Mobil Vacuum Pump Oil 100

Olej do pomp

Mobil Vacuum Pump Oil 100

Mobil Vacuum Pump Oil 100 to nowoczesny środek smarny, opracowany na bazie wysokiej jakości oleju białego o niskiej lotności, przeznaczony do smarowania pomp próżniowych.

Mobil Vacuum Pump Oil 100 charakteryzuje się chemiczną stabilnością, która zapobiega utlenianiu, a tym samym tworzeniu się osadów. Jest to podstawowa zaleta w przypadku, gdy wymagana jest ciągła praca urządzenia. Pozwala to na zachowanie pierwotnych właściwości produktu, takich jak lepkość i odporność na emulgowanie, jak również wydłuża okres użytkowania oleju 

W systemach próżniowych powszechnie spotykanym rodzajem zanieczyszczenia jest para wodna, która powstaje w pompach, oddzielaczach oleju i zbiornikach. Mobil Vacuum Pump Oil 100 posiada dobrą odporność na emulgowanie, w związku z czym łatwo można oddzielić go od wody. Cecha ta ułatwia usuwanie wody oraz zapobiega jej osadzaniu się na metalowych powierzchniach i tym samym powstawaniu rdzy i korozji.

Cechy i zalety

Olej Mobil Vacuum Pump Oil 100 posiada następujące zalety:

  • Niska lotność
  • Dobre własności związane z uwalnianiem powietrza, co zapewnia wydajną pracę pompy
  • Wysoka odporność na emulgowanie, co zapewnia możliwość szybkiego oddzielenia od wody i odporność na powstawanie emulsji
  • Dobre zabezpieczenie przed zużyciem podczas rozruchu i warunkach granicznych
  • Długi okres użytkowania ze względu na wysoki stopień stabilności chemicznej i termicznej oraz zapobieganie powstawaniu osadów

Zastosowanie

Olej Mobil Vacuum Pump Oil 100 zalecany jest do smarowania pomp próżniowych. Można go również stosować w przypadku absolutnych ciśnień poniżej 50 mikronów rtęci oraz w najwyższych próżniach osiąganych w przemysłowych pompach próżniowych. 

Produkt ten można również stosować do smarowania łożysk pomp i dławicach uszczelniających.


Typowe właściwości

Metoda testowaniaTestJednostkiMobil Vacuum Pump Oil 100
Gęstość DIN 12185 kg/l 874
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C DIN 3104100
Temperatura zapłonu (PM) DIN 2719 [°C] 270
Temp. płynięcia [°C] -9

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki (MSDS). Karty Charakterystyki można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.