Mobil Super 2T

Wysokiej jakości olej do silników dwusuwowych

Mobil Super 2T to wysokiej jakości olej do silników dwusuwowych stosowanych w motocyklach, skuterach śnieżnych i piłach łańcuchowych napędzanych „chudą" mieszanką olej/ paliwo. Mobil Super 2T jest wstępnie rozcieńczany, aby zapewnić szybkie mieszanie po dodaniu do paliwa.

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 2T łączy wysokiej jakości oleje mineralne z silnym układem dodatków uszlachetniających, aby zapewnić dobre ogólne czyszczenie i wydajność. Najważniejsze cechy i zalety:

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Dobra ochrona przed zużyciem

Przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika.

Stabilna odporność na wysokie temperatury i utlenianie oraz na tworzenie się osadów

Poprawa czystości silnika skutkuje wydłużeniem trwałości eksploatacyjnej świec zapłonowych i zaworów, zmniejszeniem przywierania i zwiększeniem szczelności tłoków także ochronę przed problemami z zapłonem przedwczesnym.

Dobre właściwości antykorozyjne

Przyczynia się do wydłużenia trwałości eksploatacyjnej silnika.

Zmniejsza zapłon przedwczesny.

Zwiększona oszczędność paliwa i dłuższa trwałość eksploatacyjna tłoków

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

API TC

JASO FB

ISO-L-EGB

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,05

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,878

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

132

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

8.7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

63

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-12

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

110

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: