Mobil SHC Gear 680

Oleje serii Mobil SHC™ Gear to asortyment bardzo wysokiej jakości syntetycznych przemysłowych olejów przekładniowych zaprojektowane aby zapewnić wyjątkowo wysokie osiągi oraz doskonałą ochronę przekładni i łożysk, wydłużoną żywotność oleju nawet w ciężkich warunkach oraz pomagać zapewnić bezproblemową pracę sprzętu i zwiększoną produktywność dla klienta. Formulacja tych naukowo opracowanych syntetycznych środków smarnych składa się z syntetycznych olejów bazowych o wyjątkowej odporności na utlenianie i wysokie temperatury oraz doskonałej płynności w niskich temperaturach. Wysoki wskaźnik lepkości tych olejów zapewnia mniejszą zmianę lepkości wraz ze zmianami temperatury, umożliwiając szerszy zakres temperatur roboczych i usprawniony rozruch w niskiej temperaturze. Oleje serii Mobil SHC Gear zawierają oryginalny zaawansowany system dodatków uszlachetniających zaprojektowany z myślą o zapewnieniu doskonałej ochrony przed normalnym zużyciem, np. przed zacieraniem jak również wysokiej odporności na mikrowżery. Ponadto, w porównaniu do konwencjonalnych formulacji chemicznych olejów przekładniowych, umożliwia lepsze smarowanie łożysk tocznych w skrzyni przekładniowej. Oleje serii Mobil SHC Gear oferują doskonałą ochronę przed rdzą i korozją w porównaniu z konwencjonalnymi olejami mineralnymi, nawet w przypadku zanieczyszczenia wodą morską. Nie zatykają one filtrów dokładnego oczyszczania, nawet gdy są mokre i są kompatybilne ze stopami żelaza i innych metali, nawet w podwyższonych temperaturach. Seria Mobil SHC Gear wykazuje też doskonałą kompatybilność z elastomerami w testach statycznych. Oleje te posiadają doskonałe właściwości przeciwzatarciowe, które zapewniają ochronę nawet w warunkach obciążeń udarowych. Syntetyczne oleje bazowe zastosowane w produktach serii Mobil SHC Gear cechuje naturalnie niski poziom trakcji, czego efektem jest małe tarcie w strefie obciążenia geometrycznie nieprzystających powierzchni smarowanych, takich jak zęby przekładni i powierzchnie styku łożysk tocznych. Zmniejszone tarcie w warstwie oleju umożliwia niższe temperatury pracy oraz może przyczynić się do poprawy efektywności przekładni.

Oleje Mobil SHC Gear są zalecane do zamkniętych przekładni przemysłowych o zębach stalowych o różnej geometrii styku - przekładni z kołami zębatymi prostymi, śrubowymi i stożkowymi. Szczególnie zalecane jest ich stosowanie w mechanizmach podatnych na mikrowżery: w wysoko obciążonych skrzyniach biegów z hartowanymi powierzchniowo zębami przekładni. Można je także stosować w przekładniach pracujących w skrajnie niskich lub wysokich temperaturach oraz w aplikacjach, w których jest wysokie zagrożenie korozją w układzie.

Energy Efficiency logo
 
 

Właściwości i korzyści

Seria olejów Mobil SHC Gear wchodzi w skład grupy syntetycznych produktów Mobil SHC, które są uznane i doceniane na całym świecie ze względu na swój innowacyjny charakter i doskonałe osiągi. Te syntetyczne produkty opracowane po raz pierwszy przez naszych naukowców są przejawem nieustannego zaangażowania naszej firmy w stosowanie zaawansowanych technologii i wprowadzania na rynek produktów smarnych o najwyższej jakości. Głównym czynnikiem w opracowywaniu serii Mobil SHC Gear była ścisła współpraca z kluczowymi producentami maszyn i urządzeń (OEM), której celem było zapewnienie optymalnego działania naszego asortymentu produktów przeznaczonych dla nieustannie rozwijającej się technologii przekładni przemysłowych. Jedną z zalet tych olejów, jakie potwierdziły się w toku pracy z producentami OEM, jest odporność na zużycie mikrowżerowe, które może wystąpić w niektórych wysoko obciążonych przekładniach z zębami o powierzchni utwardzonej. Oleje Mobil SHC Gear charakteryzują się wyjątkową żywotnością i zapewniają kontrolę osadów oraz odporność na degradację termiczną/oksydacyjną i chemiczną.

W celu rozwiązania problemu mikrowżerów, nasi specjaliści zajmujący się formulacjami zaprojektowali opatentowane połączenie dodatków uszlachetniających odpornych na tradycyjne mechanizmy zużywania się przekładni, które także chronią przed mikrowżerami. Produkty Mobil SHC Gear zapewniają wyjątkową żywotność oleju i kontrolę tworzenia osadów oraz odporność na degradację termiczną/oksydacyjną i chemiczną, a także gwarantują zrównoważenie właściwości oleju przekładniowego w eksploatacji. Ta specjalna, skierowana do opatentowania, kombinacja syntetycznych olejów bazowych zapewnia także wyjątkowo wysoką płynność w niskich temperaturach, nieosiągalną w przypadku konwencjonalnych mineralnych olejów do smarowania przekładni, co jest ważnym atutem przy aplikacji w trudnodostępnych przekładniach pracujących w niskiej temperaturze otoczenia. Oleje serii Mobil SHC Gear oferują następujące korzyści:

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed mikrowżerami oraz wysoka odporność na powszechnie spotykane zużycie przez zacieranie

Przyczynia się do przedłużonej żywotności przekładni i łożysk w zamkniętych przekładniach zębatych działających w warunkach ekstremalnego obciążenia, prędkości i temperatury.

Pomaga zredukować częstotliwość występowania nieprzewidzianych przestojów. Mniejsze wymogi w zakresie konserwacji – szczególnie istotne dla trudnodostępnych przekładni.

Doskonale przeciwdziała tworzeniu się osadów w wysokich temperaturach

Pomaga przedłużyć okres wymiany oleju i zredukować jednostkowe zużycie oleju, co może obniżyć koszty eksploatacji.

Niska trakcja

Przyczynia się do mniejszego zużycia energii i umożliwia niższe temperatury robocze

Wysoki wskaźnik lepkości gwarantuje mniejsze zmiany lepkości z temperaturą

Zdolność do pracy zarówno w wysokich, jak i niskich temperaturach: szczególnie ważne w trudnodostępnych przekładniach, bez możliwości podgrzewania lub chłodzenia oleju

Bardzo dobra odporność na rdzę i korozję oraz na emulgowanie

Pomaga osiągnąć równomierne, bezproblemowe działanie w wysokich temperaturach lub w warunkach dostępu wody.

Doskonała kompatybilność z różnymi rodzajami metal miękkich

Doskonała odporność na ścinanie

Przyczynia się do przedłużenia trwałości przekładni i łożysk

Odporność na zatykanie filtrów, nawet w obecności wody

Mniej zmian filtrów, co może przyczynić się do zmniejszenia kosztów eksploatacji

Doskonała kompatybilność z uszczelnieniami

Mniej zanieczyszczeń i mniejsze ryzyko wycieków oleju

Doskonała kompatybilność z powszechnie stosowanymi materiałami konstrukcyjnymi przekładni oraz z przekładniowymi olejami mineralnymi

Łatwe przejście z kilku produktów mineralnych

Zastosowania

Uwagi dotyczące zastosowań: Mimo, że oleje serii Mobil SHC Gear są kompatybilne z produktami na bazie olejów mineralnych, mieszanie obu rodzajów produktów może spowodować ograniczenie właściwości syntetycznych olejów. Dlatego zaleca się, aby przed zmianą środka smarnego na produkt z serii Mobil SHC Gear, układ został dokładnie oczyszczony i wypłukany w celu osiągnięcia maksymalnych korzyści eksploatacyjnych.

Seria olejów Mobil SHC Gear to syntetyczne przemysłowe oleje przekładniowe o wyjątkowym działaniu, opracowane w celu zapewnienia optymalnej ochrony maszyn i urządzeń oraz większej żywotności oleju nawet w warunkach ekstremalnych. Ich skład został specjalnie dobrany z myślą o ochronie przed mikrowżerami w nowoczesnych przekładniach z utwardzanymi powierzchniami zębów oraz o eksploatacji zarówno w niskich, jak i wysokich temperaturach. Typowe zastosowania to między innymi:

    •  Nowoczesne wysoko obciążone przekładnie stosowane w przemyśle papierniczym, stalowym, naftowym, tekstylnym, drzewnym i betonowym, wszędzie gdzie wymagana jest ochrona przekładni i optymalna żywotność oleju.

    •  Przekładnie wytłaczarek tworzyw sztucznych

Produkty Serii Mobil SHC Gear Series ISO VG 150, 220, 320, 460 oraz 680 są dopuszczone zgodnie ze specyfikacją oleju przekładniowego D50E35 firmy General Electric (GE) do stosowania w silnikowych przekładniach kół pojazdów terenowych.

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

150

220

320

460

680

1000

Flender

X

X

X

X

X

 

GE OHV D50E35A/B/C/D/E

X

X

X

X

X

 

SEW Eurodrive

X

X

X

X

X

X

ZF TE-ML 04H

X

 

 

 

 

 

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

150

220

320

460

680

1000

AGMA 9005-F16

X

X

X

X

X

 

DIN 51517-3:2018-09

X

X

X

X

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2024)

X

X

X

X

X

X

ISO L-CTPR (ISO 12925-1:2024)

X

X

 

 

 

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

150

220

320

460

680

1000

Klasa lepkości

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 320

ISO VG 460

ISO VG 680

ISO VG 1000

Lepkość Brookfielda w -17.8°C, mPa.s, ASTM D2983

 

 

 

 

41000

96000

Lepkość Brookfielda w -29°C, mPa.s, ASTM D2983

18200

35000

57000

107000

156000

500000

Korozja na miedzi, 24 godz, 121ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Deemulgacja, zaw. wolnej wody, oleje EP, ml, ASTM D2711

88

87

85

84

87

82

Gęstość w 15.6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,86

0,86

0,86

0,86

0,86

0,87

Deemulgowalność, Czas do 37ml wody, 82ºC, [min], ASTM D1401

10

10

10

15

25

40

Test FZG Mikropitting, Obciążenie zacierające, Stopień, FVA 54

10

10

10

10

10

10

Test FZG Mikropitting, Klasa GFT, [Stopień], FVA 54

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Wysoka

Test FZG Scuffing, Obciążenie zacierające, A/16.6/90, ISO 14635-1 (mod)

 

>14

>14

>14

>14

>14

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

>14

 

 

 

 

 

Test FZG Scuffing, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod)

 

14

14

14

14

14

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

233

233

233

234

234

234

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Test 4-kulowy, Wskaźnik zużycia, kg, ASTM D2783

51

51

51

51

51

51

Test 4-kulowy, Obciążenie zespawania, [kg], ASTM D2783

200

200

200

200

200

200

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

22.2

30,4

40.6

54.1

75.5

99.4

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

150

220

320

460

680

1000

Temp. płynięcia, [°C], ASTM D5950

-54

-45

-48

-48

-42

-33

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

SPEŁNIA

Całkowita liczba kwasowa, mgKOH/g, ASTM D664

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

0.9

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

176

180

181

184

192

192

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx