Seria Mobil Vacuoline™ 100 to bardzo wysokiej jakości oleje do układów obiegowych, przeznaczone przede wszystkim do smarowania łożysk ślizgowych w układach zaprojektowanych do pełnego smarowania płynami, w szczególności narażonych na duże zanieczyszczenie wodą, np. łożysk wałków rezerwowych w walcowniach metali. W szczególności spełniają wymagania dotyczące łożysk walcowniczych, w tym zaawansowaną specyfikację Morgana „nadzwyczajnej odporności na emulgowanie" środków smarnych. Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 składają się z wysokiej jakości olejów bazowych i dodatków zapewniających wyjątkowe właściwości oddzielania wody, dobrą odporność na degradację termiczną i utlenianie oraz ochronę przed rdzą i korozją.

 

Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 są odporne na tworzenie się emulsji i szlamu. Dzięki temu mogą przyczyniać się do czyszczenia układów i filtrów. Również łatwo oddzielają się stałe zanieczyszczenia, co ułatwia czyszczenia poprzez wirowanie, filtrację lub osadzanie. Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 charakteryzuje wysoki wskaźnik lepkości i dobra odporność na emulgowania, którą utrzymują w warunkach silnego zanieczyszczenia wodą i zaleca się je do układów z obiegiem zarówno z pojedynczym, jak i podwójnym, zbiornikiem.

 

Oleje Mobil Vacuoline 100 są wybierane przez operatorów walcowni na całym świecie. Z pewnością zalecają je główni producenci urządzeń, w tym Morgan Construction Company, Worcester, MA, USA.

 

Właściwości i zalety

Gama produktów Mobil Vacuoline jest dobrze znana i wysoko ceniona na całym świecie ze względu na ich wyjątkową jakość i globalne wsparcie techniczne, które stoi za tą marką. Wyjątkowa jakość olejów Mobil Vacuoline 100 sprawiła, że wybierają je użytkownicy w walcowniach na całym świecie. Dzięki wykorzystaniu doświadczeń zdobytych z bliskiej współpracy z głównymi producentami urządzeń walcowniczych, w tym z Morgan Construction w Stanach Zjednoczonych, oleje Vacuoline spełniają potrzeby ich zmieniających się konstrukcji i zastosowań.

 

Dzięki tej współpracy dla olejów serii Mobil Vacuoline 100 opracowano formulację opartą na wysokiej jakości olejach bazowych wraz ze specjalnie dobranymi dodatkami uszlachetniającymi, aby zapewnić ochronę przed rdzą i korozją oraz doskonałą odporność na emulgowanie, co skutkuje niezrównaną ochroną i niezawodną pracą urządzeń oraz długa trwałością eksploatacyjną oleju. Poniżej przedstawiono przegląd cech, zalet i potencjalnych korzyści ze stosowania tego produktu:

 

Własności

Zalety i potencjalne korzyści

Znakomita odporność na emulgowanie

Łatwe oddzielanie od wody i zanieczyszczeń przez cały okres eksploatacji oleju zapewnia bezproblemową eksploatację i zmniejszenie przestojów

Dobra odporność na degradację skutkiem utleniania

Wydłużona trwałość eksploatacyjna oleju i niższe koszty jego wymiany

Większa czystość układów i filtrów oraz niższe koszty konserwacji

Doskonała ochrona przed rdzewieniem i korozją

Zwiększona ochrona i trwałość eksploatacyjna urządzeń

 

Zastosowania

Oleje Serii Mobil Vacuoline 100 zaleca się i używa prawie wyłącznie do zastosowań walcowniczych. Oleje te nadają się do:

     •  Łożysk rezerwowych wałków walcowni, w szczególności układów łożysk, w których stosuje się zbiornik pojedynczy lub podwójny

     •  Inne systemy łożysk w pełni smarowanych płynem i podobne zastosowania w innych branżach, szczególnie tam, gdzie łożyska są narażone na silne zanieczyszczenie wodą

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

128

133

137

146

148

DIN 51517-2:2018-09

X

X

X

X

 

SMS Siemag Morgoil-Lubricant Spec Adv Lubricant SN 180 Part 4: 2016-04

X

X

X

X

X

SMS Siemag Morgoil-Lubricant Spec Std Lubricant SN 180 Part 3: 2016-04

X

X

X

X

X

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

128

133

137

146

148

Klasa lepkości

150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

ISO 680

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

Deemulgacja, emulsja, 52 C, oleje bez dodatków EP, ml, ASTM D2711 (mod)

 

 

 

 

40

Deemulgacja, zaw. wolnej wody, oleje bez dodatków EP, ml, ASTM D2711 (mod)

40

36

39

41

 

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D4052

0,89

0,89

0.9

0.9

0,91

Deemulgowalność, Czas do 40/37/3, 82ºC, [min], ASTM D1401

15

20

25

30

35

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

280

288

286

296

318

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

14,8

18,8

23,9

30,1

36,7

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

150

220

320

460

680

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-9

-6

-9

-6

-6

Ochrona przed rdzą,Proc. A, ASTM D665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

96

95

95

95

91

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx