Mobil Vacuoline 500 to uniwersalne oleje przygotowane na potrzeby smarowania różnych urządzeń przemysłowych.  Grupa produktów Mobil Vacuoline 500 to wysokiej jakości oleje obiegowe zaprojektowane specjalnie do spełnienia wymogów walcarek typu No-Twist, jednakże ich uniwersalne właściwości sprawiają, że doskonale nadają się też do smarowania przekładni i łożysk w systemach obiegowych. Oleje z serii Mobil Vacuoline 500 powstały w celu spełnienia krytycznych wymogów wysokoobrotowych walcarek No-Twist® produkowanych przez Morgan Construction, jak również wymagań dla olejów cyrkulacyjnych w walcarkach Danielli.

 

Formułowane z wysokiej jakości olejów bazowych i zastrzeżonego pakietu dodatków uszlachetniających w celu zapewnienia doskonałej zwilżalności i retencji olejowej oraz odpowiedniego filmu smarnego, który zapewnia ochronę przed rdzą i korozją.    Produkty Mobil Vacuoline 500 zapewniają doskonałą ochronę przed utlenianiem i degradacją termiczną, wysoki poziom ochrony przed zużyciem. Zapewniają też doskonałą deemulgowalność, która pozwala na szybką separację wody z układu.  Produkty z serii Mobil Vacuoline 500 są dostępne w 6 klasach lepkości.

 

Właściwości i zalety

Seria Mobil Vacuoline 500 to rodzina produktów znanych i cenionych na całym świecie dzięki ich doskonałym właściwościom, potencjałowi wiedzy i doświadczenia działu badawczo-rozwojowego i wsparciu działu technicznego, które stoją za sukcesem marki. Wszechstronna wydajność Mobil Vacuoline 500 powoduje, że są one wybierane przez użytkowników na całym świecie od wielu lat.

 

Mobil Vacuoline 500 przeznaczone są do smarowania układów obiegowych walcarek No-Twist, przekładni w przemyśle i w aplikacjach morskich, układów hydraulicznych i różnego rodzaju sprzętu dodatkowego.

 

Własności

Zalety i potencjalne korzyści

Doskonała ochrona przed rdzą i korozją dzięki zrównoważonej formulacji oleju

Mniej nieplanowanych przestojów i mniejsze koszty eksploatacyjne

Doskonała charakterystyka przeciwzużyciowa

Doskonała ochrona łożysk i przekładni w krytycznych aplikacjach

Doskonałe właściwości wydzielania wody

Błyskawiczna separacja wody, która pozwala na płynną pracę układu i redukcję przestojów oraz zwiększenie ochrony przez zużyciem

Wysoka odporność na utlenianie i degradację termiczną

Długi czas życia oleju, zmniejszenie kosztów nieplanowych przerw w produkcji

Wiele możliwości aplikacji

Oszczędności w magazynowaniu

 

Zastosowania

Oleje te przeznaczone są głównie do smarowania łożysk ślizgowych, łożysk tocznych, przekładni o zębach prostych i skośnych. Mogą być stosowane jako uniwersalne oleje maszynowe, w aplikacjach, w których nie występują obciążenia udarowe i w których olej nie musi posiadać właściwości EP. Oleje serii Mobil Vacuoline 500 charakteryzują się dobrą deemulgowalnością i oddzielaniem wody, nawet w warunkach dużego zanieczyszczenia.  Oleje serii Mobil Vacuoline 500 używane są w smarowaniu rozbryzgowym, zanurzeniowym, oraz w pozostałych metodach, gdzie stosuje się pompy, zawory i urządzenia dodatkowe. Są one zalecane do stosowania w układach hydraulicznych, które wymagają zastosowania oleju o wyższej klasie lepkości. Są szczególnie odporne na długotrwałe działanie wysokich temperatur i dobrze sprawdzają się w układach cyrkulacyjnych o krótkim czasie przebywania w oleju.

 

Typowe zastosowania to między innymi:

     •  Walcarki typu No Twist

     •  Układy z przekładniami o zębach czołowych, skośnych, stożkowych i strzałkowych pracujących w warunkach średniego obciążenia

     •  Układy obiegowe

     •  Mobil Vacuoline 525, 528, 533 mogą być stosowane w układach hydraulicznych z pompami zębatymi, łopatkowymi, promieniowymi i osiowo-tłokowymi, gdzie w zaleceniach jest wysokiej lepkości olej hydrauliczny z dodatkami przeciwzużyciowymi.

     •  Niektóre sprężarki i pompy próżniowe tłoczące powietrze i gazy obojętne, w których temperatura tłoczenia nie przekracza 150ºC, nie przeznaczone w sprężarkach służących do oddychania

 

Specyfikacje i dopuszczenia

Produkt posiada następujące aprobaty:

525

DANIELI Type 21-0.597654.F BGV No Twist Stand Block-TMB/TFS Rev 15

X

 

Produkt spełnia lub przewyższa wymagania następujących specyfikacji:

525

Wymagania dla oleju MORGOIL "Walcarki No twist "

X

 

Własności fizykochemiczne i specyfikacje

Własności fizykochemiczne

525

528

533

537

546

548

Klasa lepkości

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

ISO 680

Korozja na miedzi, 3h, 100ºC, stopień, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

1A

Deemulgacja, zaw. wolnej wody, oleje bez dodatków EP, [ml], ASTM D2711

39

38

36

39

35

36

Gęstość w 15ºC, [kg/l], ASTM D1298

0,88

0,89

0,89

0,89

0.9

0,92

Deemulgowalnośćemulgowalność, Czas do 37ml wody, 54ºC, [min], ASTM D1401

15

 

 

 

 

 

Deemulgowalność, Czas do 37ml wody, 82ºC, [min], ASTM D1401

 

15

15

15

15

15

Deemulgowalność, Czas do 40/37/3, 82ºC, [min], ASTM D1401

 

10

15

20

25

 

Test FZG, Obciążenie zacierające, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

12

12

12

12

Temperatura zapłonu w tyglu otwartym, Cleveland Open Cup, [°C], ASTM D92

264

272

284

288

286

286

Odporność na pienienie, I sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, I sekw. tendencja, ml, ASTM D892

10

5

5

10

5

0

Odporność na pienienie, II sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, II sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. stabilność, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Odporność na pienienie, III sekw. tendencja, [ml], ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Lepkość kinematyczna w 100°C, [mm2/s], ASTM D445

10,7

14,4

18,8

24,4

29,4

36,9

Lepkość kinematyczna w 40°C, [mm2/s], ASTM D445

89

146

215

309

453

677

Temperatura płynięcia, [°C], ASTM D97

-24

-21

-15

-12

-12

-9

Ochrona przed rdzą,Proc A, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Ochrona przed rdzą,Procedura B, ASTM D 665

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Spełnia

Wskaźnik lepkości, ASTM D2270

99

96

96

96

95

89

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxWszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: