MOBIL VACTRA OIL NO. 2

Środki smarne do prowadnic ślizgowych

Oleje serii Mobil Vactra™ to oleje wysokiej jakości przeznaczone do smarowania prowadnic ślizgowych zaprojektowane specjalnie, aby spełniały wymogi precyzyjnych obrabiarek co do dokładności, separacji od chłodziw obróbkowych na bazie wody i ochrony urządzeń.

 

Receptura olejów Mobil Vactra serii numerowanej składa się ze starannie dobranych olejów bazowych wysokiej jakości i wyważonych zestawem zaawansowanych dodatków, który zapewnia kontrolę właściwości ciernych, kompatybilność z płynami obróbkowymi na bazie wody i ochronę przed korozją części i urządzeń. Ten unikalny pakiet dodatków zapewnia wyjątkowe właściwości cierne w szerokim zakresie par materiałów ślizgowych, w tym stali ze stalą i stali z polimerami, zmniejszając efekt drgań „stick-slip" i karbowania powierzchni. Umożliwia to płynny, równomierny ruch przy projektowanych prędkościach posuwu, co zwiększa wydajność i dokładność maszyny, wydłuża trwałość eksploatacyjną narzędzi i poprawia jakość wykończenie powierzchni. Właściwości olejów Mobil Vactra Oil serii numerowanej zoptymalizowano w celu zapewnienia oddzielenia od wielu chłodziw wodnych przy jednoczesnym zminimalizowaniu korozyjnego oddziaływania chłodziw o wysokim pH na smarowane powierzchnie.

 

Właściwości i zalety

Oleje serii Mobil VactraTM opracowano i specjalnie zaprojektowano, aby zapewnić dodatkowy margines ochrony maszyn poprzez spełnienie rygorystycznych wymagań w zakresie smarowania prowadnic ślizgowych. Oleje te odznaczają się doskonałą smarownością i nośnością, co znacząco przyczynia się do poprawy jakości obrabianych części. Oleje Mobil Vactra serii numerowanej zapewnia oddzielenie od wielu chłodziw obróbkowych na bazie wody i olejów mieszalnych z wodą, co zmniejsza potencjalne negatywne skutki zanieczyszczenia krzyżowego i przyczynia się do przedłużenia trwałości eksploatacyjnej i wydajność zarówno środka smarnego, jak i chłodziwa.

 

Cechy

Zalety i potencjalne korzyści

Kontrolowane współczynniki tarcia

Przyczynia się do eliminacji zjawiska „stick-slip", umożliwia jednolicie dokładną obróbkę.

Skuteczne smarowanie wielu różnych materiałów

Ułatwia konsolidację olejów - stosowanie jednego oleju do wielu kombinacji materiałów ślizgowych

Oddzielanie od chłodziw na bazie wody i olejów mieszalnych z wodą

Przyczynia się do poprawy trwałości eksploatacyjnej i wydajności wielu chłodziw wodnych

Kleistość

Zapobiega usuwaniu środka smarnego z trących powierzchni ślizgowych

Trwałe zabezpieczenie przed rdzą i korozją

Przyczynia się do zmniejszenia degradacji powierzchni ślizgowych w obecności wody i chłodziw wodnych

 

Zastosowania

Produkty serii numerowanej Mobil Vactra zaleca się do smarowania systemów prowadnic w obrabiarkach. Przeznaczone są do smarowania kombinacji żeliwa, stali i niemetalowych materiałów ślizgowych. Oleje serii numerowanej Mobil Vactra można nakładać ręcznie, za pomocą smarownic zasilanych pod ciśnieniem lub w systemie swobodnego obiegu oleju.

     •  Produkty serii numerowanej Mobil Vactra nadają się do zastosowań, które wymagają specyfikacji Fives Cincinnati P53, P47 i P50.

     •  Oleje Mobil Vactra nr 1 i nr 2 zaleca się dla prowadnic poziomych w obrabiarkach małych i średnich. Nadają się także do stosowania w systemach obiegowych w dużych maszynach oraz jako olej hydrauliczny w obrabiarkach pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń.

     •  Oleje Mobil Vactra Oil nr 3 i 4 zwykle zaleca się dla dużych maszyn o wysokich naciskach prowadnic i gdzie wymaga się dużej precyzji. Zaleca się je także dla prowadnic pionowych i pochyłych, gdzie utrudniony może być spust oleju, dla mechanizmów przekładniowych w obrabiarkach pracujących w warunkach umiarkowanych obciążeń.

     •  Oleje serii numerowanej Mobil Vactra można stosować do smarowania śrub kulowych, prowadnic liniowych, wrzecienników, śrub przenoszących.

     •  Oleje serii numerowanej Mobil Vactra zaleca się do zastosowań, w których zanieczyszczenie chłodziwa wodnego konwencjonalnym olejem mineralnym skraca trwałość eksploatacyjną chłodziwa.

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

DIN 51502 CGLP

X

X

X

X

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

Nr 1

Nr 2

Nr 3

Nr 4

Klasa lepkości

ISO 32

ISO 68

150

220

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

13

13

13

13

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

216

228

248

240

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

32

68

156

221

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-30

-18

-6

-3

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx