Mobil SHC Cibus 46

Wysokiej jakości środki smarne do maszyn spożywczych, z dopuszczeniem NSF H1

Mobil SHC Cibus 46

Środki smarne z Serii Mobil SHC Cibus™ to wyjątkowo wydajne oleje do układów hydraulicznych, sprężarek, przekładni i łożysk, zaprojektowane w celu zapewnienia doskonałej ochrony urządzeń, długiej trwałości eksploatacyjnej i bezproblemowej pracy w przemyśle środków spożywczych i opakowań. Zostały one opracowane na bazie węglowodorowych płynów bazowych i dodatków zarejestrowanych przez FDA i NSF. Połączenie naturalnie wysokiego wskaźnika lepkości i oryginalnego zestawu dodatków uszlachetniających sprawia, że środki smarne serii Mobil SHC Cibus zapewniają znakomite osiągi w szerokim zakresie zastosowań w wysokich i niskich temperaturach, przy dużym obciążeniu oraz w obszarach o wysokim stopniu wymywania, znacznie wykraczającym poza możliwości typowych olejów mineralnych.

Środki smarne Mobil SHC Cibus są zarejestrowane przez NSF H1, a także są zgodne z tytułem 21 CFR 178.3570 wydanym przez Food and Drug Administration (USA) dla środków smarnych mających przypadkowy kontakt z żywnością. Ponadto środki smarne Mobil SHC Cibus są wytwarzane w zakładach posiadających certyfikat ISO 22000, które spełniają również wymagania normy ISO 21469, pomagając zapewnić utrzymanie najwyższego poziomu integralności produktu. Nadają się również do przygotowywania żywności koszernej i halal do zastosowań wielowyznaniowych i oferują inżynierom przetwórstwa maksymalną elastyczność podczas operacji. Charakteryzują się bladym kolorem i słabym zapachem, a ich formuła nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego ani alergenów takich jak orzechy, pszenica czy gluten.

Produkty z Serii Mobil SHC Cibus mają niskie współczynniki przyczepności, które wynikają ze struktury molekularnej zastosowanych olejów bazowych. Skutkuje to niskim tarciem płynu w strefie obciążenia nieprzystających do siebie powierzchni. Niskie tarcie płynu obniża temperatury robocze i poprawia sprawność urządzeń, co może przekładać się na mniejsze zużycie energii. Dzięki starannie opracowanym produktom wydłuża się również trwałość eksploatacyjna podzespołów maszyn, co umożliwia ich ekonomiczne projektowanie. Zastosowane w tych olejach zestawy dodatków uszlachetniających zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić dobrą ochronę przed zużyciem, doskonałą odporność na utlenianie, ochronę przed rdzą i korozją nawet w wilgotnym środowisku oraz zapewniają dobrą czystość układu. Ponadto oleje z serii Mobil SHC Cibus są kompatybilne z uszczelnieniami i innymi materiałami konstrukcyjnymi stosowanymi w urządzeniach zwykle smarowanych olejami mineralnymi.

Oleje z serii Mobil SHC Cibus mogą być stosowane jako oleje hydrauliczne, przekładniowe, łożyskowe i obiegowe we wszystkich obszarach zakładu przetwórstwa spożywczego i mogą być włączone do planu HACCP. Produkty te spełniają najbardziej rygorystyczne wymagania jakościowe wielu producentów komponentów stosujących różne konstrukcje wielometalowe, co umożliwia ich skuteczne smarowanie przy użyciu produktów z jednej serii. Ponieważ produkty Mobil SHC Cibus zapewniają korzyści związane z produktywnością i dopuszczeniem NSF H1, można je stosować zarówno powyżej, jak i poniżej linii technologicznej, w celu zmniejszenia kosztów magazynowych i zmniejszenia ryzyka dozowania smarów niedopuszczonych wg normy H1 w obszarach o wysokim ryzyku zanieczyszczenia.

Dzięki wyjątkowym właściwościom trakcyjnym środki smarne z Serii Mobil SHC Cibus wykazały potencjał znacznych oszczędności energii - 3,6% w zastosowaniach przekładniowych * i 3,5% w zastosowaniach hydraulicznych ** - w porównaniu do konwencjonalnych olejów w statystycznie zweryfikowanych testach terenowych i laboratoryjnych.

Mobil SHC Cibus 150-460 nie przyczynia się do zawartości MOAH w żywności, jeśli jest stosowany zgodnie z ograniczeniami FDA 21CFR178.3570.

Właściwości i zalety

Seria środków smarnych Mobil SHC jest uznawana i ceniona na całym świecie za innowacyjność i wyjątkową wydajność. Te produkty stworzone molekularnie na bazie materiałów syntetycznych symbolizują nasze nieustanne zaangażowanie w stosowanie zaawansowanych technologii w celu zapewnienia doskonałych produktów smarnych. Wśród korzyści jest także potencjał poprawy wydajności w porównaniu do olejów mineralnych.

Oleje z Serii Mobil SHC Cibus oferują następujące właściwości i potencjalne korzyści:

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Środki smarne z certyfikatem NSF H1.

Mogą być używane do zastosowań w zakresie pakowania oraz przetwórstwa produktów spożywczych i napojów.

Produkowane w zakładach posiadających atest ISO 22000 oraz zarejestrowanych zgodnie z ISO 21469.

Niezależna weryfikacja gwarancji jakości produktu.

Wysoki wskaźnik lepkości.

Utrzymuje lepkość i grubość warstwy olejowej w wysokich temperaturach, co przyczynia się do ochrony sprzętu.

Wyjątkowa skuteczność w niskich temperaturach, w tym niskie zużycie energii przy rozruchu.

Wysoka nośność.

Przyczynia się do ochrony i przedłużenia trwałości eksploatacyjnej urządzeń.

Minimalizuje nieoczekiwane przestoje i wydłuża okresy pomiędzy serwisowaniem.

Dobra kompatybilność z uszczelnieniami.

Przyczynia się do zmniejszenia potencjalnych wycieków oleju.

Doskonała i stabilna odporność na utlenianie.

Zapewnia długą trwałość eksploatacyjną oleju i przedłuża trwałość urządzeń.

Doskonałe oddzielanie wody i dobra ochrona przed korozją.

Przyczynia się do zapobiegania korozji systemów wewnętrznych nawet w przypadku obecności dużych ilości wody.

Utrzymuje skuteczność smarowania nawet po myciu wysokociśnieniowym.

Spełnia szeroki zakres wymagań sprzętowych.

Nadaje się do stosowania przy różnych czynnikach roboczych - jeden produkt zastępuje kilka.

Przyczynia się do zminimalizowania wymagań dotyczących zapasów i zmniejsza ryzyko niewłaściwego zastosowania.

Zastosowania

Zalecane zasady przechowywania

Zaleca się przechowywanie środków smarnych Mobil SHC Cibus w pomieszczeniach, z dala od innych olejów nie należących do klasy NSF H1. Najlepiej przechowywać je w wyraźnie oznakowanym, oddzielnym, pomieszczeniu zamkniętym. Pojemniki (beczki, wiadra) z produktem nie powinny być składowane poniżej ani powyżej innych olejów nie należących do klasy NSF H1. Nowe pojemniki powinny być nieuszkodzone i szczelnie zamknięte. Należy zapisać datę dostawy, numer partii i datę ważności. Podczas przechowywania należy zapisać datę otwarcia i zużyć zawartość przed datą upływu ważności, stosując odpowiednią rotację zapasów. Po użyciu należy szczelnie zamknąć pojemnik. Nie należy dolewać niezużytego oleju do pojemnika. Do transportu wewnątrz zakładu używać wyraźnie oznaczonego sprzętu przeznaczonego do tego celu. W stosownych przypadkach, oznaczyć sprzęt nazwą używanego w danym urządzeniu oleju klasy NSF H1.

Zamiana środków smarnych

Choć pod względem właściwości fizycznych oleje z Serii Mobil SHC Cibus mogą być kompatybilne z innymi produktami na bazie olejów mineralnych z dopuszczeniem NSF H1 lub bez niego, mieszanie olejów  może obniżyć ich skuteczność oraz zmienić status rejestracji NSF. Dlatego zaleca się, aby przed zamianą w układzie środków smarnych bez dopuszczenia H1 na olej z Serii Mobil SHC Cibus, a nawet w przypadku zupełnie nowych urządzeń, układ taki dokładnie oczyścić i wypłukać w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści eksploatacyjnych i zgodności z wymogami rejestracji klasy H1.

Zastosowania

Środki smarne Serii Mobil SHC Cibus zaleca się do wielu różnych zastosowań hydraulicznych, sprężarkowych, przekładniowych i łożyskowych w przetwórstwie żywności i napojów, produkcji opakowań i farmaceutyków. Produkty te są skuteczne w wielu zastosowaniach w tym także tych o wysokich kosztach konserwacji przy wymianie elementów, czyszczeniu systemu i wymianie środków smarnych.

- Mobil SHC Cibus 32, 46 i 68 to wysokiej jakości płyny przeznaczone do zastosowań w układach hydraulicznych, obiegowych, sprężarkach i pompach próżniowych

- Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 i 460 są przeznaczone do przekładni, łożysk i układów obiegowych

Odpowiedni program analizy zużytego oleju, taki jak Mobil Serv Lubricant Analysis firmy ExxonMobil, może pomóc w monitorowaniu stężenia zużytych metali i dostarczyć wskazówek co do odpowiednich działań.

Przypadkowy kontakt z żywnością tylko zgodnie z FDA 21CFR 178,3570

Środki smarne Serii Mobil SHC Cibus są zarejestrowane według wymagań NSF H1 dla środków smarnych dopuszczonych tylko do przypadkowego kontaktu z żywnością, co oznacza ograniczenie zanieczyszczenia produktu spożywczego olejem do 10 ppm według FDA 21CFR 178.3570. Nie należy ich stosować jako środki smarne do bezpośredniego kontaktu z żywnością.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Płyn hydrauliczny Arburg

 

X

 

 

 

 

 

 

Halal

X

X

X

X

X

X

X

X

Kosher & Parve

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Produkt jest zarejestrowany zgodnie z wymaganiami:

 

 

 

 

 

 

 

 

NSF H1

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kanadyjska Agencja Inspekcji Żywności

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51506:2017-08 VDL

X

X

X

X

 

 

 

 

DIN 51517-2:2018-09

 

 

 

X

 

 

 

 

DIN 51517-3:2018-09

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

 

 

 

 

Wymagania dotyczące testu pompy Eaton 35VQ25 zgodnie z broszurą nr 03-401-2010, Wersja 1

X

X

X

 

 

 

 

 

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

X

X

X

ISO 21469

X

X

X

X

X

X

X

X

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, [stopień], ASTM D130

1B

1B

1B

1A

1A

1B

1B

1B

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,843

0,846

0,851

0,839

0,843

0,843

0,854

0,856

Nośność FZG, A/8.3/90, DIN ISO 14635-1

>12

>12

>12

 

 

 

 

 

Test zacierana FZG, A/8.3/90, Obciążenie zacierające, [Ocena], DIN 51354

 

 

 

 

>13

 

 

 

Test zacierania FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

 

 

 

12

 

>13

>13

>13

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

244

244

258

270

226

274

284

294

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

5,8

7,9

10,4

14,6

20,7

24,5

32,7

43,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

30,7

46,4

67,5

100

162

222

311

458

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-51

-50

-47

-45

-21

-24

-42

-42

Ochrona przed rdzą,Proc. A, ASTM D665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

134

140

140

143

150

139

147

148

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx