Mobilcut 230

Chłodziwo do obróbki metali mieszalne z wodą

Mobilcut 230

Mobilcut™ to znak towarowy odnoszący się do linii produktów należących do grupy przemysłowych środków smarnych firmy Mobil, mieszalnych z wodą wysokiej jakości chłodziw do obróbki metali. Formułowane z najlepszej jakości olejów bazowych, dodatków uszlachetniających i emulgatorów bezchlorowe produkty z serii Mobilcut zapewniają niezawodne działanie w szerokim zakresie procesów obróbczych. Produkty te są odpowiednie do wody o różnym stopniu twardości, wykazują niską skłonność do pienienia, zapewniają długotrwałą ochronę przed korozją narzędzi skrawających i obrabianych elementów. Niskie wymogi serwisowe i naturalna wysoka stabilność powoduje, że Mobilcut-y są produktami odpowiednimi dla nowoczesnego warsztatu, w którym długi czas pracy produktu, skuteczna obróbka maszynowa oraz względy zdrowotne i środowiskowe są czynnikami wpływającymi na zwiększenie produktywności. Produkty te są dostarczane w postaci koncentratu i wymagają zmieszania z wodą w miejscu użytkowania. Wszystkie produkty Mobilcut są wolne od produktów uwalniających formaldehyd (FAD).

Mobilcut 230 to wysokiej jakości semisyntetyczne chłodziwo, które łatwo emulguje w wodzie tworząc stabilną mikro-emulsję. Produkt ten przeznaczony do stosowania z wodą różnej jakości, nie pieni się, nawet w układach wysokociśnieniowych. Mobilcut 230 jest odpowiedni do obróbki metali żelaznych i nieżelaznych, w aplikacjach w których potrzebna jest unifikacja chłodziwa obróbkowego.  Produkt zapewnia dłuższą żywotność chłodziwa w porównaniu do konwencjonalnych chłodziw gdy jest odpowiednio serwisowany przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu wydajności skrawania.

Cechy i Zalety

Produkty serii Mobilcut zostały zaprojektowane w celu zwiększenia produktywności nowoczesnych warsztatów mechanicznych poprzez zapewnienie wysokiej wydajności

Właściwości

Zalety i potencjalne korzyści

Tworzy stabilne emulsje i roztwory

Łatwość użytkowania i konserwacji

Wysoka naturalna stabilność w długim okresie czasu

Zwiększona trwałość partii produkcyjnej i mniejsza ilość nieprzyjemnych zapachów

Niewielkie ryzyko pienienia produktu

Ulepszona wydajność, również w układach wysokociśnieniowych

Odporny na tworzenie kleistych pozostałości

Większa czystość elementów obrabiarek

Wysoki stopień ochrony przed korozją

Zmniejsza potrzeby konserwacji maszyn i ponownej obróbki materiałów

Dobra separacja wiórów

Poprawiona filtrowalność i wykończenie obrabianego materiału

Szeroki zakres zastosowań

Możliwość unifikacji produktów i zmniejszenia zapasów magazynowych

Kompatybilny z olejami do prowadnic Mobil Vactra No.

‎Łatwa separacja i usunięcie szlamu olejowego

Neutralny zapach

Przyczynia się do poprawy warunków pracy

 

Zastosowania

Mobilcut 230: Wysokiej jakości, półsyntetyczne chłodziwo ( zawartość oleju mineralnego równe 40%) zalecane głównie do obróbki stali maszynowych, łatwiejszych w obróbce stali nierdzewnych, żeliwa w następujących operacjach obróbczych takich jak frezowanie, toczenie, piłowanie, wiercenie i rozwiercanie

Mobilcut 230 jest odpowiedni do mieszania z wodą o twardości do 60°dH, lub mniej chociaż optymalnym zakresem jest woda o zakresie 10-25°dH.

 

Zalecane stężenia dla typowych operacji:

Stale niskostopowe - frezowanie, toczenie: 5-10%

Stale węglowe, trudna obróbka: 5-10%

Aluminium, Obróbka aluminium: 5-10%

Szlifowanie powierzchni cylindrycznych i płaskich: 5-8%

 

Właściwości fizykochemiczne i specyfikacje

Właściwości fizykochemiczne

 

Lepkość kinematyczna w 20°C, [mm2/s], ISO 3104

130

Gęstość w 15°C, [ kg/m3], EN ISO 12185

987

pH, 5% roztwór w wodzie 15 °dH, DIN 51369

9

Wygląd, koncentrat AA.Lab.101

Ciecz, bursztynowa

Wygląd, emulsja 5% w wodzie 15°dH, AA.Lab.101

Przeźroczysty, bez osadów

 

Zdrowie i bezpieczeństwo

Wszystkie informacje dotyczące zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska znajdują się w Karcie Charakterystyki Produktu (MSDS), która jest dostępna na stronie internetowej: http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx