Mobil SHC™ Polyrex 102 EM

Wysokiej jakości smar plastyczny do łożysk silników elektrycznych

Opis produktu

Wysokiej jakości smary serii Mobil SHC™ Polyrex EM są specjalnie przeznaczone do stosowania w łożyskach silników elektrycznych. Zaawansowany chemicznie skład zagęszczacza oraz opracowane przez firmę metody produkcji zapewniają lepsze funkcjonowanie łożysk i przedłużają okres użyteczności silników elektrycznych.

 

Seria Mobil SHC Polyrex 102 EM wykazała w kontrolowanych testach laboratoryjnych (*) zmniejszenie momentu obrotowego łożysk siegające do 40%.

 

Symbol efektywności energetycznej jest znakiem towarowym firmy Exxon Mobil Corporation.

 

(*) Zmniejszenie momentu obrotowego poprzez zastosowanie smaru Mobil SHC Polyrex 102 EM w głębokorowkowym łożysku kulkowym w porównaniu z konwencjonalnym (mineralnym) smarem referencyjnym o podobnej klasie lepkości . Zastosowana technologia pozwala na zmniejszenie momentu obrotowego do 40% w porównaniu do produktu referencyjnego przy badaniu w łożysku w kontrolowanych warunkach. Poprawa wydajności zależy od urządzenia, w którym smar zastosowano, i jego  warunków pracy.

 

Właściwości i zalety

Smary SHC Polyrex 102 EM and Mobil SHC Polyrex 103 EM oferują następujące właściwości i korzyści:

• Wyjątkowo długi okres użyteczności, smarowanie łożysk kulkowych i wałeczkowych w skrajnych temperaturach, szczególnie w urządzeniach trwale uszczelnionych do 180 C.

• Zmniejszenie momentu obrotowego łożysk w porównaniu ze smarami konwencjonalnymi

• Zwiększenie stabilności w porównaniu z konwencjonalnymi smarami polimocznikowymi poddanymi działaniu mechanicznych sił ścinających.

• Doskonała odporność na korozję oraz ochrona przed rdzewieniem i korozją

• Niski poziom hałasu odpowiedni do smarowania łożysk kulkowych w wielu wrażliwych na hałas zastosowaniach

• Poprawa wydajności w niskich temperaturach w porównaniu ze smarami na bazie konwencjonalnej

 

Zastosowania

Smary Mobil SHC Polyrex 102 EM są zalecane przez głównych producentów łożysk i silników elektrycznych do długotrwałego smarowania kulkowych i wałeczkowych łożysk silników elektrycznych.

 

Smar Mobil SHC Polyrex 103 EM jest zalecany do stosowania w pionowo zamontowanych łożyskach lub w bardzo dużych silnikach, których producent OEM może wymagać zastosowania smaru o sztywniejszej konsystencji, a niski poziom hałasu nie jest istotny.

 

Smary Mobil SHC Polyrex EM są kompatybilne z wieloma smarami litowymi ExxonMobil, jak również z konkurencyjnymi mineralnymi produktami na bazie polimocznika  przeznaczonych do zastosowania w silnikach elektrycznych, tak jak jest to określone w ASTM D 6185.  Dokładniejsze informacje dotyczące kompatybilności smarów można uzyskać od przedstawicieli firmy Mobil.

 

Kluczowe zastosowania to:

     • Łożyska silników elektrycznych

     • Łożyska wentylatorów z żeberkami chłodzącymi

     • Łożyska pomp wysokotemperaturowych

     • Fabrycznie napełnione, zamknięte łożyska kulkowe

     • Łożyska kulkowe lub wałeczkowe pracujące w skrajnie wysokich temperaturach, gdzie wymagane jest niewielkie wydzielanie oleju

     • Mobil SHC Polyrex EM dla łożysk kulkowych lub wałeczkowych pracujących w środowisku wrażliwym na hałas

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

MOBIL SHC POLYREX 102 EM

MOBIL SHC POLYREX 103 EM

DIN 51825:2004-06 KHC2R-30

X

DIN 51825:2004-06 KHC3R-20

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

MOBIL SHC POLYREX 102 EM

MOBIL SHC POLYREX 103 EM

Klasa lepkości

NLGI 2

NLGI 3

Rodzaj zagęszczacza

Polimocznik

Polimocznik

Korozja na miedzi, Stopień, ASTM D 4048

1A

1A

Temperatura kroplenia, °C, ASTM D2265

253

269

Test 4-kulowy, Średnica skazy zużycia, mm, ASTM D2266

0,49

0,60

Wygląd / kolor smaru

Zielony

Zielony

Moment obrotowy w niskiej temperaturze, W trakcie testu, -40°C, g-cm, ASTM D1478

540

1590

Moment obrotowy w niskiej temperaturze, Początek testu, -40°C, [g-cm], ASTM D1478

4780

6780

Wydzielanie oleju, 168 godz. w 40 C, % wagi, IP 121

0,0

Wydzielanie oleju, 168 godz. w 80 C, % wagi, IP 121 (mod)

0,1

Lepkość kin. w 100°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

10,9

10,9

Lepkość kin. w 40°C, Dot. oleju bazowego, [mm2/s], ASTM D445

85

85

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx