Mobilarma 500 series jest wysokiej jakości produktem przeznaczonym głównie do smarowania przy docieraniu i składowaniu maszyn, którego użycie zapobiega rdzewieniu wewnętrznych powierzchni maszyn. Jest on szczególnie skuteczny jako środek zabezpieczający przed korozją w silnikach Diesla i benzynowych. Olej ten usuwa wodę z powierzchni metalowych i tworzy mocne filmy wodoodporne na powierzchniach metalowych, zapobiegające rdzewieniu i korozji. Mobilarma 500 series wchłania wodę w układach, w efekcie czego powstaje emulsja wodno-olejowa, dzięki której powierzchnie maszyn mające kontakt z wodą nadal są w odpowiednim stopniu smarowane. Jego wysoki poziom stabilności chemicznej oraz właściwości przeciwzużyciowe i myjące sprawiają, że jest to wysokiej jakości olej smarny o krótkoterminowym działaniu.

W większości przypadków, pozostałości filmów olejowych zapobiegających rdzewieniu nie muszą być spłukiwane przed ponownym napełnieniem układu olejem smarnym lub olejem hydraulicznym i wprowadzeniem do normalnego użytkowania. Jednak przepłukanie olejem smarnym w celu usunięcia produktu Mobilarma lub jego pozostałości, zalecane jest w przypadku, gdy:

1.  Mobilarma 500 series nie zapewnia wymaganych właściwości smarnych niezbędnych dla działania sprzętu przy obciążeniach i temperaturach znamionowych.
2.  Wyprowadzanie oleju ze sprzętu jest trudne, a większe pozostałości produktu Mobilarma 500 series nie dają się łatwo usunąć.
3.  Zanieczyszczenie oleju używanego w systemie olejem Mobilarma 500 series może obniżyć skuteczność właściwości smarnych (dla przykładu, Mobilrama 524 może podwyższyć temperatury mętnienia freonu w sprężarkach lub emulsje wodno-olejowe mogą obniżać właściwości w wysokociśnieniowych układach hydraulicznych).
4.  Obecność środków zapobiegających rdzewieniu zmniejsza zdolność nowego oleju do rozdzielania wody w turbinach i podobnych urządzeniach. 

Własności i zalety

Mobilarma 500 series to znakomity środek smarny, który posiada również działanie przeciwrdzewne. Pozwala to na bezpieczne wycofanie z eksploatacji sprzętu, który nie będzie używany w najbliższym czasie, ale może być używany tymczasowo, przy niskich lub umiarkowanych obciążeniach i przez krótkie okresy czasu. Produkt ten zapewnia doskonałą skuteczność przeciwrdzewną i zmniejsza ryzyko potencjalnych uszkodzeń, jakie mogą występować w nieużywanym sprzęcie. Pozwala to na ograniczenie czyszczania i ewentualnych procesów przepłukiwania przed rozpoczęciem ponownej eksploatacji sprzętu

Własności Zalety i potencjalne korzyści
Znakomite zabezpieczenie przed rdzą i korozją Wysoki poziom ochrony przeciwrdzewnej podczas okresowego wycofywania sprzętu z eksploatacji
Krótszy czas czyszczenia przed ponownym oddaniem sprzętu do eksploatacji
Olej usuwa wodę z powierzchni metalowych i tworzy mocne filmy ochronne
Skuteczna ochrona przeciwzużyciowa Chroni sprzęt przed zużyciem
Olejdwuzadaniowy/ Ochrona przeciwrdzewna Mniejsze koszty i krótszy czas docierania, testowania i adaptacji
Eliminuje zbędne płukanie i usuwanie płynów

Zastosowania

  • Olej przydatny przy docieraniu i tymczasowym wycofywaniu z eksploatacji silników i sprzętu przemysłowego
  •  Turbiny wycofywane z eksploatacji na dłuższe okresy
  •  Systemy hydrauliczne, w których obecna jest woda i tworzenie się emulsji nie wpływa na ich działanie
  • Olej do kalibracji testowej

Typowa charakterystyka fizykochemiczna 

Mobilarma 500 Series 522 524
Viscosity, ASTM D 445
cSt @ 40º C 28.8 88.4
cSt @ 100º C 5 10.5
Viscosity Index, ASTM D 2270 95 95
Pour Point, ºC, ASTM D 97, max -24 -18
Flash Point, ºC, ASTM D 92, min 182 218
Density @ 15.6º C, Calculated, lbs/gal 7.3 7.36

 

Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karta Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do innych celów niż jest przeznaczony. Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.