Mobil SHC 524

Oleje Serii Mobil SHC™ 500 to oleje hydrauliczne o wyjątkowej jakości, składające się ze zsyntetyzowanych, węglowodorowych płynów bazowych bez zawartości wosku i starannie zaprojektowanego, super-stabilizowanego pakietu dodatków. Są to oleje hydrauliczne o wyjątkowo wysokiej jakości, szerokim zakresie temperatur stosowania i stabilnej wytrzymałości na ścinanie, oraz o kontrolowanych właściwościach pompowalności w niskich temperaturach i maksymalnej ochronie przed zużyciem wysokociśnieniowych pomp łopatkowych, tłokowych i zębatych. Dzięki bardzo wysokim wskaźnikom lepkości produkty te wykazują doskonałe właściwości w niskich i wysokich temperaturach, co sprawia, że doskonale nadają się dla urządzeń o szerokich zakresach temperatur rozruchowych i roboczych. Oleje serii Mobil SHC 500 wykazują wyjątkowo stabilną wytrzymałość na ścinanie, co pozwala stosować je w środowiskach roboczych o wysokim ciśnieniu i wysokiej temperaturze przez dłuższy czas bez utraty krytycznych właściwości smarnych.

 

Oleje serii Mobil SHC 500 przyczyniają się do zapewnienia długiej trwałości eksploatacyjnej oleju/ filtra i optymalnej ochrony urządzeń, co może zmniejszyć koszty zarówno konserwacji, jak i utylizacji produktu. Oleje te zostały opracowane we współpracy z wiodącymi producentami sprzętu, tak aby zaspokoić rygorystyczne wymagania dotyczące smarowania wysokociśnieniowych układów hydraulicznych, wysokowydajnych pomp, jak również wymogi innych, krytycznych elementów układów hydraulicznych, takich jak serwozawory o małym prześwicie i sterowane numerycznie (NC) narzędzia precyzyjne. Produkty te spełniają niektóre z najbardziej rygorystycznych wymagań wielu producentów układów i elementów hydraulicznych, stosujących różne konstrukcje wielometalowe, co umożliwia stosowanie jednego produktu o doskonałych właściwościach użytkowych w szerokim zakresie urządzeń. Są przeznaczone do pracy w systemach eksploatowanych w trudnych warunkach, w których potrzebna jest ochrona przeciwzużyciowa i wytrzymałość filmu olejowego na wysokim poziomie, ale nadają się także tam, gdzie generalnie zaleca się stosowanie olejów hydraulicznych niekoniecznie szczególnie odpornych na zużycie.

 

* Symbol efektywności energetycznej to znak towarowy Exxon Mobil Corporation. Efektywność energetyczna odnosi się wyłącznie do jakości płynu w porównaniu ze standardowymi płynami hydraulicznymi ExxonMobil. Technologia ta umożliwia wzrost sprawności pompy hydraulicznej o 6% w porównaniu z produktami serii Mobil DTE 20 w testach przeprowadzonych w standardowych zastosowaniach hydraulicznych. Wyniki, jakie produkt ten osiągnął w zakresie oszczędności energii, zostały uzyskane w testach  przeprowadzanych zgodnie z obowiązującymi standardami i protokołami branżowymi. Poprawa sprawności zależy od warunków pracy i zastosowania.

 

Właściwości i zalety

Oleje hydrauliczne serii Mobil SHC 500 wykazują wyjątkową skuteczność w niskich i wysokich temperaturach, przyczyniając się do zapewnienia dodatkowego marginesu ochrony urządzeń wykraczającego poza możliwości porównywalnych produktów na bazie olejów mineralnych. Ich doskonała  odporność na utlenianie umożliwia przedłużenie okresów pomiędzy wymianami oleju i filtrów przy zapewnieniu wyjątkowej czystości i bezproblemowej pracy układów. Wysoki poziom ich właściwości przeciwzużyciowych i doskonała charakterystyka wytrzymałości filmu olejowego skutkują wyjątkową wydajnością urządzeń, co przyczynia się do zapobiegania ich nieplanowanym przestojom i maksymalizowania czasu ich sprawności, a więc do potencjalnej poprawy wydajności produkcji. Odporność na emulgowanie pozwala produktom tej serii skutecznie działać w układach zanieczyszczonych małymi ilościami wody, ale także łatwo oddzielać większe ilości wody.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Szczególny dla tego produktu wybór olejów bazowych

Przyczynia się do przedłużenia okresów między serwisowaniem

Poprawa czystości układów i zmniejszenie przywieranie zaworu o małej tolerancji w porównaniu do produktów konwencjonalnych

Przyczynia się do poprawy filtrowalności

Wyjątkowa ochrona przed zużyciem

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia elementów

Przyczynia się do zabezpieczenia układów wykorzystujące różne metale

Wysoki wskaźnik lepkości

Wysoka efektywność w szerokim zakresie temperatur

Przyczynia się do zapewnienia ochrony urządzeń przy rozruchu w niskich temperaturach

Przyczynia się do ochrony elementów układu w wysokich temperaturach roboczych

Wyjątkowa odporność na utlenianie

Przyczynia się do zapewnienia długiej trwałości eksploatacyjnej oleju i urządzeń, co może wydłużyć trwałość filtrów.

Doskonałe zabezpieczenie antykorozyjne

Przyczynia się do zabezpieczenia przed korozją wewnątrz układu hydraulicznego

Przyczynia się do obniżenia negatywnych skutków wilgoci w układzie.

Przyczynia się do zapewnienia ochrony antykorozyjnej konstrukcji z elementami z różnych metali.

Bardzo dobra kompatybilność z wieloma metalami

Przyczynia się do optymalizacji wymagania w zakresie zapasów

Spełniają wymogi wielu rodzajów sprzętu

Jeden produkt może zastąpić kilka, co pomaga zoptymalizować wymagania dotyczące zapasów i ograniczyć ryzyko niewłaściwego zastosowania produktu.

Doskonałe właściwości wydzielania powietrza

Przyczynia się do zmniejszenia pienienia i jego negatywnych skutków

Przeciwdziała emulgowaniu

Zapewnia ochronę układu i smarowanie tam, gdzie obecne są małe ilości wilgoci

Ułatwione wydzielanie większych ilości wody

Nowatorskie właściwości utrzymania czystości

Przyczynia się do zmniejszenia osadów w układzie i jego potencjalnego szlamowania

Przyczynia się do ochrony krytycznych elementów układu, takich jak serwozawory, poprawiając reakcję układu i minimalizując przywieranie zaworów

 

Zastosowania

     •  Układy hydrauliczne podatne na tworzenie się osadów, takie jak wyspecjalizowane maszyny sterowane numerycznie (NC), szczególnie tam, gdzie wykorzystywane są serwozawory o małym prześwicie

     •  Układy o konstrukcjach z elementów z wielu różnych metali

     •  Wysokociśnieniowe pompy łopatkowe, tłokowe i zębate

     •  Systemy, w których typowe są zimny rozruch i wysokie temperatury pracy

     • Układy, w których nie da się uniknąć występowania niewielkich ilości wody

     • Układy zawierające przekładnie i łożyska

     • Układy wymagające dużej nośności i ochrony przed zużyciem

     •  Zastosowania, w których istotne jest zabezpieczenie przed korozją przy pomocy cienkiej warstwy oleju, takie jak układy, w których występuje wilgoć

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

524

525

526

DENISON HF-0

X

X

X

DENISON HF-1

X

X

X

DENISON HF-2

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

524

525

526

527

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

Lepkość Brookfielda w -18°C, [mPa.s], ASTM D2983

923

1376

2385

4500

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,853

0,852

0,854

0.858

Deemulgowalność, Czas do 40/37/3, 54ºC, min, ASTM D1401

20

20

20

 

Deemulgowalność, Czas do 40/37/3, 82ºC, [min], ASTM D1401

 

 

 

20

FZG Scuffing, etap awarii, DIN 51354

9

10

11

11

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

234

238

240

243

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

50

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, ml, ASTM D892

50

50

50

50

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

 

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

50

0

50

50

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

50

50

50

50

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

6,4

8,54

11,52

15,94

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

32

46

68

100

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-56

-54

-53

-52

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

144

154

158

160

 

Zdrowie i bezpieczeństwo