Oleje Mobil Zerice S to najwyższej jakości syntetyczne oleje do sprężarek chłodniczych oparte na bazie alkilobenzenowej, która dzięki swoim właściwościom, doskonale miesza się z wodorofluorowęglowodorami HFC (R22). Pozwala to na stosowanie tych związków w bardzo niskich temperaturach, aż do -60°C. W niektórych przypadkach mogą one również być stosowane w sprężarkach wykorzystujących amoniak jako czynnik chłodniczy.

Właściwości, zalety i potencjalne korzyści

W porównaniu ze olejami mineralnymi i innymi olejami syntetycznymi, oleje Mobil Zerice S oferuje lepszą rozpuszczalność w czynnikach chłodniczych zawierających halowęglowodory. Przyczynia się to do uniknięcia powszechnego problemu związanego z separacją oleju i jego krzepnięciem na powierzchniach zaworów i systemu wymiany ciepła w chłodniach.

Ponadto oleje Mobil Zerice S mają bardzo niską temperaturę płynięcia i flokulacji, co pomaga zapobiec szkodliwemu wydzielaniu się parafin, które może zablokować zawory rozprężne i powierzchnie wymiany ciepła.

Syntetyczny charakter olejów Mobil Zerice S zapewnia doskonałą stabilność chemiczną, cozapobiega reakcji z czynnikami chłodniczymi oraz stabilność w wysokich temperaturach, co przeciwdziała rozkładowi oleju.

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Mieszalność z czynnikami chłodniczymi typu chlorowcopochodne węglowodorów Zwiększona wydajność układu
Niskie temperatury płynięcia i flokulacji Zapobiega wytrącaniu się parafin i umożliwia wyższą wydajność systemu
Stabilność chemiczna Długa żywotność oleju

Zastosowania

Oleje Mobil Zerice S są zalecane do wszystkich typów sprężarek chłodniczych: śrubowych i tłokowych. Produkty te nadają się do pracy w połączeniu z czynnikami chłodniczymi typu HCFC  i nadają się także do użytku w  niektórych sprężarkach wykorzystujących amoniak.  Nie powinny być stosowane z czynnikami chłodniczymi na bazie dwutlenku siarki lub R134A. Odpowiednią klasę lepkości oleju należy wybrać zgodnie z zaleceniami producenta sprężarki.

 Typowa charakterystyka fizykochemiczna

Mobil Zerice S 32 46 68 100
Lepkość kin., ASTM D 445        
cSt w temp. 40ºC 32 46 68 100
cSt w temp. 100ºC 4,2 5,4 6,5 8,0
Temp. płynięcia, [°C], ASTM D 97 -33 -30 -27 -27
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92 154 154 174 186
Temperatura flokulacji, R12, ºC -60 -60 -60 -60
Liczba kwasowa, mg/KOH, maks., ASTM D 974 0,05 0,05 0,05 0,05
Korozja miedzi 3 h, w temp. 100 ºC, ASTM D 130 1 1 1 1
Zawartość wody, ppm, ASTM D 1533 ‹30 ‹30 ‹50 ‹30

 Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx