Mobilarma 798

Środek antykorozyjny i smarny do lin stalowych

Mobilarma 798

Mobilarma 798 to wysokiej jakości środek antykorozyjny na bazie oleju przeznaczony do smarowania stalowych lin i do zapobiegania ich rdzewieniu w warunkach eksploatacji i magazynowania.Jest on używany w przemyśle, górnictwie i transporcie morskim.Mobilarma 798 posiada doskonałą zdolność do tworzenia warstwy ochronnej i ma przy tym konsystencję smaru. Cechujący się wysoką przyczepnością  środek ten chroni stalowe liny przed korodującym działaniem słonej wody i nasyconego wilgocią powietrza. Mobilarma 798 nie traci skuteczności w ekstremalnych warunkach temperaturowych, jakie często występują przy eksploatacji na statkach i zabezpiecza przed działaniem słabych kwasów. Środek daje się rozsmarowywać w temp. -35ºC i nie ścieka do temp 60ºC. Jest odporny na ścieranie w czasie eksploatacji i przylega do powierzchni, nie dając efektów kleistości, bądź nierównomiernego pokrycia.Po nałożeniu,warstwa Mobilarmy 798 staje się przezroczysta, co pozwala na wzrokowe monitorowanie aplikacji.Warstwa smaru zachowuje jednolitość i nie odpryskuje.


Właściwości i zalety

Mobilarma 798 dobrze przenika pomiędzy pasmami splecionych lin stalowych, zapewniając doskonałe smarowanie przy zginaniu. Właściwość ta ogranicza zużycie i przedłuża trwałość produktu.Jest on kompatybilny z innymi materiałami służącymi do impregnacji lin stalowych, które mogły być użyte przy produkcji lin.Doskonałe właściwości w zakresie ochrony przez rdzą i korozją w znaczący sposób redukują efekty działania wody słodkiej, morskiej i słabych kwasów, przyczyniając się tym samym do polepszenia funkcjonalności i zmniejszenia kosztów utrzymania.Środek jest łatwy do nakładania i oszczędny w eksploatacji.

WłaściwościZalety i potencjalne korzyści
Doskonałe własności adhezyjneJest odporny na ścieranie
Tworzy przezroczystą powłokę, ułatwiając inspekcję lin
Znakomite zabezpieczenie przed rdzą i korozjąZapewnia ochronę przed rdzą w warunkach kontaktu z wodą słodką i morską w szerokim zakresie temperatur
Chroni liny przed korozją w następstwie kontaktu ze słabymi kwasami
Bardzo dobre właściwości smarneZmniejsza zużycie
Poprawia ochronę produktu
Łatwe nakładanieMoże być nakładany pędzlem lub aplikatorem prosto z opakowania
Po podgrzaniu może być rozprowadzony jako spray, przez zanurzenie lub kąpiel


Zastosowania 

Środek antykorozyjny Mobilarma 798 może być rozprowadzony bezpośrednio z opakowania pędzlem bądź aplikatorem, naniesiony w postaci sprayu, przez zanurzenie lub poprzez kąpiel, jeśli produkt zostanie wcześniej podgrzany do temp. 65ºC do 80°C w pomieszczeniu z dobrą wentylacją. Dla uzyskania najlepszego rezultatu, należy nałożyć tylko cienką warstwę produktu.Nowe liny bądź też liny regularnie konserwowane przy pomocy środka Mobilarma 798 nie wymagają dodatkowego  przygotowania przed użyciem. Dla uzyskania najlepszego rezultatu brudne stalowe liny powinny zostać oczyszczone metalowym skrobakiem, dokładnie przemyte rozpuszczalnikiem i wysuszone przed zastosowaniem środka Mobilarma 798.

Środek antykorozyjny Mobilarma 798.jest zalecany do użycia w następujących zastosowaniach:

  • Smarowanie i konserwacja stalowych pasm i ruchomych lin w przemyśle, górnictwie i na statkach.
  • Impregnacja stalowych lin w czasie produkcji


Typowa charakterystyka fizykochemiczna


Mobilarma 798
Lepkość, cSt w temp. 100°C, ASTM D 44523.1
Temp kroplenia, ºC (min), ASTM D 226563
Temp. zapłonu, [°C], ASTM D 92238
Gęstość w temp. 15,6º C, obliczana, funtów/gal

7.36


Informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa 

Na podstawie dostępnych informacji produkt nie ma negatywnego wpływu na zdrowie ludzkie, o ile używany jest zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego (MSDS). Karty Charakterystyki Preparatu Chemicznego można uzyskać na żądanie u swojego dystrybutora, lub poprzez Internet. Produkt nie powinien być używany do celów innych niż wyznaczone.Utylizując zużyte oleje należy pamiętać o ochronie środowiska.