Środki smarne Mobil SHC Gear 1500, 3200 i 6800 to oleje przekładniowe o najwyższej jakości, do pracy przy znacznych obciążeniach, przeznaczone przede wszystkim do wszelkiego rodzaju przekładni zamkniętych oraz łożysk ślizgowych i tocznych. Zaprojektowano je, aby zapewnić wyjątkową ochronę urządzeń, trwałość oleju i bezproblemową eksploatacją umożliwiając zwiększenie produktywności klientów. Formulacja tych naukowo opracowanych syntetycznych środków smarnych składa się z syntetycznych olejów bazowych o wyjątkowej odporności na utlenianie i wysokie temperatury oraz doskonałej płynności w niskich temperaturach. Dzięki połączeniu naturalnie wysokiego wskaźnika lepkości i unikalnego zestawu dodatków uszlachetniających produkty te zapewniają wyjątkową wydajność w trudnych warunkach pracy w wysokich i niskich temperaturach. Charakter syntetycznych olejów bazowych przyczynia się również do doskonałej skuteczności tych produktów w niskich temperaturach. Doskonale zabezpieczają przed zacieraniem przekładni i podwyższają odporność na obciążenia udarowe. Te syntetyczne oleje bazowe cechuje naturalnie niski poziom trakcji, czego efektem jest małe tarcie w strefie obciążenia geometrycznie nieprzystających powierzchni smarowanych, takich jak zęby przekładni i powierzchnie styku łożysk tocznych. Dzięki zmniejszeniu tarcia w warstwie oleju obniżono temperatury pracy oraz poprawiono sprawność przekładni.

 

Mobil SHC Gear 1500, 3200 i 6800 stosuje się w szerokim zakresie urządzeń z przekładniami zamkniętymi, a także w łożyskach ślizgowych i tocznych. Dzięki bardzo wysokiej lepkości mogą zaspokoić potrzeby smarowania przekładni i łożysk o bardzo niskiej prędkości i dużym obciążeniu/ wysokiej temperaturze; idealnie nadają się do zastosowań, w których produkty konwencjonalne pracują na granicy możliwości. Mogą być stosowane tam, gdzie smarowanie następuje poprzez zanurzenie lub olej podaje się za pośrednictwem systemu recyrkulacyjnego.

 

Oleje Mobil SHC Gear 1500, 3200 i 6800 to produkty preferowane przez wielu producentów sprzętu i klientów na całym świecie dla ich szerokiego zakresu zastosowań oraz najwyższej skuteczności w trudnych warunkach.

 

Właściwości i zalety

Mobil SHC Gear 1500, 3200 i 6800 to czołowe produkty Mobil SHC, znane na całym świecie ze swojej innowacyjności i jakości. Te naukowo opracowane syntetyczne środki smarne są wyrazem nieustającego zaangażowania na rzecz wykorzystania zaawansowanych technologii w celu zapewnienia doskonałych produktów smarnych. Środki smarne Mobil SHC Gear 1500, 3200 i 6800 zapewniają korzyści nieosiągalne przy stosowaniu olejów mineralnych, szczególnie przy pracy w skrajnie wysokich lub niskich temperaturach, a także doskonałe właściwości użytkowe i korzyści dla klientów.

 

Nasi specjaliści od receptur zastosowali oryginalną kombinację dodatków uszlachetniających, która wzbogaca oleje bazowe, zapewniając doskonałą ochronę przed zacieraniem przekładni i ich zużyciem, nawet w warunkach obciążeń udarowych. Rezultatem są produkty, które wykazały wyjątkową skuteczność w ocenach producentów oryginalnego sprzętu (OEM), terenowych testach klientów i w komercyjnej eksploatacji. Są to produkty o wysokiej lepkości, wyjątkowo skuteczne przy niskich obrotach, dużym obciążeniu i wysokich temperaturach, które zapewniają doskonałą ochronę przekładni i łożysk, dłuższą trwałość oleju oraz doskonałe kompleksowe działanie w porównaniu z produktami konwencjonalnymi.

 

Oto szczególne właściwości środków smarnych Mobilgear SHC SHC 1500, 3200 i 6800 i potencjalne korzyści z ich stosowania:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała nośność i ochrona przed zużyciem

Przyczyniają się do przedłużenia trwałości i obniżenia kosztów utrzymania przekładni

Bardzo wysoka lepkość bez obniżania właściwości ani wydajności

Zapewniają doskonałą ochronę warstwy EHL w przekładniach i łożyskach, nawet przy niskich obrotach, wysokim obciążeniu i w wysokich temperaturach

 

Mogą być użyte do zamiany układów smarowania opływowego na cyrkulacyjne

 

W niektórych zastosowaniach mogą zastąpić smary plastyczne, co umożliwia konsolidację produktów używanych w zakładzie

Wysoki wskaźnik lepkości

Bezproblemowa eksploatacja w szerokim zakresie temperatur, szczególnie w temperaturach skrajnie niskich.

Niska trakcja

Mogą przyczynić się do poprawy sprawności urządzeń i obniżenia temperatury pracy, co prowadzi do obniżenia kosztów operacyjnych.

Wyróżniająca się odporność na wysokie temperatury i utlenianie oraz długa trwałość eksploatacyjna produktu

Przyczynia się do zmniejszenia zużycia smaru oraz obniżenia kosztów produktów i ich wymiany.

Jasny kolor

Przyczynia się do uniknięcia konieczności czyszczenia przekładni przed przeglądami, co obniża koszty konserwacji

 

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Mimo, że oleje  Mobil SHC Gear 1500, 3200, i 6800 są kompatybilne z produktami na bazie olejów mineralnych, mieszanie obu rodzajów produktów może spowodować pogorszenie ich właściwości. Dlatego zaleca się, aby przed zmianą środka smarnego na jeden ze środków smarnych Mobil SHC Gear 1500, 3200, lub 6800, w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści eksploatacyjnych dokładnie oczyścić i wypłukać układ.

 

Oleje Mobil SHC Gear 1500, 3200 i 6800 zaleca się do wszystkich typów napędów z zamkniętymi przekładniami o zębach stalowych. Nadają się zarówno do smarowania obiegowego, jak i rozbryzgowego. Są szczególnie zalecane do przekładni pracujących pod obciążeniami dużymi lub udarowymi i z małymi prędkościami, w których może występować smarowanie graniczne. Oto zastosowania tej rodziny produktów:

•Mobil SHC Gear 1500, 3200 i 6800 - Przemysłowe zamknięte przekładnie zębate czołowe, śrubowe i stożkowe, szczególnie jednostki o niskiej prędkości oraz/ lub dużej nośności.

•Mobil SHC Gear 1500, 3200 i 6800 - Łożyska ślizgowe i toczne, zwłaszcza przy niskich prędkościach oraz/ lub dużych obciążeniach.

•Mobil SHC Gear 3200 i 6800 - Kolejowe napędy trakcyjne DC

•Mobil SHC Gear 3200 i 6800 - Niektóre przekładnie otwarte, takie jak przekładnie z wałkami zębatymi lub specjalnie zaprojektowane systemy obiegowe

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

1500

3200

6800

Klasa lepkości

ISO 1500

ISO 3200

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

Gęstość w 15,6ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,88

0,89

0.9

Test FZG Scuffing, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod)

13+

13+

13+

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

230

230

230

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

Test 4-kulowy, Wskaźnik zużycia, kg, ASTM D2783

48

48

48

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2783

250

250

250

Lepkość kinematyczna w 100°C, mm2/s, ASTM D445

113

183

365

Lepkość kinematyczna w 40°C, mm2/s, ASTM D445

1500

3200

8200

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950

-18

-9

-6

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

165

165

180

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: