowe i odśrodkowe

     • Układy sprężarek z krytycznymi przekładniami i łożyskami

     • Sprężarki stosowane w urządzeniach stacjonarnych i mobilnych

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

424

425

426

427

429

DIN 51506:1985-09 VDL

X

X

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

424

425

426

427

429

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

‹0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1A

1B

1A

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,866

0,873

0,877

0,879

0,866

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

11

12

11

11

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

236.

238

251

264

269

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

20

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, ml, ASTM D892

10

20

0

30

430

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,4

6,9

8,9

11,6

14,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

32

46

68

104,6

147,3

Ochrona przed rdzą,Proc. A, ASTM D665

 

 

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

 

 

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

 

 

 

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

105

105

105

100

100

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx