Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30

W pełni syntetyczny olej silnikowy

Olej Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 jest w pełni syntetycznym olejem silnikowym opracowanym, żeby spełnić wymagania specyfikacji firmy Ford "WSS-M2C950-A". Został zaprojektowany, aby zapewnić długą żywotność silnika oraz doskonałą ochronę silników wysokoprężnych. Rekomendowany jest do szerokiej gamy niedawno wyprodukowanych samochodów osobowych i lekkich pojazdów dostawczych firmy Ford.

 

Właściwości i zalety

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 spełnia wymagania techniczne specyfikacji firmy Ford WSS-M2C950-A opartej na testach silników tego producenta. Zastosowanie produktu ma zapewniać następujące korzyści:

 

• wzmocnione właściwości związane z oszczędnością paliwa1

• wydłużony czas pracy filtrów cząstek stałych2

• polepszone właściwości niskotemperaturowe3

 

   1. porównując specyfikację 950-A i olej klasy 0W-30 z olejem klasy 5W-30 spełniającym wymagania specyfikacji 913-D

   2. na podstawie wymagań ACEA C2

   3. porównując wymagania oleju klasy 0W-30 z olejem klasy 5W-30

 

Zastosowania

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 spełnia wymagania firmy Ford dla specyfikacji "WSS-M2C950-A" i jest przeznaczony do stosowania w silnikach wysokoprężnych w szerokiej gamie niedawno wyprodukowanych modeli samochodów osobowych i  lekkich samochodów dostawczych firmy Ford.

Należy sprawdzić instrukcję obsługi pojazdu dotyczącą zalecanych klas lepkości i specyfikacji.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Olej Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 spełnia lub przewyższa następujące wymagania:

ACEA C2

ACEA A5/B5

 

Produkt posiada następujące aprobaty:

STJLR.03.5007

VW VWC 53035

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

FORD WSS-M2C950-A

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Klasa lepkości

SAE 0W-30

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

9,6

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

44,7

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

204

Gęstość w 15,6°C, [g/ml], ASTM D4052

0,842

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-42

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

232

Popiół siarczanowy, [%wag.], ASTM D874

0,77

Liczba zasadowa TBN, [mgKOH/g], ASTM D2896

8

Lepkość strukturalna w MRV w -40ºC, [mPa.s,], ASTM D4684

20613

Lepkość HTHS w 150ºC1x10(6) sek(-1), [mPa.s,], ASTM D4683

2,96

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx